Menyang kontèn

Sa sapa

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Sa sapa
Aksara Bali
Aksara Latin:Ṣa
Fonèm:[ʂ]
Warga aksara:murdhanya
Gantungan:

Sa sapa inggih punika salah satunggaling aksara wianjana (aksara konsonan) ing sistem seratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ʂ/. Manawi dipunalihaksaraken dados aksara Latin, mila aksara punika sinerat "Ṣa".[1][2]

Wujud[besut | besut sumber]

Sa sapa awujud kados aksara Pa ingkang dipunsukani tandha carik. Ing aksara Jawa wonten sakedhik prabedan.

Aksara Jawa Aksara Bali
Pa Sa gedhé Pa Carik Sa sapa

Fonem[besut | besut sumber]

Aksara punika kalebet ing sajeroning warga murdhanya (konsonan retrofleks). Sa sapa dipunpocapaken kados aksara "Ṣ" ing tembung: ṣaṣ (basa Sansekerta), paksi (basa Bali).

Panganggenipun[besut | besut sumber]

Panganggenipun Sa sapa sami kaliyan panganggenipun Ṣa (Dewanagari: ष) ing aksara Dewanagari.[1] Ing sistem panyeratan mawi aksara Bali, Sa sapa dipun-ginakaken ing tetembungan ingkang gadhah swanten /ʂ/, limrahipun wonten ing tetembungan basa Bali ingkang dipunlebetaken saking basa Sansekerta ugi Jawi Kina.

Sa sapa sinerat manawi wonten swanten /k/ (konsonan velar) ingkang dipunsusul déning swanten /s/ (konsonan alveolar), amargi miturut aturan tradhisional bab aksara Bali, swanten /s/ ingkang atumut /k/ éwah dados /ʂ/ (konsonan retrofleks). Pramila, ing basa Bali, panyeratan konsonan rangkap /ks/ tansah sinerat mawi Sa sapa.

Sa sapa dipun-ginakaken manawi ing satunggal tembung wonten swanten /s/ ingkang atumut swanten konsonan retrofleks, upami swanten /ɳ/ lan /ʈ/. Tuladhanipun (ing basa Sansekerta): kṛṣṇa, niṣṭhha, duṣṭa, dsb.

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Catatan kaki[besut | besut sumber]

  1. a b Surada, hal. 5.
  2. Tinggen, hal. 23.

Rujukan[besut | besut sumber]

  • Tinggen, I Nengah. 1993. Pedoman Perubahan Ejaan Basa Bali dengan Huruf Latin dan Huruf Bali. Singaraja: UD. Rikha.
  • Surada, I Made. 2007. Kamus Sanskerta-Indonesia. Surabaya: Penerbit Paramitha.
  • Simpen, I Wayan. Pasang Aksara Bali. Diterbitkan olèh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Laladan Tingkat I Bali.