Aksara Tamil

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Tamil
தமிழ்
Jinis
BasaTamil
Kanikkar
Badaga
Irula
Paniya
Sangsekerta
Saurashtra
Kala
700-an – saiki
Aksara babon
Aksara Brahmi
 • Brahmi Kidul
  • Tamil
Aksara sadulur
Malayalam
Sinhala
Tigalari
Grantha
Vaṭṭeḻuttu
Kannada
Telugu
Arah nulisKiwa manengen
ISO 15924Taml, 346
Jeneng Unicode
Tamil
Larik Unicode
U+0B80–U+0BFF

Aksara Tamil (தமிழ் அரிச்சுவடி tamiḻ ariccuvaṭi) ya iku aksara abugida sing diuri-uri wong Tamil lan panyatur basa Tamil ing India, Sri Lanka, Malaysia, lan ing manéka papan. Aksara iki kanggo nulisaké basa Tamil lan uga basa Sangsekerta, minangka basa ing sambahyangan. Kanggo nulisaké basa Sangsekerta, dianggo huruf wyanjana (konsonan) lan sandhangan (diakritik) sing dudu saka aksara Tamil.[1] Basa-basa minoritas kaya ta basa Saurashtra, Badaga, Irula, lan Paniya uga ditulis nganggo aksara Tamil.[2]

Surasa[besut | besut sumber]

Sesipatan[besut | besut sumber]

Aksara Tamil ngemu 12 hurup swara (உயிரெழுத்து uyireḻuttu "hurup jiwa"), 18 hurup wyanjana (மெய்யெழுத்து meyyeḻuttu "hurup raga") lan siji pralambang mirunggan, (ஆயுத எழுத்து). Pralambang diucapaké "akku" utawa "அக்கு" lan dudu warga wyanjana utawa warga swara miturut paramasastra Tamil. Masiya mangkono, pralambang siji iki racaké diurutaké salarik karo hurup-hurup swara. Aksara Tamil kalebu aksara silabis, dudu alfabètis.[3] Mulané, jangkepé cacahé ana 31 rupa hurup ijèn lan 216 rupa hurup gabungan sing gunggungé ana 247 rupa hurup (உயிர்மெய்யெழுத்து uyirmeyyeḻuttu), dumadi saka hurup gabungan wyanjana lan swara, hurup wyanjana dipangkon, lan hurup swara dhéwé. Hurup gabungan iki dumadi saka hurup wyanjana sing ditrapi sandhangan swara. Sawatara hurup wyanjana rupané owah supaya bisa trap marang sandhangan swarané. Saliyané iku sandhangan swara ditrapaké menyang hurup wyanjana minangka panambang, ater-ater, utawa kaloroné bebarengan. Saben sandhangan swara iki béda rupané saka hurup swara sing ngadeg dhéwé.

Aksara Tamil ditulis saka kiwa manengen.

Babad[besut | besut sumber]

Babad aksara Tamil

Aksara Tamil, kaya déné aksara-aksara ing Asia Kidul liyané, tumurun saka aksara Brahmi.[4] Prasasti-prasasti kuna sing ginuritan aksara Tamil wiwitan wis ana ora suwé kawit pungkasing mangsa Asoka. Aksara sing ginurit ana ing prasasti-prasasti iki wiyahé diarani aksara Tamil-Brahmi utawa "aksara Tamili". Aksara iki diarani mangkono awit guritan aksarané wis akèh bédané saka aksara Brahmi ing mangsa Asoka. Contoné, aksara Tamil-Brahmi wis nduwé pranata dhéwé kanggo mbédakaké hurup wyanjana wantah (contoné m) saka hurup wyanjana mawa swara (contoné ma). Saliyané iku, miturut panemu Iravatham Mahadevan, (1) aksara Tamil Brahmi wiwitan duwé sandhangan sing rada béda, (2) duwé hurup-hurup mirunggan kanggo nulisaké uni-uni sing ora ana ing basa Sangsekerta, lan (3) nyingkiraké hurup-hurup sing ora kanggo marang basa Tamil kaya ta hurup kanggo uni wyanjana sinwara lan uni aspirat.[4] Prasasti saka abad kapindho nganggo gagrag aksara Tamil-Brahmi sing liya, sing udakara padha karo aksara sing dianggo ing Tolkāppiyam utawa paramasastra Tamil kuna. Gagrag iki nganggo sandhangan puḷḷi minangka pangkon.[5] Aksara Tamil sabanjuré owah rupané dadi luwih mlengkung, lan wiwit abad kalima utawa kanem owah dadi aksara sing kawentar mawa aran Vaṭṭeḻuttu wiwitan.[6]

Sanajan mangkono, aksara Tamil modhèren ora tumurun saka aksara iki.[7] Ing abad kapitu, wangsa Pallawa ngripta aksara anyar kanggo basa Tamil kanthi ngringkes aksara Grantha (sing tumurun saka aksara Brahmi Kidul) banjur nambahaké hurup-hurup sing uni-uniné ora tinemokaké ing basa Sangsekerta saka aksara Vaṭṭeḻuttu menyang aksara ringkesan iku.[8] Kala abad kawolu, aksara anyar iki nggantèni aksara Vaṭṭeḻuttu sing dianggo kraton Chola lan kraton Pallawa ing bang lor wewengkon panyatur basa Tamil, mula kondhang diarani aksara Chola-Pallawa. Aksara Vaṭṭeḻuttu isih diuri-uri ana ing bang kidul wewengkon panyatur basa Tamil, ing kraton Chéra lan Pandyan, tekan abad kasawelas rikala kraton Pandyan diteluk kraton Chola.[9]

Pirang-pirang abad sabanjuré, aksara Chola-Pallawa owah dadi aksara Tamil modhèren. Sarana gurit kala semono sing nganggo godhong tal nglantari owahé aksara iki. Para citralika kudu ati-ati supaya ora mbolongaké godhong tal nalika nggurit nganggo tanah (sabangsa stilus) amarga godhong sing kabolong luwih gampang suwèk lan rusak. Tundhoné, puḷḷi minangka pangkon banjur arang dianggo saéngga uni wyanjana wantah ditulis padha karo wyanjana sing mawa swara. Padha kaya iku, sandhangan swara kuṟṟiyal ukaram, sandhangan u satengah bunder sing ditulis ing pungkasan tembung utawa tengah tembung camboran, uga wis ora dianggo manèh lan digantèkaké sandhangan u sing ringkes. Sandhangan puḷḷi langka kanggoné nganti mesin pangecap diciptakaké, déné sandhangan kuṟṟiyal ukaram panggah ora dianggo nganti saiki kamangka uni sing magepokan isih ana lan wigati kanggo guru lagu basa Tamil.

Nalika abad kaping sangalas, rupa sawenèh hurup diringkes supaya gampang anggoné ditulis. Ing abad kaping rongpuluh, aksara Tamil diringkes manèh ping bola-bali ing sawatara réformasi aksara. Tundhoné, sandhangan swara kanggo saben hurup wyanjana kabèh dadi sarupa lan sandhangan-sandhangan mirunggan sarta rupa-rupa hurup sing ora ajeg ora dianggo manèh.

Sawiji kaca saka rontal abasa Tamil.

Gegayutan karo aksara-aksara India[besut | besut sumber]

Aksara Tamil ana pirang-pirang bédané saka aksara-aksara liyané ing kulawarga aksara Brahmi. Ora kaya saben aksara ing kulawarga aksara Brahmi, ing aksara Tamil ora ana uni wyanjana andhegan sinwara utawa uni wyanjana andhegan aspirat jalaran uni mangkono dudu fonem basa Tamil, masiya alofon andhegan frikatif lan alofon andhegan sinwara ana ing basa Tamil lésan. Mulané, pralambang க் k, contoné, bisa diucapaké /k/ uga bisa diucapaké /ɡ/ utawa /x/ miturut paramasastra Tamil.

Sawènèh pralambang liya bakal ditrapaké kanggo uni-uni iki manawa aksara Tamil dianggo saperlu ngguritaké basa Sangsekerta utawa liyané.

Uga ora kaya aksara-aksara saka kulawarga aksara Brahmi liyané, ing aksara Tamil arang ana ligatur tipografis kanggo mratandhani wyanjana jèjèr, sing pancèn arang ana ing basa Tamil tinimbang ing basa-basa India liyané. Yèn kadadèn ana wyanjana jèjèr, hurup wyanjana kapisan dipangkon mawa puḷḷi tumuli hurup wyanjana kapindho ditulis ing sabanjuré. Nanging mangkono, paugeran iki ora bisa ditrapaké kanggo nulis க்ஷ kṣa karo ஸ்ரீ śrī.

Hurup[besut | besut sumber]

Wyanjana wantah[besut | besut sumber]

Hurup-hurup wyanjana dijenengi hurup "awak" (mei). Hurup wyanjana digolongaké dadi telung golongan: vallinam (wyanjana abot), mellinam (wyanjana ènthèng, kalebu kabèh uni nasal), lan itayinam (wyanjana madya).

Ana sawatara paugeran lèksikal kanggo nyipta tembung. Pustaka Tolkāppiyam ngandharaké paugeran mangkono. Sawenèh contoné ya iku: (1) tembung ora bisa dipungkasi mawa wyanjana tinamtu lan ora bisa diwiwiti mawa wyanjana tinamtu, ya iku r-, l- lan ḻ-; (2) ana rong wyanjana untu n - sing pamasangé (a) gumantung dipasang ana ing ngarep tembung apa ora lan (b) gumantung hurup sakiwa-tengené. (Kala kawuri, salah siji hurup n iku diéja minangka wyanjana alvéolar, kaya ta sing isih dicaturaké ing basa Malayalam.)

Dentawyanjanané aksara abugida Tamil iki mèmper karo dentawyanjanané aksara-aksara abugida tangga-teparoé yèn dideleng saka géografiné utawa linguistiké. Iki nuduhaké yèn aksara-aksara iki duwé asal-usul sing padha, ya iku saka aksara Brahmi.

Wyanjana ISO 15919 Golongan IPA
க் k vallinam [k], [ɡ], [x], [ɣ], [h]
ங் mellinam [ŋ]
ச் c vallinam [t͡ʃ], [d͡ʒ], [ʃ], [s], [ʒ]
ஞ் ñ mellinam [ɲ]
ட் vallinam [ʈ], [ɖ], [ɽ]
ண் mellinam [ɳ]
த் t vallinam [t̪], [d̪], [ð]
ந் n mellinam [n̪]
ப் p vallinam [p], [b], [β]
ம் m mellinam [m]
ய் y idaiyinam [j]
ர் r idaiyinam [ɾ]
ல் l idaiyinam [l]
வ் v idaiyinam [ʋ]
ழ் idaiyinam [ɻ]
ள் idaiyinam [ɭ]
ற் vallinam [r], [t], [d]
ன் mellinam [n]

Wyanjana modhèren[besut | besut sumber]

Basa Tamil ing pacaturan nyamboraké akèh fonem sing ora ana ing Tolkāppiyam. Hurup kanggo nulisaké uni-uni iki diarani "grantha", sing wis kalebu ing basa Tamil modhèren. Hurup-hurup iki diwulangaké ana ing pamulangan dhasar lan dilebokaké sajeroning panyandi Pamaréntah Tamil Nadu sing dijenengi Tamil All Character Encoding (TACE16, tegesé Panyandi Sarwa Aksara Tamil).

Wyanjana ISO 15919 IPA
ஶ் ś [ɕ], [ʃ]
ஜ் j [d͡ʒ]
ஷ் [ʂ]
ஸ் s [s]
ஹ் h [h]
க்ஷ் kṣ [kʂ]

Ing mangsa saiki, ana telung gabungan pralambang dhasar aksara Tamil sing racaké kanggo nulisaké uni-uni saka basa Inggris 'f', 'z', lan 'x'. Iki kanggo nulis jeneng-jeneng lan tembung-tembung basa Inggris lan basa Arab. Gabungané ya iku ஃப் kanggo f, ஃஜ் kanggo z lan ஃஸ் kanggo x. Contoné: asif = அசிஃப், aZaarudhiin = அஃஜாருதீன், rex = ரெஃஸ்.

Upaya nggolongaké hurup dadi wyanjana sinwara lan ora sinwara sarana aksara-ndhuwur (superscript) lan aksara-ngisor (subscript) uga wis tau dianakaké nganggo angka siji, loro, telu, lan papat sing tegesé (1) ora sinwara, (2) aspirat ora sinwara, (3) sinwara, lan (4) aspirat sinwara. Cara iki kanggo nulisaké tembung-tembung Sangsekerta ing pustaangka pustaka Sangsekerta-Tamil nganggo aksara Tamil.[10][11] Contoné: க₁ - Ka க₂ - Kha க₃ - Ga க₄ - Gha. Nanging, cara iki durung diakoni Unicode. Ora ana aksara-ngisor kanggo aksara Grantha ing Unicode lan panggon ndèkèkaké angangka angka iku kudu langsung sinandhingan karo hurup wyanjanané, déné Unicode nyandi aksara mangkono dadi கௌ₂ utawa க₂ௌ kanthi permutasi sakenané.

Swara[besut | besut sumber]

Hurup swara uga aran hurup 'kauripan' (uyir) utawa 'jiwa'. Gabungané hurup wyanjana (sing diarani hurup 'raga') karo hurup swara dijenengi hurup 'urip' (uyirmei, tegesé hurup sing duwé 'raga' lan 'jiwa').

Hurup swara ing aksara Tamil dipérang dadi hurup hraswa lan hurup dirga (sabené ana lima) saha rong sandhyaksara (diftong).

Rupa ijèn[besut | besut sumber]

Swara ISO 15919 IPA
a [ʌ]
ā [ɑː]
i [i]
ī [iː]
u [u], [ɯ]
ū [uː]
e [e]
ē [eː]
ai [ʌj]
o [o]
ō [oː]
au [ʌʋ]

Rupa gabungan[besut | besut sumber]

Nganggo conto wyanjana 'k':

Susunan Rupa gabungan ISO 15919 IPA
க் + அ ka [kʌ]
க் + ஆ கா [kɑː]
க் + இ கி ki [ki]
க் + ஈ கீ [kiː]
க் + உ கு ku [ku], [kɯ]
க் + ஊ கூ [kuː]
க் + எ கெ ke [ke]
க் + ஏ கே [keː]
க் + ஐ கை kai [kʌj]
க் + ஒ கொ ko [ko]
க் + ஓ கோ [koː]
க் + ஔ கௌ kau [kʌʋ]

Pralambang mirunggan (arané akh) iku wisagra. Pralambang iki adaté murni mung kanggo ing paramasastra, nanging saiki uga dianggo minangka sandhangan kanggo uni-uni basa manca. Contoné, ஃப் iku kanggo uni f saka basa Inggris sing asliné ora ana ing basa Tamil.

Uniné hurup swara dirga (nedil) dawané udakara ping pindhoné uniné hurup swara hraswa (kuRil). Sandhyaksara wiyahé dilésanaké ping karo tengahé swara hraswa, masiya uga ana sawatara pustaka paramsastra sing nggolongaké sandhyaksara sajeroning swara dirga (nedil).

Ana ing rupa gabungan, sandhangan swara bisa dipasang ing tengené, kiwané, utawa kiwa-tengené hurup wyanjana. Rupa gabungan iki uga bisa wujud ligatur. Paugeran bab ligatur iki panggah owah. Paugeran lawas ligaturé luwih akèh tinimbang paugeran anyar. Sing kadeleng ing kaca iki gumantung fon apa sing dianggo; contoné, fon Code2000 ligaturé luwih akèh tinimbang fon Latha.

Amarga akèhé ligatur iki, ana pamrakarsa réformasi aksara sing njangkah supaya kabèh rupa ligatur disingkiraké lan kabèh sandhangan swara ditrapaké mung ing sisih tengené wyanjana.

Unicode nyandi pralambang manut urutan logis (ajeg wyanjana dhisik), kamangka panyadi 8-bit warisan (kaya ta TSCII) milih manut urutan tulis. Mulané, nata urutané manèh rinasa wigati nalika malih saka panyandi siji menyang liyané lantaran ora bisa yèn mung nyocogaké urutan saprangkat titik-sandi siji padha karo liyané.

Tabèl gabungan hurup-hurup Tamil[besut | besut sumber]

Tabèl ngisor iki mratélakaké hurup-hurup swara (uyir utawa 'kauripan') ing larik paling ndhuwur lan hurup-hurup wyanjana (mei utawa 'raga') ing sisih pinggir. Gabungan kaloroné dadi huruf Tamil gabungan (uyirmei).

a ā i ī u ū e ē ai o ō au
க் k கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் c சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ñ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் t தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் n நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் p பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் m மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் y யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் r ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் l லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் v வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

Angka lan lambang[besut | besut sumber]

Saliyané angangka angka dhasar (0-9), aksara Tamil uga nduwéni angka kanggo 10, 100, lan 1000. Lambang sing tegesé dina, wulan, taun, dèbit, krèdit, mau, rupé, lan angka uga ana.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000
dina wulan taun dèbit krèdit mau rupé angka

Unicode[besut | besut sumber]

Larik Unicode aksara Tamil ya iku U+0B80–U+0BFF. Babagan klawu ya iku titik-sandi titik-sandi sing ora tinugasan. Iku ateges titik-sandi ing babagan iku ana pasangané ing aksara Asia Kidul liyané tur kanggo utawa tinugasan, déné ing aksara Tamil ora tinemokaké fonemé mula ora ana hurupé lan titik-sandiné ora kanggo lan tinugasan.

Kayadéné aksara-aksara Asia Kidul liyané ing Unicode, panyandi aksara Tamil asliné tumurun saka pakem ISCII. ISCII lan Unicode nyandi aksara Tamil minangka abugida. Sajeroning abugida, pralambang dhasar nglambangaké sauni wyanjana sing tinutan swara gawan. Wyanjana sinandhangan swara utawa wyanjana wantah (tanpa swara) dilambangaké sarana pralambang dhasar diwènèhi pralambang katrangan. Saben titik-sandi sing nglambangaké fonem sing padha ing aksara-aksara Asia Kidul, kalebu aksara Tamil, disandèkaké menyang babagan sing padha sajeroning Unicode. Masiya Unicode nrapaké aksara Tamil kaya déné abugida liyané, kabèh pralambang wyanjana wantah lan pralambang wanda ing aksara Tamil bisa dimunculaké kanthi nggabungaké sawenèh titik-sandi titik-sandi Unicode, kaya ing Tabèl Wanda Aksara Tamil Unicode ngisor iki.

Sajeroning Unicode 5.1, urutan tinengeran ditambahaké kanggo kabèh pralambang wyanjana wantah lan pralambang wanda aksara Tamil. Unicode 5.1 uga duwé urutan tinengeran kanggo ligatur ing aksara Tamil SRI (śrī), ஶ்ரீ. Urutan iki dijenengi TAMIL SYLLABLE SHRII (cara Jawa: WANDA TAMIL SHRII) sing dumadi saka jèjèran Unicode U+0BB6 U+0BCD U+0BB0 U+0BC0.

Tamil[1][2]
Tabèl sandi Konsorsium Unicode Resmi (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B8x
U+0B9x
U+0BAx
U+0BBx ி
U+0BCx
U+0BDx
U+0BEx
U+0BFx
Cathetan
1.^ Kayata Unicode vèrsi 8.0
2.^ Babagan klawu minangka titik-sandi titik-sandi ora tinugasan
Tabèl Wanda Aksara Tamil Unicode
Swara →
Wyanjana

0B85

0B86

0B87

0B88

0B89

0B8A

0B8E

0B8F

0B90

0B92

0B93

0B94
க்
0B95
0BCD

0B95
 
கா
0B95
0BBE
கி
0B95
0BBF
கீ
0B95
0BC0
கு
0B95
0BC1
கூ
0B95
0BC2
கெ
0B95
0BC6
கே
0B95
0BC7
கை
0B95
0BC8
கொ
0B95
0BCA
கோ
0B95
0BCB
கௌ
0B95
0BCC
ங்
0B99
0BCD

0B99
 
ஙா
0B99
0BBE
ஙி
0B99
0BBF
ஙீ
0B99
0BC0
ஙு
0B99
0BC1
ஙூ
0B99
0BC2
ஙெ
0B99
0BC6
ஙே
0B99
0BC7
ஙை
0B99
0BC8
ஙொ
0B99
0BCA
ஙோ
0B99
0BCB
ஙௌ
0B99
0BCC
ச்
0B9A
0BCD

0B9A
 
சா
0B9A
0BBE
சி
0B9A
0BBF
சீ
0B9A
0BC0
சு
0B9A
0BC1
சூ
0B9A
0BC2
செ
0B9A
0BC6
சே
0B9A
0BC7
சை
0B9A
0BC8
சொ
0B9A
0BCA
சோ
0B9A
0BCB
சௌ
0B9A
0BCC
ஞ்
0B9E
0BCD

0B9E
 
ஞா
0B9E
0BBE
ஞி
0B9E
0BBF
ஞீ
0B9E
0BC0
ஞு
0B9E
0BC1
ஞூ
0B9E
0BC2
ஞெ
0B9E
0BC6
ஞே
0B9E
0BC7
ஞை
0B9E
0BC8
ஞொ
0B9E
0BCA
ஞோ
0B9E
0BCB
ஞௌ
0B9E
0BCC
ட்
0B9F
0BCD

0B9F
 
டா
0B9F
0BBE
டி
0B9F
0BBF
டீ
0B9F
0BC0
டு
0B9F
0BC1
டூ
0B9F
0BC2
டெ
0B9F
0BC6
டே
0B9F
0BC7
டை
0B9F
0BC8
டொ
0B9F
0BCA
டோ
0B9F
0BCB
டௌ
0B9F
0BCC
ண்
0BA3
0BCD

0BA3
 
ணா
0BA3
0BBE
ணி
0BA3
0BBF
ணீ
0BA3
0BC0
ணு
0BA3
0BC1
ணூ
0BA3
0BC2
ணெ
0BA3
0BC6
ணே
0BA3
0BC7
ணை
0BA3
0BC8
ணொ
0BA3
0BCA
ணோ
0BA3
0BCB
ணௌ
0BA3
0BCC
த்
0BA4
0BCD

0BA4
 
தா
0BA4
0BBE
தி
0BA4
0BBF
தீ
0BA4
0BC0
து
0BA4
0BC1
தூ
0BA4
0BC2
தெ
0BA4
0BC6
தே
0BA4
0BC7
தை
0BA4
0BC8
தொ
0BA4
0BCA
தோ
0BA4
0BCB
தௌ
0BA4
0BCC
ந்
0BA8
0BCD

0BA8
 
நா
0BA8
0BBE
நி
0BA8
0BBF
நீ
0BA8
0BC0
நு
0BA8
0BC1
நூ
0BA8
0BC2
நெ
0BA8
0BC6
நே
0BA8
0BC7
நை
0BA8
0BC8
நொ
0BA8
0BCA
நோ
0BA8
0BCB
நௌ
0BA8
0BCC
ப்
0BAA
0BCD

0BAA
 
பா
0BAA
0BBE
பி
0BAA
0BBF
பீ
0BAA
0BC0
பு
0BAA
0BC1
பூ
0BAA
0BC2
பெ
0BAA
0BC6
பே
0BAA
0BC7
பை
0BAA
0BC8
பொ
0BAA
0BCA
போ
0BAA
0BCB
பௌ
0BAA
0BCC
ம்
0BAE
0BCD

0BAE
 
மா
0BAE
0BBE
மி
0BAE
0BBF
மீ
0BAE
0BC0
மு
0BAE
0BC1
மூ
0BAE
0BC2
மெ
0BAE
0BC6
மே
0BAE
0BC7
மை
0BAE
0BC8
மொ
0BAE
0BCA
மோ
0BAE
0BCB
மௌ
0BAE
0BCC
ய்
0BAF
0BCD

0BAF
 
யா
0BAF
0BBE
யி
0BAF
0BBF
யீ
0BAF
0BC0
யு
0BAF
0BC1
யூ
0BAF
0BC2
யெ
0BAF
0BC6
யே
0BAF
0BC7
யை
0BAF
0BC8
யொ
0BAF
0BCA
யோ
0BAF
0BCB
யௌ
0BAF
0BCC
ர்
0BB0
0BCD

0BB0
 
ரா
0BB0
0BBE
ரி
0BB0
0BBF
ரீ
0BB0
0BC0
ரு
0BB0
0BC1
ரூ
0BB0
0BC2
ரெ
0BB0
0BC6
ரே
0BB0
0BC7
ரை
0BB0
0BC8
ரொ
0BB0
0BCA
ரோ
0BB0
0BCB
ரௌ
0BB0
0BCC
ல்
0BB2
0BCD

0BB2
 
லா
0BB2
0BBE
லி
0BB2
0BBF
லீ
0BB2
0BC0
லு
0BB2
0BC1
லூ
0BB2
0BC2
லெ
0BB2
0BC6
லே
0BB2
0BC7
லை
0BB2
0BC8
லொ
0BB2
0BCA
லோ
0BB2
0BCB
லௌ
0BB2
0BCC
வ்
0BB5
0BCD

0BB5
 
வா
0BB5
0BBE
வி
0BB5
0BBF
வீ
0BB5
0BC0
வு
0BB5
0BC1
வூ
0BB5
0BC2
வெ
0BB5
0BC6
வே
0BB5
0BC7
வை
0BB5
0BC8
வொ
0BB5
0BCA
வோ
0BB5
0BCB
வௌ
0BB5
0BCC
ழ்
0BB4
0BCD

0BB4
 
ழா
0BB4
0BBE
ழி
0BB4
0BBF
ழீ
0BB4
0BC0
ழு
0BB4
0BC1
ழூ
0BB4
0BC2
ழெ
0BB4
0BC6
ழே
0BB4
0BC7
ழை
0BB4
0BC8
ழொ
0BB4
0BCA
ழோ
0BB4
0BCB
ழௌ
0BB4
0BCC
ள்
0BB3
0BCD

0BB3
 
ளா
0BB3
0BBE
ளி
0BB3
0BBF
ளீ
0BB3
0BC0
ளு
0BB3
0BC1
ளூ
0BB3
0BC2
ளெ
0BB3
0BC6
ளே
0BB3
0BC7
ளை
0BB3
0BC8
ளொ
0BB3
0BCA
ளோ
0BB3
0BCB
ளௌ
0BB3
0BCC
ற்
0BB1
0BCD

0BB1
 
றா
0BB1
0BBE
றி
0BB1
0BBF
றீ
0BB1
0BC0
று
0BB1
0BC1
றூ
0BB1
0BC2
றெ
0BB1
0BC6
றே
0BB1
0BC7
றை
0BB1
0BC8
றொ
0BB1
0BCA
றோ
0BB1
0BCB
றௌ
0BB1
0BCC
ன்
0BA9
0BCD

0BA9
 
னா
0BA9
0BBE
னி
0BA9
0BBF
னீ
0BA9
0BC0
னு
0BA9
0BC1
னூ
0BA9
0BC2
னெ
0BA9
0BC6
னே
0BA9
0BC7
னை
0BA9
0BC8
னொ
0BA9
0BCA
னோ
0BA9
0BCB
னௌ
0BA9
0BCC

Aksès ing pamrograman[besut | besut sumber]

 • Aksara Tamil bisa diréka nganggo kapustakaan Python sing dijenengi open-Tamil (cara Jawa: Tamil-kabuka).[12]

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan sikil[besut | besut sumber]

 1. Allen, Julie (2006), The Unicode 5.0 Standard (5 ed.)
 2. Lewis, M. Paul, ed. (2009), Ethnologue: Languages of the World (16th ed.)
 3. [pranala mati permanèn] University of Madras Tamil Lexicon, page 148: "அலியெழுத்து [ aliyeḻuttu n ali-y-eḻuttu. < அலி¹ +. 1.
 4. a b Mahadevan 2003, kc. 173.
 5. Mahadevan 2003, kc. 230.
 6. Mahadevan 2003, kc. 211.
 7. Mahadevan 2003, kc. 209.
 8. Mahadevan 2003, kc. 213.
 9. Mahadevan 2003, kc. 212.
 10. http://www.unicode.org/L2/L2010/10256r-extended-tamil.pdf
 11. http://www.unicode.org/L2/L2010/10407-ext-tamil-follow2.pdf
 12. https://pypi.python.org/pypi/Open-Tamil/

Bibliografi[besut | besut sumber]

 • Mahadevan, Iravatham (2003), Early Tamil Epigraphy from the Earliest Times to the Sixth Century A. D., Harvard Oriental Series, Volume 62, Cambridge: Harvard University Press, ISBN 0-674-01227-5
 • Steever, Sanford B. (1996), "Tamil Writing", ing Bright, William R.; Daniels, Peter B. (èd.), The World's Writing Systems, New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-507993-0

Pranala njaba[besut | besut sumber]