Menyang kontèn

Weton

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Weton iku dina lan pasaran nalika lair. Sajeroning tradhisi budaya Jawa, weton iku bisa nuduhaké watek lan kabegjan sawenèh wong. Miturut pétungan kalèndher Jawa, saben dina lan pasaran iku duwé neptu dhéwé-dhéwé. Amarga saka iku dhedhasar pétungan iki weton saben wong bisa diwènèhi ciri kang dibédakaké siji lan sijiné miturut dina lan pasaran kelairané. Semono uga kanggo milih dina nalika arep nglakoni bab kang wigati kaya ta pahargyan mantu, lelungan adoh lan sapanunggalané, sajeroning kabudayan Jawa tansah diétung amrih slamet lan adoh saka sambékala. Kanggo mbiyantu ngitung lan golèk dina kang apik utawa ngéndhani dina kang ala kerep dipigunakaké buku primbon.

Dina Lan pasaran (weton) eneng kaitane karo nasib wong. Petung nasib kui ya iku: Dina Pasaran Petung Nasib Jum’at Legi Nduwéni sipat jujur, ora seneng tedheng aling-aling, nduwèniteguh pendirian nanging uga bisa malah kurang bisa nompo masukan saran, luwih becik ora dipancing amarahe amarga isk tumindak ekstrim, simpati dhuwur ya ekstrim. Sabtu Pahing Duweni sipat gampang nesu nanging ya rikat lerem, mugo” wong liyo gampang ngapuro sipat njenengan, duwé semangat urip dhuwur lan sok ceroboh, nanging tetep petung yèn karo materi, nanging mesthi siyap kanggo ngrewangi kanca kang kesusahan. Ay Minggu Pon Tipe sensitive, amarga wedi atine dipilara wong liya, ati lan pikirane sejaatine jero, anangnging okeh wong nganggep yèn awakmu ketutup (menengan), bisa dadi diplomat sik apik utawa dadi manipulator kang licik, sik jelas tansah usaha ketok apik nengarep kanca”, ye ta eneng kesempatan mesthi waé pamer kaluwihan ing wong liya, saka sugih lan kapinteran. Senin Wage Bakal arang kajebak ing swasana ngisin isini, iki amarga kowe seneng mikir, nimbang, lan ngrencanaake mateng-mateng kabèh tumindak. Jujur, seneng diajak curhat, nduwé bakat diplomat aergo pinten mènèhi pendekatan sik tenang ing masarakat, awake ndableg lan yèn nesu ora bisa nampa alesan. Yèn lagi nesu luwih apik ditinggal dhwe ben lerem waé. Selasa Kliwon Nduwéni sipat ramah, pinter ngong kang bisa milut atine lawan ngomong, duwé pendirian keran sanajan ora katon saka ngarep, duwé sipat kritis ing mangsa’ tartemtu, nanging yèn ta ana kang ngritik awakmu iku ya dienggo apike awakmu ben bisa luwih sampurna. Rabu Legi Tansah ngurmati tata karma lan kuwat ing falsafah uripmu, prioritas ing jujur,lan tansah sengit marang tumindak ora adil, Setia marang okeh kanca kang tresno, okeh dikagumi amarga omongane wicaksana, nanging rasah seneng ngurusi ursane wong liya.. Kamis Pahing Nduwéni gegayuhan kang gedhé lan semangat baja. Sllu golèk kasempatan kanggo minangka kepentinganmu, awakmu sereng ngrewangi kulawarga lan kadang sadulur kang lagi butuh pitulungan lan pengasuhan. Seneng njupuk kesimpulan tanpa ngerti fakta-fakta kang lengkap. Khusus ing pergaulan suatu dorongan mbantah tanpa dipikir luwih dhisik bisa nggawé wong liya ora diregani, sik wigati cara penyampaiane waé. Jum’at Pon Perlu okeh srawung karo okeh wong. Tenang, serius, wicaksana ing omongane, duwé jiwa social, murni,jujur, lan gampang bersimpati. Gampang beradaptasi, tetapi kelebihan iki yèn ora dibarengi percaya dhiri bisa dadi kaemahan mego gampang kepengaruh penemu lan pakulinan èlèk wong. Sabtu Wage Teguh pendirian lan gampang nesu yèn rencana ora padha karo sik dipengini. Okeh nggathukake karo kepercayaan dan rasa memiliki karena gampang cemburuan. Setia dan murah hati kepada orang yang anda sukai. Berbakat dalam menatur rumah tangga. Suka kemewahan dan menghargai barang berkualitas tinggi. Minggu Kliwon Pendiam dengan pendirian tegas dan kemauan keras. Pinter ngawé wong liya nduga-nduga perasaanmu. Satemene njenengan cukup sensitive nanging ojo ngarep kowe dipercoyo wong yèn kowe lagi adu penemu. Pinter sosialisasi, pinter ngomong, duwé bakat polotik gedhé. Iso menduduki pangkat dhuwur. Senin Legi Seneng ngubengi donya saka intelektual lan fisik. Seneng debat, nanging ora sipat antagonis. Sopan lan ora péngin miloro atining liyan, murah ati. Nduwéni kapribaden cemerlang yèn bisa lèrèn nyampuri urusaning liyan. Len Selasa Pahing Nduwéni sipat santé lan bisa nompo wong liya apa anané. Terampil ing tangan, seneng tetulung tumrap wong kang disenengi. Nanging yèn eneng sik gawé muring bisa bales dendam lan mbabi buta. Cenderung untung nanging kudu bisa ngendaleni pepinginan pribadi kang bisa agawé serakah. Saéngga ing sesuke bisa urip tenang bebarengan lan okeh kanca. Rabu Pon Kebak untung amarga seneng ngrencanaake tindakan kang ngati-ati, terbuka marang peluang anyar, lan ora gampang putus asa. Gampang gaul lan tumindak social. Sisi èlèk’e kowe seneng pamer, mungkin mbiyèn kurang perhatian pas cilik, dadi saiki pengen gawé kagum wong liya nganggo kapinteran lan kekayaan sik di duwé. Ddiya awakmu dhwe lan wong liya bakal seneng marang sira. Aja nyalahke wong kang ora sengojo miloro atimu. Kamis Wage Nduwéni gegayuhan kang dhuwur ing langit, harapane dhuwur lan ngati-ati ing tumindak, dadi ya sok kecape. Mungkin waé pinter, nanging sok kepaku karo dalan sik diyakini, dadi nyebebake angèl nompo saran kang bedo karo kateguhan atine. Mempesona ing sopan santun lan katon apik ing pergaulan. Ora seneng ngetoake perasaan nanging gampang kabujuk nganggo pujian tembung manis lan banjur gampang pamer.

Uga delengen

[besut | besut sumber]