Guru

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Guru kang nembe nerangake ana ing ngarep kelas

Guru (saka Sanskreta: गुरू guru) utawa dwija iku wong kang pagawéané mulang kawruh. Cara Jawané lan cara Indonésiané, guru adaté wong kang pakaryané mulang kawruh kanthi tugas mligi ndhidhik, ngajar, mbimbing, mernahakè, nglatih, mbiji, lan ngévaluasi murid[1].

Kerata basa[edit | edit source]

Guru wonten ing basa Jawi saged dipunpérang minangka diguGU lan dipuntiRU.

Rujukan[edit | edit source]

  1. Sesuluh Basa Jawi. Solo: Tiga Serangkai. 1981. k. 49.