Nga (aksara Bali)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Nga
Aksara Bali
Aksara Latin:Nga
Fonèm:[ŋ]
Warga aksara:kanthya
Gantungan:

Nga punika salah satunggaling aksara wianjana (aksara konsonan) ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ŋ/. Manawi dipunlatinaken, lajeng aksara punika dipunserat "Nga" utawa "Ṅa".[1]

Fonem[besut | besut sumber]

Nga punika salah satunggaling konsonan sengau ing aksara Bali. Nga saged dipunwaos /ŋə/ utawa /ŋa/ lan bab punika tumut tembung ingkang dipunpocapaken.

Panganggenipun[besut | besut sumber]

Panganggenipun aksara Nga sami kaliyan panganggenipun Nga (Dewanagari: ङ) ing abjad basa Sansekerta. Ing sistem panyeratan mawi aksara Bali, Nga dipun-ginakaken ing tetembungan ingkang gadhah swanten /ŋ/ saking basa Bali utawa basa non-Bali.

Manawi ing satunggal tembung wonten swanten /ŋ/ ing wanda terakhir (kados ta: "bawang", "pasang", lsp.), lajeng aksara Nga dipuntemploki kaliyan adeg-adeg kanggé nilaraken swanten /a/ supados namung kawaos /ŋ/. Kangge makili aksara Nga ingkang dipunsukani adeg-adeg, lajeng tandha cecek diginakaken. Kaprahipun, cecek tinulis ing akir tembung. Cecek saged dipunserat ing tengahipung tembung miturut kawruh ingkang wonten.

Manawi aksara Nga digabungaken kaliyan gempelan Pa, gantungan Ja lan gantungan Ma, lajeng saged dumados tandha pamada. Sekawan aksara kasebat pinilih asbab manawi digabungaken saged dumados tembung "mangajapa" ingkang suraosipun "mugi slamet tanpa alangan".

Ningali ugi[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. Surada, hal. 5.

Rujukan[besut | besut sumber]

  • Tinggen, I Nengah. 1993. Pedoman Perubahan Ejaan Basa Bali dengan Huruf Latin dan Huruf Bali. Singaraja: UD. Rikha.
  • Surada, I Made. 2007. Kamus Sanskerta-Indonesia. Surabaya: Penerbit Paramitha.