Thérèse saking Lisieux

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Saint Thérèse de Lisieux

Santa Thérèse, nalika yuswa 15, sadèrèngipun mlebet Ordo Karmelit
Kenya lan Dhoktor Gréja
Miyos (1873-01-02)2 Januari 1873, Alençon, Prancis
Tilar donya Sèptèmber 30, 1897(1897-09-30) (umur 24), Lisieux, Prancis
Dipun urmati ing Gréja Katulik Roma
Beatifikasi 29 April 1923 déning Paus Pius XI
Kanonisasi 17 Mèi 1925 déning Paus Pius XI
Papan ziarah utama Basilique de Sainte-Thérèse [1], Lisieux, Prancis
Dinten pèngetan 1 Oktober
3 Oktober Kalèdher Tradisional Katulik
Atribut sekar
Pangreksa panandhang AIDS; Anchorage, Alaska; Ostrali; penerbang; bodily ills; Cheyenne, Wyoming; Fairbanks, Alaska; Fresno, California; Juneau, Alaska; Pueblo, Colorado; florists; Prancis; illness; Kisumu, Kenya; loss of parents; missionaris; Russia; tuberculosis; Witbank, Afrika Kidul; CatholicTV, Massachusetts
Portal Santo

Thérèse saking Lisieux (lair ing Alençon, Prancis, 2 Januari 1873 – pati ing Lisieux, Prancis, 30 Sèptèmber 1897 ing umur 24 taun), utawi Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face, asma wiyosan Marie-Françoise-Thérèse Martin, punika satunggiling suster Karmelit Katulik Roma ingkang dipunkanonisasi minangka santa lan ugi satunggiling Dhoktor Gréja, satunggal saking tigang wanita ingkang nampi penghargaan wau. Panjenenganipun ugi dipuntepangi minangka Sekar Alit Yesus.

Awal kagesangan[besut | besut sumber]

St. Thérèse dipunwiyosaken ing Alençon, Prancis, putrinipun Louis Martin ingkang Binerkahan, satunggiling pandamel jam, lan Marie-Azélie Guérin ingkang Binerkahan, pandamel rénda.[2]

Tiyang sepuhipun tangat sanget kaliyan agama. Louis naté kepéngin dados biarawan, nanging dipuntulak amargi boten saged basa Latin. Azelie dipuntulak dados suster amargi dipunanggep boten gadhah vokasi; nanging, panjenenganipun nyuwun dhumateng Gusti supados dipunparingi kathah yoga lan gadhah pangajeng-ajeng misungsungaken dhumateng Gusti. Louis lan Zelie pepanggihan taun 1858 lan tigang wulan salajengipun palakrami. Kekalihipun gadhah sangan yoga, nanging namung gangsal putri ingkang saged gesang dumugi diwasa-Marie, Pauline, Leonie, Celine lan Therese. Therese punika ingkang ragil. Bisnis rénda Azelie suksès sanget saéngga Louis nyadé bisnis jamipun dhumateng ponakanipun lan nangani bisnis rénda garwanipun.

Zelie tilar donya amargi kanker payudara taun 1877, nalika Therese yuswa 4 taun lan bapanipun nyadé bisnisipun lan pindhah dhumateng Lisieux, ing Departemen Calvados ing Normandia. Ing mriku sadhèrèkipun, Azelie Isidore Guérin satunggiling apotèker manggèn kaliyan garwanipun lan kalih putrinipun.

Therese sinau ing Biara Benediktin Notre Dame du Pré. Nalika panjenenganipun yuswa 9 taun, mbakyunipun Pauline, ingkang tumindak minangka "ibu angka kalih" kanggé piyambakipun, mlebet biara Karmelit ing Lisieux. Therese ugi péngin mlebet dhumateng biara Karmelit ingkang sami, Therese nyobi ngggabung dhumateng ordho kasebat, nanging dipuntulak amargi panjenenganipun taksih saklangkung anèm. Salajengipun, ingkang bapa ngajak Therese ziarah dhumateng Roma, lan nalika pidato Paus Leo XIII, panjenenganipun nyuwun dhumateng Paus supados ngidinaken mlebet biara ing yuswa 15, nanging Paus ngandika: "Anakku, turutana kaputusan Romo pamimpin."

Boten dangu salajengipun Biskop Bayeux ngidinaken Therese mlebet biara lan ing wulan April 1888 piyambakipun dados postulan Karmelit. Taun 1889 bapanipun nandhang stroke lan dibeta dhumateng sanatorium swasta, Bon Sauveur ing Caen. Bapanipun manggèn ing mriku 3 taun laminipun lan kundur dhumateng Lisieux taun 1892. Bapanipun tilar donya taun 1894. Sasampunipun ingkang bapa tilar donya, Celine, ingkang ngrawat bapanipun ugi mlebet biara ingkang sami kaliyan tiga sadhèrèk sanèsipun tanggal 14 September 1894; sepupunipun, Marie Guerin, tumut mlebet biara taun 1895. Leonie, sasampunipun nyobi makaping kaping nanging boten katampi, ing pungkasanipun dados Suster Francoise-Therese, satunggiling biarawati ing Ordo Kunjungan Maria Suci ing Caen.

Cara Alit[besut | besut sumber]

Therese dipuntepangi minangka "Cara Alit." Salebeting ngupados kasucian dhiri, panjenenganipun sadhar bilih piyambakipun boten kedah nglampahi tindak kapahlawanan, utawi "jasa ageng", kanggé nggayuh kasucian lan nelakaken tresnanipun dhutameng Gusti. Panjenenganipun nyerat

"Katresnan kabuktèkaken kanthi tindakan, mila pripun kula nedahaken katresnan kula? Kula boten saged nindakaken prakawis-prakawis ingkang ageng. Cara ingkang saged kula tindakaken kanggé mbuktèkaken katresnan kula inggih punika kanthi nyebar sekar lan sekar punika inggih punika pangorbanan ingkang alit sanget, saben sawangan lan tembung, lan prakawis ingkang kula tindakaken punika tindak katresnan ingkang paling alit."

"Cara Alit" punika ugi muncul salebeting penyaketanipun dhumateng spiritualitas:[1]

"Sok-sok, nalika kula maos wacan rohani, ing pundi kasampurnan dipuntedahaken kanthi éwonan tantangan lan kathah ilusi ing sakiwatengenipun, pikiran kula ingkang alit lan winates rikat dados sayah, kula tutup buku kasebat, ingkang damel sirah kula kawilah lan manah kula ngelak, lan kula mundhut Alkitab. Lan sadayanipun dados padhang, saben tembung mbikak sikiling langit ing jiwa kula, kasampurnan kadosipun gampil sanget; Kula mriksani prakawis punika cekap kanggé nyadhari alitipun satunggiling tiyang, lan maringaken satunggiling tiyang sadayanipun, kados satunggiling laré, dhumateng rengkuhanipun Gusti ingkang saé. Nilar kanggé jiwa ingkang ageng, lan pikiran ingkang ageng, buku-buku ingkang boten saged kula mangertos, kula bingah dados alit amargi 'namung laré-laré alit, lan laré ingkang kados laré-laré punika, ingkang bakal mlebet dhumateng pista surgawi'."

Tembung-tembung kados makaten mbikak Therese dhumateng tedahan bilih panjenenganipun gadhah rohani ingkang sentimental sanget lan malah kados bocah. Pandhukungipun nulak prakawis kasebat lan nélakaken bilih panjenenganipun ngembangaken cara panyaketan dhumateng kagesangan rohani ingkang gampil dipunmangertos lan saged dipuntumuti déning sadaya tiyang ingkang milih nindakaken prakawis kasebat, boten nyawang tingkat karumitan utawi pendhidhikan.

Perkawis punika ugi kaserat salebeting panyaketanipun dhumateng donga: [2]

"Kanggé kula, donga asalipun saking manah; punika wujud sawangan prasaja dhumateng Swarga, punika wujud panyuwunan, pangakenan lan tresna, nggrengkuh pacobèn lan kabingahan; salebeting satunggal tembung, samubarang ingkang ningrat, supernatural, ingkang ngagengaken jiwa kula lan manunggalaken kaliyan Gusti... Kula boten gadhah kakendelan kanggé ngupados donga-donga èdah ing buku-buku... Kula nindakaken kados laré alit ingkang dèrèng sinau maos, Kula namung nyriyosaken dhumateng Gusti kita sadaya prakawis ingkang kula pénginaken lan Panjenenganipun mangertos."

Nandhang gerah dumugi tilar donya[besut | besut sumber]

Monumèn pasaréan ing Gréja Santa Francis, ing Évora (Portugal).

Taun-taun akir Therese dipuntengeri kanthi kaséhatanipun ingkang dangu-dangu saya asor lan piyambakipun tahan kanthi tabah lan tanpa nggresula. Ing dinten Jemuah Adi énjang, 1896, panjenenganipun ngalami medaling rah ing tutuk amargi hemoptisis paru-paru; tuberkolosis ingkang dipuntandhang tambah parah. Therese silih kirim serat kaliyan misi Karmelit ing Prancis Indocina, lan dipunundang kanggé nggabung kaliyan misi kasebat, nanging amargi penyakitipun, piyambakipun boten saged tindak. Wulan Juli 1897 panjenenganipun dipunpindhah dhumatng biara kanggé tiyang sakit, ing mriku panjenenganipun tilar donya tanggal 30 September 1897, ing yuswa 24. Nalika kapejahanipun, panjenenganipun nélakaken, "Kula sampun dumugi titik ing pundi kula boten saged ngalami kasangsaran malih, amargi sadaya kasangsaran punika manis kanggé kula."

Réferènsi[besut | besut sumber]

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Pranala njawi[besut | besut sumber]