Citraksa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Citraksa miturut pawayangan Jawa

Citraksa iku, salah sijining para Korawa satus. Jenengé diarani ing layang gancaran Adiparwa, kitab pratamané Mahabharata.Raden Citraksa iku satriya kurawa putrane Adipati Dhestharastra lan Dewi Gendari. Dadi iya isih Adhine Prabu Duryudana, pembarepe para Kuraw kae. Ning dhèwèké iku kadang Kurawa sing nomer pira, ora kena dipesthekake, jajaran saka maneka-warna versi carita wayang, kerep ana beda-bedane.Sing wis kelumrah, ing antaraning kadang kurawa sing cacahe udakara ratusan iku, pancen ana sawatara sinh jeneng-jenenge mawa citra. Ana Citraksa, Citraksi, Citrakala, Citrasandha:Upacitra, Carucitra, Citradarma, Citrakae, Citraiki, Citraiku,Citraanu, ning iku nek pas dhalange lali.Ing antaraning kadang Kurawa sing sinandhangan jeneng. Citra sing kondhang dhéwé pancen ya Citraksa iki, sinusul Citraksi.Ning Citraksa lan Citraksi iku kembar apa ora, iya ora pati ngerti genah. Sing luwih genah, rupane wayange meh padha. Kaya yèn kembar ngono kae. Praenane padha-padha olehe nglangak. Irunge padha-padha olehe njengat. Yen ngomong padha-padha olehe kamisosolen,Pekukak-pekukuk kaya pitik klelengen, swarane kerep ora genah jluntrunge.Padha-padha ngalangak, irung jengat, lan kamisosolen, Citraksa béda karo sedulure. Citraksa digambarake ora mung mripate wae sing ijo, nanging raine barang uga ijo. Kira-kira wae saliyane kemaki lan seneng umuk, ya doyanan dhuwit. Sipate sing menjila liyane, yaiuku olehe seneng misuh. Dadiarta bab yèn jaman saiki anan dhalang sing disuwurake pinter misuh lan akèh wong seneng misuh, iku ngono sejatine wis dudu reputasi anyar, wong wis kalah dhisik karo reputasine Citraksa.Ing pangelaran-pagelaran wayang purwa, Citraksa-Citraksi biasane metu ing adegan paseban njaba. Mapag tekane Patih Sengkuni, bebarengan ngancani muncule Dursasana, Kartamarma, Durmagati, astawama, lan Jayadrata. Citraksa-Citraksi kanthi saur-manuk, kanthi kamisosolen nungsu warta bab wigating rembug ing pasewakan agung.Yen wadyabala Astina budhalan, Citraksa sing mandhegani prajurit kanoman, budhale numpak jarab dhawuk.Lenggut-lenggut ginarubyuk lakuning prampongan. Lan yèn wis numpak jaran lenggat-lenggut ngono iku, praene sing nglangkak saya katon nglangak, irunge tambah katon njengat.Yen perang ora tau menang. Embuh yèn mung k aro bala sebarangan, wayang sing klambine lorek-lorek ngono kae. Empere iya isih sok setimbang. Terus padha simpangan dalan,banjur perange iku biasane karan perang gagal.Selanjutane gada utawa bindi.Citraksa wayang kulit gagrag Jogja, mripat telengen, nganggo jamang kanthi garudha mungkur, kalungan patran kanthi bandhul wulan tumanggal. Nganggo gelang pontoh lan kroncong, clanane cindhe. Rai warna ijo, sajake uga minangka gegambaran utawa pratandha nenawa sartiya iki nduwèni sipat jirih. Anggone kemaki lan seneng umuk iku paling-paling rang mung kanggo ngimbangi kanyatan yeh sejatine dhèwèké iku ora nduwèni kasekten apa-apa. Ora kaya Kartamarma, Dursasana, Astawatama, lan Jayadrata sing kasatriane mesthi disebutake yèn ing Bayutinalang, Banjarjumput, Padhanyangan, lan Banakeling, kesatriyane Citraksa-Citraksi iku ing endi, kurang kondhang. Bab akhiring riwayate satriya kurawa sing omongane kerep dadi guyon iki, nalika perang Batarayuda mati déning tangane arjuna ngamuk punggung sawise Abimanyu dirancap rame-rame déning Kurawa kalebu Citraksa. Tandange Arjuna Ngedab-edapi, lan Citraksa akhire mati kataman karise Arjuna.

Uga delengen[besut | besut sumber]