Menyang kontèn

Umrah

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Rukun Islam
Sahadat · Salat · Pasa
Jakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Kuran · Malaékat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Mukamad
Nabi & Rasul · Sakabat
Ahlul Bait
Kutha suci
Mekkah ·Madinah · Yérusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Éjrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitèktur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitèktur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Tèks & Ukum
Kuran ·Kadis · Sunah
Fiqih · Fatwa · Saréngat
Madahab
Sunni
Kanapi ·Kambali
Maliki ·Sapingi
Singah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Gapura Islam
Indeks perkara Islam

Umrah iku salah sijiné ngibadah sajeroning agama Islam. Mèh padha karo ngibadah kaji, ngibadah umroh diayahi kanthi cara nglakoni sawatara ritual ngibadah ing kutha suci Mekah, mligi ing Masjidil Karam. Bédané umrah karo kaji yaiku bab wektuné. Umrah bisa dilakoni naliangka wektu (saben dina, sabensasi, saben taun), déné ngibadah kaji mung bisa dilakoni ana ing wektu antara tanggal 8 Dzulhijjah nganti 12 Dzulhijjah. Ibadah kaji iku wajib kanggoné kang kuwasa, nanging yèn ngibadah umrah iku ana kang wajib lan ana kang sunat hukumé. (Yèn dilakoni olèh pahala, yèn ora dilakoni ora dosa). Umrah wajib iku umrah kanggo kang sapisanan dilakoni lan diarani Umrahul Islam. lan umrah kang diayahi amarga duwé nadar. Umrah kang kapindho lan saterusé kang dudu amarga nadar iku kalebu saunnah ukumé.

Syarat, rukun lan wajib umrah[besut | besut sumber]

Syarat umrah[besut | besut sumber]

 1. Islam
 2. Baligh (diwasa)
 3. Aqil (duwé akal)
 4. Mardika (dudu batur tukon)
 5. Istitha'ah (kuwawa)

Yèn ora duwé syarat-syarat mau palastra kawajiban umrah kanggo sawenèh wong.

Rukun umrah[besut | besut sumber]

 1. Niat ihram
  1. Thawaf umrah (ngubengi ka'bah)
  2. Sa'i
  3. Tahallul (gunting rambut)
  4. Tartib (miturut paugeran lan urut)

Wajib umrah[besut | besut sumber]

 1. Ihram saka miqat (papan miwiti niyat)
  1. Ngadohi larangan umrah

Kawajiban iki yèn dilanggar tetep sah nanging kudu mbayar dham (dhendha).

Ihram[besut | besut sumber]

Ihram yaiku nindakaké umrah utawa ngibadah kaji diwiwiti saka miqat. Sajeroning ngayahi ihram wong lanang nganggo sandhangan rong lembar kain tanpa jaitan, siji kango sarungan lan sijiné minangka seléndhang. Sandhangan ihram iki disunnahaké awarna putih, ora kena nganggo clana, klambi, topi lan ora kena nutup kemiri (mata kaki). Kanggoné wanita, olèh nganggo sandhangan biyasa kang nutupi sakabèhing awak, lan disunnahaké nganggo sarwa putih, nanging ora kena nutupi rai lan tapak tangan (ora kena nganggo sarung tangan).

Tata Cara Umrah[besut | besut sumber]

Kanggo tata cara ngibadah Umrah, perlu digatèkaké bab-bab ing ngisor iki:

 1. Disunnahaké adus (janabah) sadurungé ihram.
 2. Nganggo sandhangan ihram. Kanggo wong lanang wujud rong potong kain putih resik (tanpa jaitan), kang dianggo sarung lan selendhang, déné kanggo wanita ngganggo sandhangan apa waé kang nutup aurat tanpa nganggo rerenggan asésori lan ora nganggo cadar utawa sarung tangan.
 3. Niat umrah sajeroning ati lan ngucapaké Labbaika 'umrotan utawa Labbaikallahumma bi'umrotin. Nuli maca talbiyah (rada banter tumrap wong lanang, déné wanita cukup angger krungu wong kang ana ing sisihé). Ucapan talbiyah yaiku: Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika laka.
 4. Yèn wis tekan kutha Mekah, disunataké adus luwih dhisik sadurungé lumebu (Masjidil Karam).
 5. Satekané ing Ka'bah, wacan talbiyah diendhegaké sadurungé thawaf. Nuli nuju Hajar Aswad, karo njawil nganggo tangan tengen utawa ngecup (yèn bisa) lan ngucapaké Bismillahi wallahu akbar. Yèn ora bisa ngecup utawa njawil Hajar Aswad, cukup mènèhi isyarat lan nyebut Allahu akbar.
 6. Thawaf, yaiku ngubengi ka'bah ping pitung ubengan. Telung ubengan pisanan lumaku rikat lan sisané lumaku biyasa. Thawaf diwiwiti lan dipungkasi ing Hajar Aswad lan ka'bah didadèkaé sisih kiwa (mubengé ngiwa).
 7. Salat rong rakangat ing tlatah Maqam Ibrahim (yèn bisa) utawa ing panggonan liyané sajeroning Masjidil Karam kanthi maca surat Al-Kafirun ing rakangat kapisan lan Al-Ikhlas ing rakangat kapindho.
 8. Sa'i, yaiku munggah ka bukit Shafa lan ngadhep kéblat karo ngangkat tangan kaloroné, lan ngucapaké: Innash shofa wal marwata min sya'aairillah. Abda'u bima bada'allahu bihi (Aku miwiti kanthi apa Allah miwiti). Nuli takbir ping telu tanpa mènèhi tandha lan ngucapaké: Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qodiir. Laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa shodaqo 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu 3x. Terus maca donga sak senengé.
 9. Amalan ing ndhuwur mau dibalèni saben ubengan ing sisihé bukit Shafa lan Marwah dikanthi donga.
 10. Sa'i dilakoni ping pitu (ngétungé: budhal sapisan, bali sapisan, diwiwiti saka Shofa lan dipungkasi ing bukit Marwah).
 11. Tahalul (gunting rambut), kanggo wong lanang disunnahaké cukur gundhul lan motong wates driji tumrapé wanita.
 12. Kanthi ritual potong rambut (tahalul) mau, ngibadah umrah wis rampung.
Thawaf ngubengi ka'bah

Deleng uga[besut | besut sumber]

Pranala njaba[besut | besut sumber]