Menyang kontèn

Prométhéus (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Wonten ing mitologi Yunani, Prometheus (Grikenlan: Προμηθεύς) punika satunggaling Titan ingkang kondhang amargi pinter lan ahli. Piyambakipun punika nyolong geni Zeus lan maringaken dhateng manungsa. Zeus lajeng ngukum Prometheus amargi nglampahi tumindak ala punika kanthi naleni wonten ing satunggaling watu ageng. Lajeng wonten peksi Garudha ageng ingkang saben dinten nedhi atinipun, nanging saben dinten atinipun saged tuwuh malih.

Wonten ing mitologi

[besut | besut sumber]
Prometheus, déning Gustave Moreau, (1868).

Mitologi Prometheus kapisan medal wonten ing wiracarita Yunani anggitanipun Hesiodos kirang langkung 700 SM).[1] Piyambakipun punika putra saking Titan Iapetos kaliyan Themis utawi Klimene, salahs satunggaling Okeanid. Prometheus punika sedhèrèk kaliyan Menoitios lan Epimetheus. Wonten ing Theogonia, Hesiodos nepangaken Prometheus minangka panantang Zeus.

Ing Sikion, satunggaling sajian persembahan minangka tandha "dimulainya pertikaian" antawisipun kaum manungsa lan déwa. Kala punika, Prometheus nglampahi tipuan dhumateng Zeus.[2] Piyambakipun mapanaken kalih persembahan kurban ing Olimpia: ingkang kapisan inggih punika daging kerbau ingkang kadelikaken wonten ing wetengipun sapi(dedhaharan ingkang kadelikaken wonten ing wungkus ingkang njijiki). Lajeng ingkang kaping kalih inggih punika balung sapi ingkang dipunwungkus kanthi saé ing 'lemak yang mengkilat" (barang ingkang boten saged dipundhahar wonten ing wungkus ingkang menggiurkan). Zeus punika milih ingkang kaping kalih saéngga kanggé masa-masa salajengipun manungsa gadhah hak kanggé nyimpen daging kanggé piyambakipun sarta ngobong balung lajeng dipunwungkus wonten ing ing gajih (lemak) minangka persembahan kanggé déwa.

Punika damel Zeus murks, minangka paring piwales Zeus ndelikaekn geni saking manungsa. Lajeng Prometheus madosi dewi Athena sarta nyuwun ijin supados pikantuk dugi ing Gunung Olimpus. Nalika Protmetheus dugi, Prometheus ngurubaken obor wonten ing kereta srengéngé ingkang membara lajeng kanthi pisan pukulan kereta kasebur ancur dados tugelan areng kaliyan mawa. Lajeng mawa mau kaginakaken kanggé ngobong tumpukan damen (jerami) raksesa. Sasampunipun obor mau dipunpateni, Prometheus banjur kesah lajeng maringaken geni mau dhateng manungsa. Zeus sansaya murka saéngga ngutus Epimetheus, sedherekipun Prometheus, lan Pandora (wanita kapisas ingkang dipundamel Hefaistos) supados ngukum umat manungsa.

Paukuman kanggé Prometheus

[besut | besut sumber]

Zeus ingkang murka amargi dipunapusi kaping kalih déning Prometheus lajeng ngukum sang Titan. Prometheus wonten ing paukuman ingkang kekel dipunranté ing watu ing Kaukasia. Inggih punika papan ingkang atinipun dipunpangan déning peksi garudha saben dinten. Wonten ing versi sanèsipun manuk gagak lan saben dalu atinipun tuwuh malih. Pinten-pinten taun salajengipun sang pahlawan Yunani Herakles badhé matèni peksi punika lan damel Prometheus bébas saking ranté mau.

Cathetan suku

[besut | besut sumber]
Wikibooks
Wikibooks
Wikibooks gadhah informasi jangkep kanthi sesirah