Siti Hajar

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad SAW
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

Hajar (Arab:هاجر, Ibrani:הָגָר) inggih punika garwanipun Nabi ibrahim sarta ibu saking Nabi Ismail. Wiwitananipun Siti Hajar minangka réncang Nabi ibrahim, ananging sémah nabi ingkang kapindha Sarah mandul utawi boten saged kagungan laré, piyambakipun dhawuh dhateng Ibrahim supados nggarwa Hajar. Hajar ugi kagungan putra inggih punika nabi Ismail.[1]

Biografi[besut | besut sumber]

Rikala Sarah dipun pundhut déning Pirngon kanggé dipun dadosaken selir, Allah maringi pitulungan dhateng Sarah saéngga Pirngon ajrih saha gagal nggarwa Sarah, amargi sampun gagal nggarwa Sarah, Pirngon ajeng ndadosaken Sarah budhak kanggé Hajar, ananging Hajar dipun dadosaken hadiyah dhumateng Ibrahim. Miturut kitab Qishash al Anbiya karya Ibnu Katsir, Hajar punika salah satunggal putri bangsa Qibthi (Mesir). Miturut buku Qishash al Anbiya buku koleksi kawruh Nabi, Hajar punika putri raja Maghreb, pinisepuh nabi-nabi islam, ramanipun dipun pejahaken déning Pirngon ingkang asmanipun Dhu l-'arsh kang dipun dadosaken budhak. Hajar asalipun saking tembung Ha ajruka (Basa Arab kanggé "punika upahmu"). Miturut kisah sanesipun, Hajar punika putri saking raja Mesir.

Perjuangan Siti Hajar ngopéni Ismail[besut | besut sumber]

Rikala wiwitan Hajar dipun bekta Ibrahim saking Kan’aan dhateng lembah kang gersang, sajatosipun Hajar ajrih sanget amargi éwed madosi toya saha panganan, Ibrahim mangertosi kahanan ingkang dipun alami déning sémahipun, ananging Hajar ugi mangertosi menapa ingkang dipun lakoni déning garwanipun minangka dhawuhipun Gusti Allah, pramila Hajar nampi kahanan punika kanthi yakin Allah boten naté nelantaraken piyambakipun.[2] Sapaninggalipun Ibrahim, Hajar namung dipun kancani kaliyan Ismail. Énjing punika Ismail muwun kepengin ngunjuk saha dhahar, sapunika Hajar kesah dhateng bukit Shafa kang ngarepakaen supados wonten tiyang, ananging boten wonten.[2] Saking bukit Marwa katingal toya kang medalaken cahya, Hajar nyaketi sumber punika, ananging kanyataanipun boten wonten, Hajar ugi ningali ing bukit Shafa wonten toya, ananging kanyataanipun boten wonten, piambakipun lelampahan ngantos ping pitu saking bukit Shafa dhateng bukit Marwa ngantos sukunipun medalaken rah. Hajar ngantos ajeng nyerah, ananging sasampunipun dugi ing griyanipun, Hajar ningali putraanipun boten muwun malih, dipun tingali ngantos premati, ing sukunipun Ismail wonten sumber toya, lajeng Hajar cepet-cepet mundhut toya punika kanggé dipun unjukaken déning putranipun.[2] Hajar boten naté kéndel kanggé muji asma Allah, amargi wonten ing papan punika kathah kaberkahan ngantos Ismail ageng.[2]

Haji[besut | besut sumber]

Kawruh Hajar ingkang ngulang-ngulang madosi toya kanggé putranipun, lumampah antawisipun bukit Safa saha Marwa dipun khususaken kanggé para umat muslim (Sa`i Arab: سَعِي). Nalika ibadah haji saha umrah, peziarah kedah muteri bukit Safa saha Marwa ngantos ping pitu ingkang ancasipun ngenang pangorbananipun Hajar madosi toya kanggé putranipun. Ritual punika nggambaraken sukuran saking kaibuan wonten ing islam, ugi kapamarsaan tiyang éstri.[1]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ a b (ing basa basa Arab)Biografi Siti Hajar (dipun unduh 13 Nopember 2012)
  2. ^ a b c d Perjuangan Siti Hajar ngopéni Ismail(dipun unduh 13 Nopember 2012)