ꦱꦶꦠꦺꦂ

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     
ꦱꦶꦠꦼꦂꦱꦏꦕꦺꦴꦩ꧀ꦩꦺꦴꦤ꧀ꦱ꧀

ꦱꦶꦠꦺꦂꦆꦏꦸꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶꦒꦩꦺꦭꦤ꧀ꦏꦁꦣꦶꦥꦼꦠꦶꦏ꧀ꦏꦪꦒꦶꦠꦂ꧉ꦕꦕꦃꦱꦺꦤꦂꦄꦼꦄꦤ꧇꧑꧑꧇ꦥꦱꦁꦈꦠꦮꦏꦣꦁ꧇꧑꧒꧇ꦥꦱꦁ꧉ꦱꦶꦠꦼꦂꦆꦏꦶꦥ꦳ꦸꦁꦱꦶꦤꦺꦥꦣꦏꦫꦺꦴꦕꦺꦭꦺꦩ꧀ꦥꦸꦁ꧉ ꧋ꦭꦸꦩꦿꦲꦺ꧈ꦱꦶꦠꦼꦂꦣꦶꦱꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦆꦁꦗꦼꦫꦺꦴꦏꦺꦴꦛꦏ꧀꧈ꦤꦭꦶꦏꦣꦶꦒꦸꦤꦏꦏꦺ꧈ꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦏꦁꦒꦺꦴꦄꦚ꧀ꦕꦶꦏ꧀ꦄꦚ꧀ꦕꦶꦏ꧀ꦱꦶꦠꦼꦂꦱꦸꦥꦪꦥꦱ꧀ꦏꦫꦺꦴꦤꦶꦪꦒꦏꦁꦭꦸꦁꦒꦸꦃ꧉

ꦌꦠꦶꦩꦺꦴꦭꦺꦴꦒꦶ[besut | besut sumber]

꧋ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦱꦶꦠꦼꦂꦣꦶꦗꦸꦥꦸꦏ꧀ꦱꦏꦧꦱꦮꦭꦤ꧀ꦝ"ꦕꦶꦠꦺꦂ"꧈ꦏꦁꦱꦼꦭꦫꦱ꧀ꦏꦫꦺꦴꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦧꦱꦆꦁꦒꦿꦶꦱ꧀"ꦗ꦳ꦶꦛꦺꦂ"

ꦈꦒꦢꦼꦊꦔꦼꦤ꧀[besut | besut sumber]