Sedekah Bumi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Sedhekah Bumi, punika sami kaliyan sedhekah laut minangka wujud raos puji panuwun kagem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kamurahan rejeki lan gesang ingkang mulya. Sedhekah bumi biasanipun dipunwontenaken sasampunipun panèn wonten satunggaling désa.

Désa-désa ingkang biasanipun ngawontenaken sedhekah bumi utawi gas désa punika désa-désa wonten kabupatèn Blora Blora. Kabupatèn Blora punika salah satunggaling kabupatèn ingkang wonten Jawi Tengah.

Biasanipun sedhekah bumi punika saben laladan bènten-bènten paleksanaanipun miturut penanggalan Jawi. Tuladhanipun ing désa Randublatung, sedhekah bumi dipunwontenaken saben dinten pasaran Rebo pon, ing désa Sawahan saben dinten Jemuwah legi, lan saben désa kagungan dinten piyambak-piyambak.

Wonten ubarampe ingkang kedah dipunsiapaken kanggé bancaan, kadosta jajan pasar, pasung, dumbeg, tumpeng jajan pasar lan sanesipun. Saksampunipun siap, ubarampé punika dipunbekta lan dipunkempalaken dados satunggal wonten panggénan ingkang biasanipun dipun anggep panggènan ingkang dados cikal bakal désa punika. Saksampunipun dipundongani ubarampé utawi bancaan ingkang kathah wau dados rebutan warga désa ingkang wonten papan panggènan bancaan sedhekah bumi punika.

Acara punika dipunsambung kaliyan hiburan rakyat kados barongan, kethoprak, seni tayub, campursari, utawi wayang kulit.

Panganan Sedekah Bumi[besut | besut sumber]

Jajan-jajan ingkang biasanipun diagem inggih punika inggih;

  1. dumbeg (bahan glepung ketan, gula krambil, santen, dibungkus ngagem blarak arén),
  2. pasung (bahan glepung beras dipun kukus),
  3. apem (bahan glepung beras),
  4. jadah (bahan beras ketan, krambil, didheplok-ditutu),
  5. tapé ketan bungkusan godhong gedhang.

Punika jajanan ingkang biasanipun diagem kangggé ubarampé bancaan sedhekah bumi. Sanèsipun jajan inggih wonten sekul tumpengan, lan pitik ingkung (pitik bakar wutuh), bènten désa bènten masakan.

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedekah_Bumi&oldid=1016409"