Menyang kontèn

Neraka

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Neraka minangka panggonan panyiksa lan kasangsaran ing akhirat sing diyakini dèning panganut agama samawi lan panganut kapercayan.

Etimologi

[besut | besut sumber]

Jeneng "neraka" asalé saka tembung Basa Basa Sangsekerta lan Hindi (India), yaiku Naraka (नरक) kang miturut crita Hindu dicritakake minangka buta kang kejem. Dhèwèké putri saka bumi, sing diterangaké minangka wanita ayu sing dijenengi Dewi Pertiwi . Naraka pungkasané mati ing tangané ramane dhèwè, yaiku Bathara Wisnu, sing disembah dèning wong Hindhu minangka dèwa sing ngreksa donya.

Miturut ajaran Islam

[besut | besut sumber]

Tembung neraka kerep kasebut ing Qur'an lan akèh banget cacahé. Ing basa Arab diarani naar (النار Arab, saka an-nār). Panggonan iki miturut kapitayane umat Muslim yaiku panggonane manungsa lan jin kang ora gelem manut marang Syari'ate Gusti Allah lan ora percaya marang dakwahe para nabi .

Sapa sing dilebokaké aneng sajeroning neraka, dhèwèké ora bakal bisa metu. Lawanging neraka ngadeg kanthi jejeg lan ditutup kanthi menep. Sing dadi papan piwales kanggo wong sing ngrèmèhaké pawarta babagan pengadilan akhirat (urip sawise pati). Ana uga wong-wong sing pungkasan mlebu swarga, sawise padha disiksa miturut dosa-dosane sing wis dilakoni. Ing Qur'an wis dijlentrehake yen bahan bakare neraka saka manungsa lan watu (ana uga kang negesaké brahala/reca).

Malaèkat ing neraka

[besut | besut sumber]

Lawanging neraka dijaga dening Malaèkat Malik, sing nduwèni 19 malaèkat panyiksa ing neraka aran Zabaniah. Neraka digujengi dening pitung puluh èwu tali, lan saben tali digujengi dening pitung puluh èwu malaekat.[1]

Mangsa ing neraka

[besut | besut sumber]

Sanadyan neraka kerep digambarake minangka papan panyiksan sing panas banget hawane, nanging ana sawijining hawa ing neraka kang adhem banget, saèngga bisa ngeculaké kulit para pedununge. Saka Ka'ab, dhèwèké ngendika, "Satemene ing neraka ana rasa adhem yaiku zamharir (adhem njekut ndadekake beku), sing bisa agawé kulit-kulit padha ucul nganti dhèwèké (wong-wong ing neraka) njaluk pitulungan ing panase neraka."

'Abdul Malik bin 'Umair ngendika, "Wis teka marang aku yen para pedunung sing manggon ing neraka njaluk marang juru njaga neraka supaya metu liwat sisih pinggir neraka. Kabèh padha metu liwat pinggir, nanging padha dipangan dening zamharir utawa adheme neraka. Nganti pungkasané padha bali manèh menyang neraka. Lan padha ngrasakake kadhemen kaya maune. "

Disebutaké ing Qur'an:

Jeneng-jeneng lawanging neraka

[besut | besut sumber]

Neraka panggonan panyiksan iku banjur diarani dening wong kanthi jeneng Jahannam . Jahannam iku duweni 7 lawang, saben lawang (tingkat), wis dipanggoni déning golongan tartamtu saka para titahe Gusti Allah. Lawang (tingkat) neraka kang kasebut ing Qur'an yaiku:

 • Hawiyah
  Neraka kanggo wong-wong sing ènthèng timbangan amale, yaiku wong-wong kang nalika urip ing donya nindakaké kabecikan dicampur nindakake pakaryan ala. Muslim lanang lan wadon sing tumindake ora trep karo ajaran Islam, kayata wong Muslim kang males nindakake salat, kanggo wong lanang muslim kang kerep nganggoni sutra lan mas-masan, nggolek rejeki kanthi cara kang ora halal, mangan riba, ngombé khamr, lan sapanunggalane, Hawiyah iki papan baline. Surah Al-Qari'ah .
 • Jahiim
  Neraka minangka papan panyiksan wong-wong musyrik utawa wong kang nyekutokake Gusti Allah . Dhèwèké bakal padha disiksa dening para sesembahane. Ing ajaran Islam, syirik minangka salah sawijining dosa paling gedhé miturut Gusti Allah, amarga syirik tegesé nduweni panemu yèn isih ana titah sing luwih kuwat lan nduweni panguasa kaya Gusti Allah lan bisa uga panemu yèn ana Gusti saliyane Gusti Allah. Surah Asy-Syu'ara ' lan Surah As-Saffat .
 • Saqar
  Neraka kanggo wong-wong munafik, yaiku wong-wong sing ora percaya marang dhawuh lan printahé Gusti Allah lan rasul . Dheweke wis mangerteni yèn Gusti Allah wis ndadekake hukum Islam liwat lisane Kanjeng Nabi Muhammad, ananging padha ngasorake syariat Islam. Surah Al-Muddassir .
 • Lazhaa
  Neraka kang disedhiyakaké kanggo wong kang dhemen nglumpukake bandha donya, medhit/cetil, lan ngenyèk wong kang ora nduwé (wong miskin). Kanggo wong sing ora gelem sedekah, mbayar zakat, utawa ngetokaké pasuryan sing ora nyenengake nalika ana wong ora nduwé teka njaluk pitulungan. Surah Al Ma'arij .
 • Huthamah
  Neraka kang disedhiyakake kanggo wong-wong sing seneng nglumpukake bandha arupa mas-masan, perak, utawa platina, cetil/medhit ora gelem ngetokake zakat bandha (zakat mal) lan ngina wong kang miskin. Ing neraka iki, bandha sing diklumpukaké bakal digawa lan diobong banjur diombe minangka siksa kanggo wong kang dhemen nglumpukake bandha. Surah Al-Humazah .
 • Sa'iir
  Neraka kang dikebaki déning wong kang kafir lan wong-wong sing mangan bandhane bocah yatim utawa santak. Surah Al-Ahzab, Surah An-Nisa ', Surah Al-Fath lan Surah Luqman .
 • Wail
  Neraka kang disedhiyakaké kanggo para pengusaha utawa bakul-bakul kang licik, kanthi cara nyuda timbangan, barang dagangane dicalok kanggo èntuk bathi kang gedhe. Barang dagangane bakal diobong lan dilebokake menyang wetenge minangka azab saka dosa-dosané. Surah Al-Tatfif lan Surah At-Tur .

Pedunung neraka

[besut | besut sumber]

wujud pedunung neraka

[besut | besut sumber]

Wujud para padunung neraka bakal digawé tikel-matikel gedhene saka manungsa kang urip ing donya, katrangan iki sinebut ing sawetara hadits . Salah sawijining hadits kang diriwayataké dening Imam Abu Hurairah, yèn Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate ngendika, adohe antarane wong kafir siji lan sijine sing lumebu jroning neraka padha karo 3 dina lakune sawijining wong kang nunggang kendharaan kanthi cepet.[2] Siyunge utawa untu grahame padha gedhéne karo Gunung Uhud lan kandel kulite padha karo wong lelungan telung dina,[3] dene hadits liyané njlentrehake kandelé kulit gunggungé 42 asta [4] utawa 70 asta.[5]

Pedunung paling akeh dhewe ing neraka

[besut | besut sumber]

Sinebut ing salah sawijining hadits, yen pedunung neraka paling akeh yaiku wong-wong wadon utawa wanita .[6]

Jinising azab lan panyiksan ing neraka

[besut | besut sumber]

Ing akhirat para pandunung neraka bakal nglakoni paukuman arupa disiksa kang anjalari rasa lara banget. Siksa kang tinampa sajroning neraka iku akeh, kaya kang dingendikakake Gusti Allah kaya ngené iki:

 • "Aneng sajeroning neraka jahannam, banjur bathuke, lambunge lan gegeré padha diobongi." (At-Taubah 9:35)
 • "Nalikane belenggu lan ranté dipasang ing guluné, supaya dheweke kasèrèt, dijegurake sajeroning banyu kang banget panase, banjur dèwèké diobong sajroning geni."(Al-Mu’min 40:71-72)
 • "Cekelen banjur sèrèten dèwèké menyang satengahing neraka. Banjur suntakna sadhuwuring mustakané siksa (saka) banyu kang panas. Rasakna, satemene kowé wong kang prakosa lan mulya." (Ad-Dukhan 44:47-49)
 • "Cekela banjur belengguwa tangane tekan gulune. Banjur lebokna sajeroning geni neraka kang murub mangalad-alad. Banjur talenana nganggo ranté sing dawané pitu puluh asta." (Al-Haqqah 69:30-32)
 • "Banjur wong kang kafir bakal digawekake sandhangan saka geni neraka, disuntakake banyu kang umeb aneng sadhuwuring mustakané. Kanthi banyu iku, tumpes tapis kabèh isining wetengé lan uga kulit-kulité, lan pecut-pecut saka wesi. Saben-saben dheweke kepengin metu saka neraka amarga banget kasangsarane, banjur padha dibalekake maneh sajerone, (lan dingendikakake marang dheweke): "rasakna azab kang ngobongi iki." (Al-Hajj 22:19-22)

Siksa sing paling ènteng

[besut | besut sumber]

Dene siksa neraka kang paling èntèng yaiku diwenehake sendal kang digawé saka geni neraka kang njalari umeb otak wong kang nganggo.

Miturut ajaran Kristen

[besut | besut sumber]
"Neraka" Gehenna (Wadi Jahannam), 2007

Tembung "neraka"uga ana ing kathah arti saka alkitab. ayat-ayat sing pada banjur arti-arti liyane nyebutaké "kubur", "donya wong seda", lan liyane. alkitab-alkitab liyané namung ngartikné tembung-tembung basa asli sing kadang diartiné "neraka"; wonten basa Ibrani, neraka diistilahné kanggo "She'ohl" (syeol) lan wonten basa yunani "Hai'des" (hades) kanggo kuburan umum saka umat manungsa sing seda; wonten basa yunani "He'en-na" (gehenna) lan dinggo kanggo lambang saka kebinsaan abadi.

Wonten agama kristen, neraka dibagi dadi 3 tingkat, yaiku:

 • Syeol/Hades

Yaiku panggonan utawa sitik saka neraka sing paling nduwur utawa pada karo panggon nunggu. nanging sing jero panggon nunggu iku uga kathah roh sing ora luput saka pandelokan para utusan neraka.

 • Gehenna/Neraka

Yaiku panggon utawa sing tengah saka neraka. siksa ing kéné iki luwih abot saka ing hades.

 • Jurang sing ora ana dasar.

yaiku secuil neraka sing paling jero. Ing panggon iki ènèk lautan geni lan wlirang ing ngendi waé para roh sing nduwé dosa direndem wonten lautan iku. Ing panggon iku uga Gusti menjaraaké sang naga utawa iblis sing arep diuculné ing jaman pitu taun panderitaan.

Miturut ajaran Yahudi

[besut | besut sumber]

Deleng uga

[besut | besut sumber]

Catetan sikil

[besut | besut sumber]
 1. Abdullah bin Ma’ud meriwayatkan Nabi bersabda maksudnya, “Pada hari kiamat akan didatangkan Neraka Jahannam dengan 70.000 tali pengekang, setiap kekang ditarik oleh 70.000 malaikat.” (Riwayat al Bukhari & Muslim)
 2. Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa, “Jarak antara kedua orang kafir yang masuk neraka adalah tiga hari perjalanan seorang penunggang cepat” (HR.Muslim).
 3. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Geraham orang kafir itu atau gigi taring atasnya, sama besarnya dengan bukit Uhud dan tebal kulitnya sama dengan tiga hari perjalanan,” (Shahih Muslim).
 4. Rasulullah SAW bersabda, “Kulit orang kafir itu 42 hasta tebalnya, gerahamnya sebesar Uhud, sedangkan ruangan yang diperlukannya sama seperti jarak antara Mekah dan Madinah.”(HR. Tarmidzi).
 5. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Geraham orang kafir pada hari kiamat nanti sama besarnya dengan Uhud, dan tebal kulitnya tujuh puluh hasta. Tangannya seperti al-Bayda’, pahanya seperti Warqan, dan luas ruangan yang diperlukannya sama seperti jarak antara saya dan ar-Rabdah,” (HR. Al-Hakim dan Ahmad).
 6. Kumpulan Hadist Shahih - Penghuni neraka terbanyak adalah perempuan #15
 7. Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari - Imam Muslim