Wuku Medangkungan

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Medangkungan iku wuku sing kaping rongpuluh. Miturut kaum tradhisional ing Bali lan Jawa, minggu iki dilindhungi déning Bathara Basuki.

Ngaat - Kliwon
Senen - Legi
Selasa - Paing
Rebo - Pon
Kemis - Wage
Jemuwah - Kliwon
Setu - Legi

Uga delengen[edit | edit source]