Ukara tanggap

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Ukara tanggap utawi wonten basa Indonesia kalimat pasif inggih punika ukara ingkang wasesa kalebet tembung Kriya tanggap.Padatanipun wasesanipun kadhapuk ater-ater tripurusa ya iku dak-, kok-, di-. Titikanipun Ukara tanggap:

  • wasesanipun tembung kriya tanggap.
  • Jejer nandhang pakaryan saking lesan.
  • Ukaranipun mbetahaken lesan.
  • Posisi lesan saged éwah dados jejer manawi dipun-gantos dados ukara tanduk.
  • Jejer mapan wonten wiwitan ukara, manawi lesan wonten pungkasaning ukara.
  • arahing ukara majeng

tuladha:

pecel dipangan adhik.

  • pecel = jejer
  • dipangan = wasesa
  • adhik = lesan