Ukara tanduk

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Ukara tanduk utawi wonten basa Indonesia kalimat aktif inggih punika ukara ingkang wasesa kalebet tembung Kriya tanduk.Padatanipun tembung kriya ingkang dados wasesanipun migunakaken imbuhan anuswara m-, ny-, ng-, n-, imbuhan anuswara lan panambang -i, utawi -ke.

Titikanipun Ukara tanduk:

  • wasesanipun tembung kriya tanduk.
  • Jejer nandhangi pakaryan.
  • Ukaranipun kedah mbetahaken lesan.
  • Posisi lesan saged éwah dados jejer manawi dipun-gantos dados ukara tanggap.
  • Jejer mapan wonten wiwitan ukara, manawi lesan wonten pungkasaning ukara.
  • arahing ukara majeng

tuladha:

Ibu nandur pari.

  • ibu = jejer
  • nandur = wasesa
  • pari = lesan