Prométhéus (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Wonten ing mitologi Yunani, Prometheus (basa Yunani: Προμηθεύς) punika satunggaling Titan ingkang kondhang amargi pinter lan ahli. Piyambakipun punika nyolong geni Zeus lan maringaken dhateng manungsa. Zeus lajeng ngukum Prometheus amargi nglampahi tumindak ala punika kanthi naleni wonten ing satunggaling watu ageng. Lajeng wonten peksi Garudha ageng ingkang saben dinten nedhi atinipun, ananging saben dinten atinipun saged tuwuh malih.

Wonten ing mitologi[besut | besut sumber]

Prometheus, déning Gustave Moreau, (1868).

Mitologi Prometheus kapisan medal wonten ing wiracarita Yunani anggitanipun Hesiodos kirang langkung 700 SM).[1] Piyambakipun punika putra saking Titan Iapetos kalihan Themis utawi Klimene, salahs satunggaling Okeanid. Prometheus punika sedhèrèk kalihan Menoitios lan Epimetheus. Wonten ing Theogonia, Hesiodos nepangaken Prometheus minangka panantang Zeus.

Ing Sikion, satunggaling sajian persembahan minangka tandha "dimulainya pertikaian" antawisipun kaum manungsa lan dewa. Kala punika, Prometheus nglampahi tipuan dhumateng Zeus.[2] Piyambakipun mapanaken kalih persembahan kurban ing Olimpia: ingkang kapisan inggih punika daging kerbau ingkang kadelikaken wonten ing wetengipun sapi(dedhaharan ingkang kadelikaken wonten ing wungkus ingkang njijiki). Lajeng ingkang kaping kalih inggih punika balung sapi ingkang dipunwungkus kanthi saé ing 'lemak yang mengkilat" (barang ingkang boten saged dipundhahar wonten ing wungkus ingkang menggiurkan). Zeus punika milih ingkang kaping kalih saengga kagem masa-masa salajengipun manungsa kagungan hak kanggé nyimpen daging kagem piyambakipun sarta ngobong balung lajeng dipunwungkus wonten ing ing gajih (lemak) minangka persembahan kagem dewa.

Punika damel Zeus murks, minangka paring piwales Zeus ndelikaekn geni saking manungsa. Lajeng Prometheus madosi dewi Athena sarta nyuwun ijin supados pikantuk dugi ing Gunung Olimpus. Nalika Protmetheus dugi, Prometheus ngurubaken obor wonten ing kereta srengéngé ingkang membara lajeng kanthi pisan pukulan kereta kasebur ancur dados tugelan areng kalihan mawa. Lajeng mawa kasebut kaginakaken kanggé ngobong tumpukan damen (jerami) raksesa. Sasampunipun obor kasebut dipunpateni, Prometheus banjur kesah lajeng maringaken geni kasebut dhateng manungsa. Zeus sansaya murka saengga ngutus Epimetheus, sedherekipun Prometheus, lan Pandora (wanita kapisas ingkang dipundamel Hefaistos) supados ngukum umat manungsa.

Katerangan candhaké ana ing: Pandora lan kotak Pandora

Paukuman kagem Prometheus[besut | besut sumber]

Zeus ingkang murka amargi dipunapusi kaping kalih déning Prometheus lajeng ngukum sang Titan. Prometheus wonten ing paukuman ingkang kekel dipunranté ing watu ing Kaukasia. Inggih punika papan ingkang atinipun dipunpangan déning peksi garudha saben dinten. Wonten ing versi sanesipun manuk gagak lan saben dalu atinipun tuwuh malih. Pinten-pinten taun salajengipun sang pahlawan Yunani Herakles badhé mateni peksi punika lan damel Prometheus bebas saking ranté kasebut.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

Wikibooks
Wikibooks gadhah informasi jangkep kanthi sesirah
  1. ^ Hesiodos, Theogonia 507-616
  2. ^ Hesiodos, Theogonia 545-557