Zakat

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

Zakat iku kaya déné (pajeg kang dianut sajeroning agama Islam) lan dadi rukun katelu saka rukun Islam. Sacara harfiah Zakat tegesé "tuwuh", "ngrembaka", "nyucèkaké" utawa "ngresiki". Déné kanthi terminologi syari'ah, zakat tegesé mènèhi sapérangan raja-kaya kanthi cacah lan pétungan tartamtu kanggo wong-wong lan miturut tatacara tartamtu.

Hukum Zakat[besut | besut sumber]

Zakat minangka salah siji rukun Islam, lan dadi salah siji unsur pokok kanggo tegaking saréngat Islam.[1] Mula, ukum zakat iku wajib (fardhu) kanggo saben wong muslim kang wis nyukupi syarat-syarat tartamtu.[1] Zakat kalebu kategori ngibadah (kaya salat, kaji, lan pasa) kang wis ditata kanthi rinci lan patèn sajeroning Al-Qur'an lan As Sunat, sisan minangka amal sosial kamasyarakatan lan kamanungsan kang bisa tuwuh ngrembaka miturut tuwuhing manungsa.

Banda kang wajib dizakati[besut | besut sumber]

 • Emas, pérak , lan piranti liyané kang saemper karo iku, banda tambang, banda kapendhem kang saemper karo iku, sarta dhuwit.[1]
 • Rajakaya kaya onta lan wedhus.[1]

Werna-warna Zakat[besut | besut sumber]

Zakat kapérang dadi rong jinis ya iku

 • Zakat Fitrah, zakat kang wajib ditokaké wong Muslim ngadhepi tekaning Idul Fitri ing sasi Ramadhan. Gedhéné Zakat iki watara 2,5 kilogram panganan pokok kang ana ing panggonan iku.
 • Zakat Maal (Zakat Rajakaya), kalebu kasil dagangan, tetanèn, tambang, kasil segara, kasil miara kéwan, harta temon, emas lan pérak sarta kasil makarya (profesi). Saben jinis nduwé pétungané dhéwé-dhéwé.

Kang hak nampa[besut | besut sumber]

 • Fakir-ya iku wong kang mèh ora duwé apa-apa saéngga ora kuwawa nyukupi kabutuhan pokok uripé.
 • Miskin-ya iku wong kang duwé kaya nanging ora cukup kanggo nyukupi kabutuhan dhasar uripé.
 • Amil-ya iku wong kang ngumpulaké lan mbagèkaké zakat.
 • Muallaf-ya iku wong kang lagi waé mlebu Islam lan mbutuhaké bantuan kanggo nyocogaké karo kahanan anyar
 • Hamba Sahaya-ya iku wong kang kepéngin mardhika
 • Gharimin-ya iku wong kang duwé utang kanggo kaperluan kang halal lan ora sanggup nyaur
 • Fisabilillah-ya iku wong kang berjuang ing dalan Allah (umpamané: dakwah, perang lll)
 • Ibnus Sabil-ya iku wong kang kentèkan biaya sajeroning lelungan.

Faédah Zakat[besut | besut sumber]

Sawetara faédah Zakat ya iku:

Faédah diniyah (segi agama) [2][besut | besut sumber]

 1. Kanthi bayar zakat tegesé wis nglakoni salah siji saka rukun Islam kang bisa nglantari marang kabagjan lan kaslametan donya lan akhirat.
 2. Minangka sarana tumraping manungsa kanggo taqarrub (nyedhakaké dhiri) marang Rabb-é, bakal nambah kaimanan amarga tambahing kataatan.
 3. Bakal nampa pahala gedhé kang tikel tekuk, kaya mau sajeroning firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala, kang tegesé: "Allah musnahaké riba lan nyuburaké sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Sajeroning sawiji hadits kang muttafaq 'alaih, Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam uga njlèntrèhaké yèn shadaqah saka rajakaya kang apik bakal dituwuhaké déning Allah Subhaanahu wa Ta'ala tikel tekuk.
 4. Zakat minangka sarana pambusak dosa, kaya kang naté disabdakaké déning Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam.

Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)[3][besut | besut sumber]

 1. Nuwuhaké sipat mulya, rasa tolèran lan jembaring dhadha marang pribadi kang bayar zakat.
 2. Wong kang bayar zakat lumrahé idèntik karo sipat rahmah (welas asih) lan lembut marang seduleré kang mlarat.
 3. Wis nyata yèn nyumbangaké barang kang manfaat, bandha utawa raga, kanggoné wong muslimin bakal njembaraké dhadha lan jiwa. Sebab wis mesthi dhèwèké bakal dadi wong kang ditresnani lan dikurmati.
 4. Sajeroning zakat ana makna ngresiki akhlak.

Faédah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kamasyarakatan)[2][besut | besut sumber]

 1. Zakat minangka sarana kanggo mbiyantu sajeroning nyukupi hajat urip para fakir miskin kang dadi golongan mayoritas sapérangan nagara ing jagat.
 2. Mènèhi kakuatan kanggo kaum muslimin lan ngangkat eksistensiné. Bab iki bisa dideleng saka golongan panampa zakat, salah sijiné ya iku fi sabilillah.
 3. Zakat bisa ngurangi rasa éwa, dendham lan rasa benci kang ana ing batiné kaum fakir miskin.
 4. Zakat bakal nyepetaké tuwuhing ékonomi.
 5. Mbayar zakat bisa njembaraké parédaran rajakaya utawa dhuwit


Zakat sajeroning Al-Qur'an[besut | besut sumber]

 • QS (2:43) (Lan degaké salat, bayar-a zakat lan rukuk-a bareng wong-wong kang ruku.)
 • QS (9:35) (ana ing dina dipanaské emas pérak iku sajeroning neraka jahannam, nuli diobong bathuké, lambung lan gegeré (nuli dikandhani): "Iki rajakayamu kang mbok simpen kanggo awakmu dhéwé, mula rasakna saiki (akibat saka) apa kang mbok simpen mau.")
 • QS (6: 141) (Lan Dhèwèké kang ndadèkaké kebun-kebun kang berjunjung lan ora berjunjung, wit korma, wit-witan kang manéka warna wohé, zaitun lan delima kang mèmper (wujud lan rupané) lan ora padha (rasané). Pangan-a saka wohé (kang warna-warna iku) yèn wis awoh, lan bayar-a hak-é ing dina panèn (kanthi disedekahaké marang fakir miskin); lan aja ngluwih-luwihi. Sabeneré Allah ora seneng marang wong kang berlebih-lebihan utawa ngluwih-luwihi).

Hukum wong kang Nulak mbayar Zakat[besut | besut sumber]

Soksapa bae kang nulak ora gelem mbayar zakat kanthi ora ngakoni wajibe mbayar zakat bisa diukumi kafir.[1] Lan sapa bae kang nulak mbayar amarga pelit nanging esih ngakoni wajibe mbayar zakat, dhèwèké diukumi dosa.[1]

Réferènsi[besut | besut sumber]

 1. ^ a b c d e f Abu Bakar Jabir AlJazairi. (2000). Ensiklopedi Muslim. Jakarta: Darul Falah (kaca: 395)
 2. ^ a b Tuntunan Zakat Mal ing MediaMuslim.Info
 3. ^ Tuntunan Zakat Mal ing MediaMuslim.Info


Sèrial Artikel Islam ngenani Zakat

Zakat Maal: Zakat asil tetanè | Zakat kéwan ingon | Zakat profèsi | Zakat banda dagangan | Zakat emas lan perak | Zakat barang temon | Zakat asil tambang
Zakat Pribadi: Zakat fitrah

QS (2:43)("Lan adegaké shalat, bayara zakat lan ruku'lah bebarengan karo wong-wong sing ruku'".)