Rura basa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Rura asalipun saking tembung rurah ingkang tegesipun risak, bibrah. Rura basa punika basa ingkang risak utawi bibrah, awit boten pinanggih nalar. Sanadyan makaten, yem kaleresaken malah boten limrah. Kanthi prasajaning ukara kénging dipuntegesi bilih rura basa punika basa ingkang lepat, nanging sampun kelajeng kaprah.

Tuladha: adang sega, ngenam klasa, menek klapa, nguleg sambel, mikul dhawet, nulis layang.