Menyang kontèn

Tradhisi Pethik Tirta

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     
Tradhisi Pethik Tirta

Pethik tirta yaiku salah sawjining tradhisi merti désa kang ana ing Désa Jenar Lor, Kacamatan Purwodadi, Kabupatèn Purwareja. Pethik tirta iku asalé saka tembung pethik kang tegesé njupuk lan tirta kang tegesé banyu. Miturut etimologis, pethik tirta yaiku upacara njupuk banyu (kang ditindakake ing sumur Talang, yaiku sumur beji / tuwa kang ana ing Dusun Talang Bagus, Désa Jenar Lor, Kacamatan Purwodadi) kang dipercaya nggawa berkah.

Mula bukané upacara iki ana gandhèng cènèngé karo anané bulak (papan kang jembar kanggo tetanèn) kang ngrugkebi Désa Jenar Lor, Jenar Kidul, Walikoro, Sruwoh, Singkil, Wingko, Pundensari, Jenar Wétan. Saiki bulak iku kawentar kanthi jeneng Bulak Kethip.

Upacara Pethik Tirta ing Désa Jenar Lor wis kalaksanan wiwit jaman Hindhu-Buda lan sadurungé Islam lumebu ing tlatah Jenar. Sawisé Islam teka, tradhisi iki tetep ana lan dadi tradhisi rutin taunan kanthi tujuan utama yaiku:

  1. Konjuk syukur marang Allah Kang Maha Tunggal awit saka rejeki kang morah-mareh saka panèn.
  2. Pethik Tirta minangka wujud matur nuwun marang leluhur yaiku Bethara Loano kang nggawé sumur lan mbukak lahan sawah.
  3. Pethik Tirta minangka wujud panuwun supaya warga désa pinaringan slamet lair lan batin, dawa umur, lan murah rezeki.