Ngawen, Ngawen, Blora

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Désa Ngawen

Peta lokasi Désa Ngawen
Provinsi Jawa Tengah
Kabupatèn Blora
Kecamatan Ngawen
Jembar wewengkon 5647,9153 ha
Cacahing pedunung 59,588 jiwa
 - Kapadhetan -


Ngawen iku salah sawijining kalurahan ing Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wiwitané kecamatan Ngawen mbawahi 47 desa, nanging kanthi metuné Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tanggal 4 April 1992, sebagian wilayah kecamatan Ngawen (18 desa) dimekaraké dadi kecamatan Japah.

Kantor Kelurahan Ngawen

Pamekaran Wilayah[sunting | Owah sumber]

Kecamatan Japah sing anyar mau mbawahi wilayah Desa Japah, Pengkolrejo, Bogorejo, Ngiyono, Sumberejo (11), Wotbakah, Harjowinangun, Ngrambitan, Padaan, Tengger, Beganjing, Bogem, Tlogowungu, Dologan, Ngapus, Krocok, Kalinanas, lan désa Gaplokan.

Wilayah Sing Isih Ana[sunting | Owah sumber]

Suwaliké, gegandhèngan karo lairé kecamatan Japah, wilayah kecamatan Ngawen mung kari 29 desa yakuwi desa Ngawen, Berbak, Sukolilo, Sendangsari, Gondang, Ndohan, Punggursugih, Trembulrejo, Talokwohmojo, Wantilgung, Gotputuk, Bradag, Semawur, Kedungsatrian, Karangtengah, Kendayaan, Bandungrojo, Randualas, Rowobungkul, Gedebeg, Ketanggi, Sendangagung, Sendangmulyo, Bogowanti, Karangjong, Srigading, Harjowinangun, Sumberrejo, (13) lan Sarimulyo.

Dunungé[sunting | Owah sumber]

Wates Geografis[sunting | Owah sumber]

Tapel Wates[sunting | Owah sumber]

Wates sisih lor kecamatan Japah, sisih wétan kidul kecamatan Banjareja, lan sisih kulon kecamatan Kunduran.

Transportasi[sunting | Owah sumber]

Terminal Bis Ngawen

Desa Ngawen diliwati dalan Propinsi Jawa Tengah sing mujur ngétan yakuwi ngubungaké Kutha Semarang - Blora liwat Purwodadi. Kondisi dalané pancèn wis awujud dalan aspal, nanging akèh sing ambles, mulané montor sing liwat kéné yèn ora alon-alon bisa kaya numpak prau sing kena ombak banyu. Nanging merga jarak tempuh sing pancèn paling cedhak, dalan propinsi sing liwat Ngawen saben dina isih ramé banget diliwati déning bis-bis umum. Bis umum singngliwati Ngawen antara liya bis jurusan Jakarta-Rembang-Cepu, Jakarta-Purwodadi-Blora, Kutha Solo-Purwodadi-Blora, lan liya liyané.

Pendidikan[sunting | Owah sumber]

SMP 1 Ngawen

Fasilitas pendidikan kang sumadya ing Kecamatan Ngawen antarane : 26 TK, 41 SD, 1 MI, 7 SMP, 3 MTs, dan 1 SMA. Wiwit jaman mbiyen,Ngawen ngono kalebu wewengkon kang masyarakate maju tingkat kesadharan ing babakan ngudi ilmu. Sak durunge ana SMP negeri bocah bocah wis bisa sekolah ing SMP Pemda lan SMP Merdeka. SMP Pemda sateruse didadekake SMP negeri (tahun 80an), SMP Merdeka mujudake sekolah swasta kang dikelola kanti becik lan dadi rintisan sak durunge ana SMP Negeri. Alumnine akeh kang padha nerusake ngudi ilmu tumekan Universitas Gajah Mada lan liya-liyane. Akeh uga sumbangsih SMP Muhammadiyah lan uga MTs Sultan Agung tumrap kemajuane pendidikan masyarakat Ngawen. Sakdurunge ana SMA Negeri Ngawen, nom-noman umume padha nglurug sekolah tekan kutha Blora yaiku ing SMA Negeri 1 lan 2, SPG Negeri, SMEA Negeri, STM Negeri, lan ana uga sawatara sekolah lanjutan swasta kaya SMA PGRI Tutup, SMA Muhammadiyah, lan SMA Katolik. Ing Ngawen uga ana rintisan sekolah tingkat lanjutan yakuwi SMA PGRI Ngawen kang rintisan sekolahe numpang SD Inpres (Berbak).

Olahraga[sunting | Owah sumber]

Gedhung Serbaguna IPHI Ngawen sing dianggo latihan olahraga

Masyarakat Ngawen sejatine mratelakake masyarakat kang dhemen marang olahraga. Olahraga kang paling populer yakuwi Balbalan (sepakbola). Kanggo kaperluwan kuwi para taruna biasane podho latihan bola ing lapangan Berbak (sayang saiki wis dadi pom bensin) lan lapangan Gondhang. Ing sekitar tahun 80an Ngawen kawentar ing saindhenging Kabupaten Blora ing babakan olahraga iki. Ing wektu semono ana kleb-kleb balbalan kang patut diajcungi jempol, yaiku PERSINGA (persatuan sepakbola Ngawen), PSS (persatuan sepakbola sukolilo), PS Tunas muda / Victory. Kompetisi lan turnamen balbalan uga kalebu rutin kaleksanaake, antarane kompetisi 17 Agustusan, piala LKMD (jamane bupati Sumarno). Olahraga liyane kang uga nduweni penggemar kang akeh yaiku voli (volley ball). Ngawen tau nduweni pakumpulan voli kang banget kesohor ing jamane (tahun 80an) yaiku MERPATI, kang biasane latihan ing lapangan voli kidul kuburan utawa lapangan kawedanan.

Ekonomi[sunting | Owah sumber]

Pertanian[sunting | Owah sumber]

Ngawen klebu tlatah tadhah udan, saéngga pertanian kayadéné tanduran pari mung bisa panèn sataun pisan merga mung ngandelaké tumuruné udan. Banyu ilèn-ilèn irigasi saka Wadhuk Kedhung Ombo ora tekan tlatah iki. Mangka dhèk jaman penjajahan Walanda waé wis tau ana irigasi, malah salurané nganggo nyabrang kali barang, yaiku di ilèkaké liwat talang (treteg talang). Produk unggulan pertanian saka Kecamatan Ngawen utamané pari, kedelé, lan jagung. Kanthi majuné ilmu pertanian, warga saiki wis akèh sing nandur jagung bibit unggul, kayata jenis jagung pionir. Saliyané kuwi akèh sing padha mbudi daya nandur jati mas. Migayutan karo taneman pangan kang diasilake, warga masyarakate nduweni kebiyasaan kang apik yaiku nabung. Beda karo lumrahe masyarakat ing tlatah liyane kang padha nyimpen ing bank, simpenane masyarakat kene lumrahe awujud rajakaya, antarane mendo, lembu kebo lan liya-liyane. Kanti mengkono limbah tetanen kang awujud damen, klobot, kathek lan liya-liyane bisa kagunaake kanti luwih manfaat, ora keguwak percuma. Masyarakat tani kang ngingu rajakaya ora perlu bingung nggolekake pakan, marga wis kasedhiayakake alam. Malah kabiasaan ngingu rajakaya kuwi satemene mbukak lapangan kerja, antarane usaha ngarit sukete payu didol, usaha paron sapi, yen ora duwe sapi bisa ngrumat sapine liyan mengko asile dibagi loro lan sateruse.

Pertambangan[sunting | Owah sumber]

Amarga dumunung ana ing tlatah Pegunungan Kendheng, Ngawen nduwèni potènsi kandhungan hasil tambang arupa watu gamping (limestone). Saliyané watu gamping, ing sisih kidul yakuwi désa Talok Wohmojo lan sak kubengé, wiwit jaman Walanda klebu daerah penghasil lenga patra {Blok Cepu).

Industri Rakyat[sunting | Owah sumber]

Déné hasil industri rakyat kayata: krupuk, batu bata, lan barang-barang kerajinan.

Budaya[sunting | Owah sumber]

Kesenian[sunting | Owah sumber]

Kesenian rakyat sing paling populèr antara liya wayang, kethoprak, campur sari, barongan, kentrung, wayang Krucil, seni tayub

Cagar Budaya[sunting | Owah sumber]

Salah sawijining Cagar Budaya arupa gedung tua peninggalan jaman Walanda yakuwi Kantor Pegadean Ngawen sing di bangun ing taun 1911. Gedung mau nganti saiki isih wutuh lan isih dianggo minangka fungsi asliné yaiku Kantor Pegadean utawa Gadéan.

Kantor Pegadean Ngawen sing dibangun ing taun 1911

Spiritual[sunting | Owah sumber]

Masyarakat Ngawen kuwi masyarakat kang agamis. Mesjid Kauman lan Mesjid Albadar minangka tempat ibadhah kebanggaan masyarakat muslim Ngawen. Kejaba kuwi taruna kang arep ngudi ilmu agama, ing Ngawen uga ana pondhok pesantren putra-putri kang mbiyen kaastha panjenengane Kyai Jirin. Masyarakat (khususe muslim) uga percaya babakan leluhur desa Ngawen. Miturut kapercayan masyarakat leluhur tlatah Ngawen yakuwi mbah Pungkur. Pasareyane ana ing paseban sakmburi kawedanan. Kebiasaan masyarakat yen nduweni pepinginan apa maneh cita-cita biyasane padha Nduwe Uni (nazar), yen pepinginan lan cita-cita mau keleksanan saklumrahe padha nglaksanakake uni mau awujud sukuran sego tumpeng lan ingkung ayam digawa lan didongani ing pasareyane Syaih Ahmad Syadhali (Mbah Pungkur), waktune Malem Jum'at Kliwon. Sanajan masyarakate agamis religius, masyarakat Ngawen uga toleran, kabuktekake kanti anane greja katolik, greja kristen jawa, lan uga greja pantekosta.

Pranala jaba[sunting | Owah sumber]