Titan (mitologi)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Rhea (garwanipun Kronos), salah satunggaling Titan estri.

Titan (basa Yunani: Τιτάν) wonten ing mitologi Yunani inggih punika para panguwaos bumi saderengipun para dewa Olimpus [1]. Pemimpin ingkang anama Kronos ingkang samangke badhé lèngser déning Zeus. Kaping 12 Titan inggih punika putra saking Uranus dewa langit lan Gaia dewi bumi.

Titan nglampahi perang ageng kalihan para Dewa Olimpus ingkang dipunwastani Titanomakhia. Kathahipun Titan ndhèrèk ing perang punika. Wonten ing perang punika Titan kalah lan nalika perang ndhèrèk tempur kalihan Kronos ingkang dipunguwang dhateng Tartaros.

Titan generasi kapisan kapérang dados 6 kakung (Okeanos, Hiperion, Koios, Kronos, Krios lan Iapetos) sarta 6 ingkang estri (Mnemosine, Tethis, Theia, Foibe, Rhea lan Themis. Déné Titan generasi kaping kalih kapérang dados lare-lare Titan generasi kapisan inggih punika laré Hiperion (Eos, Helios, lan Selene); laré saking Koios (Leto lan Asteria); laré saking Iapetos (Atlas, Prometheus, Epimetheus, lan Menoitios); sarta larénipun Krios (Astraios, Pallas, lan Perses).

Wonten ing satunggaling mitos kacariyosaken déning Kallimakhos lan Nonnos, Zeus gadhah kekajengan ndadosaken Zagreus (Dionisos) minangka ingkang nggantos Zeus. Anangin Hera dukha amargi Zagreus wiyos saking perselingkuhan Zeus. Lajeng Hera ngirim para Titan supados mateni Zagreus. Para Titan ngecat praupanipun ngginakaken gipsum supados damel Zagreus remen dhateng para Titan kasebut. Lajeng para Titan ngrisak awakipun Zagreus banjur dipunpangan. Zeus dukha lajeng mateni para Titan. Ananging jantungipun Zagreus saged dipunslametaken déning Athena supados dipundamel malih dados Zagreus.

Titanomakhia[besut | besut sumber]

Nalika masa Yunani klasik, wonten saperangan syair babagan perang antawisipun para dewa lan para Titan. Perang kasebat kawéntar minangka Titanomakhia ("Perang Titan"). Ananging namung setunggal sumber ingkang tasih wonten ing masa sapunika, inggih punika Theogonia damelanipun Hesiodos. Dene setunggaling epik kanthi irah-irahan Titanomakhia damelan penyair ingkang tuna netra saking Thrakia, Thamiris, sapunika ical.

Titanomakhia nyariosaken babagan perang ingkang kalampahan wonten ing langit. Perang kasebut awit saking pata dewa ingkang mberontak lan gadhah kekajengan ngrebut kuwaosan para Titan. Mios kados mekaten ugi kathah medal wonten ing dhaérah sanèsipun ing Éropah utawi Wetan tebih, inggih punika nalika setunggaling generasi dewa mungsuhi kelompok dewa ingkang langkung dominan. Kadang kala panguwaos dangu kagantosaken, ugi kadang kala ingkang kalah dipunguwang sarta dipunlebetaken wonten ing kelompok. Tuladha peperangan sanèsipun punika perang antawisipun Æsir kalihan Vanir sarta Jotun wontenmitologi Nordik, epik Enuma Elish sakingBabilonia, cariyos Pamarentahan swarga saking bangsa Hittite, konflik generasi ing fragmen Ugarit, lan pemberontakan Lucifer wonten ingmitologi Kristen.

Ing budaya populer[besut | besut sumber]

  • Wonten ing filem animasi Hercules saking Disney, wonten sekawan minangka lambang sekawan èlemen.
  • Ing filem tahun 1981 Clash of the Titans, Kraken (sejatosipun aslinipun saking mitologi Éropah Utara) dipunwastani minangka Titan ingkang pungkasan.[2]
  • Ingdolanan video, God of War, katedahaken para Titan ingkang nembé usaha ngrebut malih kuwaosing saking Dewa Olimpus kanthi pambiyantu saking Kratos.
  • Para Titan medal wonten ing setunggal episode saking serial Charmed kanthi irah-irahan "Oh My Goddess".
  • Wonten ing setunggal episode serial Xena: Warrior Princess kanthi irah-irahan "The Titans," kathah Titan ingkang dados watu déning dewa Olimpus.
  • Ing episode "Let There Be Light" saking serial Hercules: The Legendary Journeys, dipunaturaken bilih pata Titan anggènipun ngalahaken Dahak punika kasil.
  • Titan medal minangka summon reguler ing seri dolanan video Final Fantasy.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1], (id) Titanomakhia legenda perperangan besar (dipunakses tanggal 30 Januari 2013).
  2. ^ [2], (id) Wrath of the Titans - melawan sosok kuat dalam mitologi Yunani (dipunakses tanggal 30 Januari 2013).

Pranala njawi[besut | besut sumber]