Tedhak sitèn

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
(Dilih saka Tedhak siten)

Tedhak sitèn utawa tedhak siti iku salah siji upacara adat Jawa kanggo bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan[1]. Upacara iki ing laladan liya ing Nuswantara uga ana, contoné sing diarani upacara injak tanah ing laladan Jakarta déning suku Betawi utawa uga ana sing ngarani "mudhun lemah" lan "udhun-udhunan"[1].

Tedhak sitèn iku asalé saka tembung tedhak, idhak utawa mudhun lan sitèn (saka tembung siti) utawa lemah (bumi). Upacara iki kanggo perlambang bocah sing siyap-siyap nglakoni urip liwat tuntunan wong tuwa lan diadani yèn umur bocah wis 7 selapan utawa 245 dina (7 x 35 = 245).

Sebabe Dianakaké[besut | besut sumber]

Upacara Tedhak sitèn dianakaké amarga ana kapitayan masarakat Jawa yèn lemah iku duwé makna ghoib lan dijaga Bathara Kala. Kanggo ngindari kadadéan sing ora becik, mula dianakaké upacara ngenalaké putra-putriné marang Bathara Kala minangka sing njaga lemah. Anggoné nglakoni upacara iki, luwih becik miturut weton.

Ubarampé Upacara Tedhak Sitèn[besut | besut sumber]

Ubarampé kanggo upacara tedhak sitèn akèh, kaya ta:

 • Pengaron sing diisi kembang setaman.
 • Kurungan, kanggo nggambaraké yèn donyané anak isih sithik utawa ciut.
 • Werna-warna barang sing diséléhaké sajeroning kurungan kang nggambaraké suwèné urip, manungsa duwé kawajiban nggolèk "nafkah", kaya ta:
 1. Pari sabengket
 2. Kapuk sabengket
 3. Piranti nulis
 4. Bokor kang diisi beras kuning
 5. Werna-warna jinis dhuwit
 6. "Perhiasan"
 • Klasa sing isih anyar, kanggo lémèk ning jeroning kurungan.
 • Bakaran pitik, kang nggambaraké pedoman uripé anak.
 • Tangga tebu "arjuna", ya iku tebu sing wernané ungu kang nggambaraké undhak-undhakané urip sing arep dilakoni anak.
 • Jadah pitung warna, ya iku abang, putih, ireng, kuning, biru, ungu lan jambon. Tegesé kanggo ngemutaké anak yèn urip kudu waspada saka godaan warna-warna.
 • Bancakan, kaya ta sega gudhangan sing dibagékake marang para tamu sing teka.

Urutané upacara tedhak sitèn[besut | besut sumber]

 • Tedhak jadah pitung warna: ya iku anak mlangkah utawa ngidak jadah pitung warna kang diréwangi ngidak déning ibu, jadah ditata saka warna sing padhang nganti warna sing peteng, iku kabèh perlambang déné urip iku ora gampang nanging kabéh alangan sing dirasakaké mengko mesthi bakal ana dalan kang padhang tumuju kamulyan lan kasantosan.
 • Munggah andha tebu arjuna: tebu iku pralambang antebing kalbu, supaya anggoné nitih urip ning donya iki bakal manteb lan tebu arjuna pralambang supaya anak sing munggah tebu iku bisa duwé solah bawa kaya déné arjuna.
 • Kurungan: kurungan iku pralambang urip ing donya iki, ing jero kurungan diwénéhi akèh dolanan lan ubarampé pagawéan kaya ta kertas, gunting, pethèt lan liya liyané, dolanan utawa ubarampé pagawéan sing dipilih déning anak iku kaya tandha bésuk bakal duwé pagawéan mau.
 • Siraman: kanggo nyucèni raga lan jiwa, muga muga bisa gawa jeneng arum kanggo kulawarga kaya ta banyu kembang sing kanggo acara siraman anak mau.

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. ^ a b "Tedhak Siten", Hadiatmaja, Sarjana lan Kuswa Endah. Kaca 108. 2009.