Asmaaulhusna

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
Allah1.png
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad SAW
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam
Tembung Gusti Allah ing tulisan kaligrafi Arab sing prasaja.

Asmaaulhusna (Arab أسماء الله الحسنى alihaksara: Asma’ Allah al-Ḥusná), ing agama Islam, tegesé sangang puluh sanga (99) asmaning Gusti Allah SWT sing becik dhéwé. Wiwit mbiyèn para ngulama wis akèh mbahas lan nafsiraké asmaaulhusna iki. Sanadyan metu akèh pamikiran sing séjé-séjé prakara cacah asma iki, ana sing ngarani 132, 200, malahan 1.000 asma, nanging miturut kabèh, sing wigati dhéwé iku hakikat Dat Allah SWT sing kudu dingertèni déning wong-wong Islam.

Asmaaulhusna iku tegesé asma-asma Gusti Allah sing becik lan agung miturut sifat-sifat Allah. Asma-asma Gusti Allah sing Agung lan mulya iku sawijining Katunggalan sing manunggal ing kaagungan lan kahébatan Gusti Allah, sing mangripta lan ngopèni saisining jagat raya.

Para ngulama nduwé panemu yèn kabeneran iku ana konsistènsi marang kabeneran liyané. Kanthi cara iki, wong muslim ora bakal gampang nulis “Allah iku …” amarga ora ana sing bisa nandhingi Allah. Pirembugan sabanjuré iku amung olah pikir manungsa kang winates. Kabèh tembung sing rumaket ing Allah kudu dimangertèni bèdané karo panggoné tembung sing lumrah digunaaké.

Para ngulama nandhesaké yèn Allah iku Pangripta lan Panguwasa alam kang fana. Samubarang kabeneran iku tuhu amung ana (lan gumantung) marang Panjenengané. Kanthi mangkono, Allah iku Maha Tan Ginapé, ananging uga Allah iku Maha Cedhak. Allah Maha Kuwasa, nanging uga Allah iku Maha Mirah lan Maha Asih. Sipat-sipat Allah kang kajarwaaké kanthi Asmaul Husna ya iku jeneng-jeneng kang becik.

Dalil[besut | besut sumber]

Ing ngisor iki katedhak dalil ing Al-Qur'an lan Hadits prakawis asmaaulhusna:

  • "Panjenenganipun Allah, boten wonten sesembahan/Ilah (ingkang gadhah hak dipun sembah) kejawi Panjenenganipun, Panjenenganipun gadhah asmaaulhusna (asma-asma ingkang saé)."[1]
  • Sesoraa: "Sesoraa Allah utawa soraa Ar-Rahman. Kanthi asma apa baé sliramu pocap, Panjenenganipun nduwèni asmaulhusna (jeneng-jeneng sing paling apik) lan ajaa sliramu nyeroaké swaramu ing sholatmu lan ajaa uga nglirihaké lan golèka dalan tengah ing antara kaloroné iku"[2]
  • Nabi saw. sabda: "Allah iku kagungan sangangpuluh sanga asma ingkang becik. Sapa waé sing bisa ngapalaké, mula dhèwèké bakal mlebu surga. Sejatiné Allah iku ganjil lan Panjenenganipun suka marang sing ganjil."[3]

Asmaaulhusna[besut | besut sumber]

No. Asma Basa Arab Jawa
Allah الله Gusti Allah
1 Al Rahman الرحمن Sang Maha Mirah
2 Ar Rahiim الرحيم Sang Maha Asih
3 Al Malik الملك Sang Maha Ratu
4 Al Quddus القدوس Sang Maha Suci
5 As Salaam السلام Sang Maha Panyantosa
6 Al Mu`min المؤمن Sang Maha Panentrem
7 Al Muhaimin المهيمن Sang Maha Panjaga
8 Al `Aziiz الازز Sang Maha Wibawa
9 Al Jabbar الجبار Sang Maha Prakosa
10 Al Mutakabbir المتكبر Sang Maha Agung
11 Al Khaliq الخالق Sang Maha Pangripta
12 Al Baari` البارئ Sang Maha Pangasta
15 Al Mushawwir المصور Sang Maha Pangrupa (riptan-Ipun)
16 Al Ghaffaar الغفار Sang Maha Pangampura
17 Al Qahhaar القهار Sang Maha Pameksa
18 Al Wahhaab الوهاب Sang Maha Winugraha
19 Ar Razzaaq الرزاق Sang Maha Pambagya
20 Al Fattaah الفتاح Sang Maha Pambikak
21 Al `Aliim العليم Sang Maha Kaweruh (elmu)
22 Al Qaabidh القابض Sang Maha Nyupetaken (riptan-Ipun)
23 Al Baasith الباسط Sang Maha Anjembaraken (riptan-Ipun)
24 Al Khaafidh الخافض Sang Maha Ngasoraken (riptan-Ipun)
25 Ar Raafi` الرافع Sang Maha Nginggilaken (riptan-Ipun)
26 Al Mu`izz المعز Sang Maha Mulyahaken (riptan-Ipun)
27 Al Mudzil المذل Sang Maha Hinahaken (riptan-Ipun)
28 Al Samii` السميع Sang Maha Mireng
29 Al Bashiir البصير Sang Maha Mirsani
30 Al Hakam الحكم Sang Maha Netepaken
31 Al `Adl العدل Sang Maha Adhil
32 Al Lathiif اللطيف Sang Maha Lirih
33 Al Khabiir الخبير Sang Maha Wanuh
34 Al Haliim الحليم Sang Maha Antheng
35 Al `Azhiim العظيم Sang Maha Agung
36 Al Ghafuur الغفور Sang Maha Pangapura
37 As Syakuur الشكور Sang Maha Ngaregani
38 Al `Aliy العلى Sang Maha Inggil
39 Al Kabiir الكبير Sang Maha Ageng
40 Al Hafizh الحفيظ Sang Maha Panjagi
41 Al Muqiit المقيت Sang Maha Nyukupaken
42 Al Hasiib الحسيب Sang Maha Angganjar
43 Al Jaliil الجليل Sang Maha Adhiluhung
44 Al Kariim الكريم Sang Maha Dermawan
45 Ar Raqiib الرقيب Sang Maha Pamawas
46 Al Mujiib المجيب Sang Maha Ngijabahaken
47 Al Waasi` الواسع Sang Maha Wiyar
48 Al Hakiim الحكيم Sang Maka Wicaksana
49 Al Waduud الودود Sang Maha Trisna
50 Al Majiid المجيد Sang Maha Unggul
51 Al Baa`its الباعث Sang Maha Pangwungu
52 As Syahiid الشهيد Sang Maha Anyeksèni
53 Al Haqq الحق Sang Maha Leres
54 Al Wakiil الوكيل Sang Maha Pamong
55 Al Qawiyyu القوى Sang Maha Kuwasa
56 Al Matiin المتين Sang Maha Kukuh
57 Al Waliyy الولى Sang Maha Reksa
58 Al Hamiid الحميد Sang Maha Pananjung
59 Al Mushii المحصى Sang Maha Pritungan
60 Al Mubdi` المبدئ Sang Maha Miwiti
61 Al Mu`iid المعيد Sang Maha Mangsulaken
62 Al Muhyii المحيى Sang Maha Anggesangaken
63 Al Mumiitu المميت Sang Maha Amejahaken
64 Al Hayyu الحي Sang Maha Gesang
65 Al Qayyuum القيوم Sang Maha Mandhiri
66 Al Waajid الواجد Sang Maha Pamanggih
67 Al Maajid الماجد Sang Maha Mulya
68 Al Wahiid الواحد Sang Maha Esa
67 Al Ahaad الاحد Sang Maha Tunggal
68 As Shamad الصمد Sang Maha Wigati
69 Al Qaadir القادر Sang Maha Panata
70 Al Muqtadir المقتدر Sang Maha Panitih
71 Al Muqaddim المقدم Sang Maha Ngajengaken
72 Al Mu`akkhir المؤخر Sang Maha Wingkingaken
73 Al Awwal الأول Sang Maha Purwaka
74 Al Aakhir الأخر Sang Maha Pungkasan
75 Az Zhaahir الظاهر Sang Maha Nyata
76 Al Baathin الباطن Sang Maha Taya
77 Al Waali الوالي Sang Maha Andhawuhi
78 Al Muta`aalii المتعالي Sang Maha Dhuhur
79 Al Barri البر Sang Maha Darmalaksana
80 At Tawwaab التواب Sang Maha Darmangapura
81 Al Muntaqim المنتقم Sang Maha Piwales
82 Al Afuww العفو Sang Maha Pangapura
83 Ar Ra`uuf الرؤوف Sang Maha Piwelas
84 Malikul Mulk مالك الملك Sang Maha Wenang (Jagad)
85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Sang Maha Kagengan Agung
86 Al Muqsith المقسط Sang Maha Pijir
87 Al Jamii` الجامع Sang Maha Ngirup
88 Al Ghaniyy الغنى Sang Maha Sudana
89 Al Mughnii المغنى Sang Maha Nyembadani
90 Al Maani المانع Sang Maha Pangayom
91 Ad Dhaar الضار Sang Maha Bebendhu
92 An Nafii` النافع Sang Maha Pituwah
93 An Nuur النور Sang Maha Cahya
94 Al Haadii الهادئ Sang Maha Pitedah
95 Al Baadii البديع Sang Maha Panganggit
96 Al Baaqii الباقي Sang Maha Langgeng
97 Al Waarits الوارث Sang Maha Waris
98 Ar Rasyiid الرشيد Sang Maha Pandhita
99 As Shabuur الصبور Sang Maha Pamengku

Réferènsi[besut | besut sumber]

  1. ^ (Q.S. Thaa-Haa : 8)
  2. ^ (Q.S. Al Isra': 110)
  3. ^ (H.R. Abu Hurairah ra)

Pranala njaba[besut | besut sumber]

Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Asmaaulhusna&oldid=1104791"