Menyang kontèn

Pepindhan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Pepindhan iku unèn-unèn sajroning Basa Jawa kang ora ngemu surasa kang sajatiné. Yèn ing basa Indonésia karan pengandaian. Lumrahé pepindhan nganggo tembung: kaya, lir, pindha, kadya lan liya-liyané kang ngemu karep kaya. Pepindhan asring dipigunakaké ing pacelathon padinan, panyandra sajeroning adicara pengantènan utawa sajeroning babagan sastra.

Tuladhané Pepindhan[besut | besut sumber]

 • A
 1. Abang kumpul padha abang kaya alas kobong
 2. Abange kaya godhong katirah
 3. Ali-aliné nggunung sapikul
 4. Ayune kaya dewi Ratih
 • B
 1. Baguse kaya Bathara Kamajaya tumurun
 2. Bédané kaya bumi karo langit
 3. Bebetané ngadhal mèlèt
 • C
 1. Cahyane bingar kaya lintang johar
 2. Cep klakep kaya orong-orong kepidhak
 3. Cethile kaya Cina craki
 • D
 1. Dalane mbathok mengkureb
 2. Dedege ngringin sungsang
 3. Dhuwure kaya othak-othak méga
 • G
 1. Galaké kaya macan manak
 2. Gelunge ngadhal mènèk
 3. Gendhéwané awangun kadhal meteng
 • I
 1. Ijo kumpul padha ijo kaya bèthèt sayuta
 2. Ireng kumpul padha ireng kaya gagak reraton

J

 1. Jogèdé kaya merak kasimpir
 2. Jogèdé kaya mucang kanginan

K

 1. Kenese kaya Dewi Banowati
 2. Kesité kaya laler
 3. Kuning kumpul kuning kaya podhang reraton
 • L
 1. Lakuné kaya macan luwé
 2. Lambéyané mblarak sempal
 3. Leléwané milangoni
 • M
 1. Mantu mbata rubuh
 2. Mlakune ngodhok
 3. Mundur mungkur gangsir
 • N
 1. Nangise ngorong-orong
 2. Nyengité kaya dhemit
 • O
 1. Omahé awangun glathik mungup
 2. Omahé awangun klabang nyandher
 • P
 1. Padhangé kaya rina
 2. Pinteré kaya bisa njara langit
 3. Polahé kaya gabah diinteri
 • R
 1. rarane nggeger sapi
 2. Rikaté kaya angin
 3. Rukuné kaya mimi lan mintuna
 • S
 1. Sambaté kaya grantang
 2. Suguhané mbanyu mili
 3. Sumbaré kaya bisa mutung wesi gligèn
 • T
 1. Tandangé cukat kaya jangkrik mambu kili
 2. Tekadé kaya geni lan urupe
 3. Tulisané mbata sarimbag
 • U
 1. Utangé nyundhul empyak
 2. Utangé turut usuk
 • W
 1. Wangsulané saur manuk
 2. Wrangkané gayaman

Uga delengen[besut | besut sumber]