Markus

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Rasul Markus ya iku salah sijiné Penginjil. Markus uga wong Kristen sing urip ing abad pisanan lan dipercaya dadi penulis Injil Markus (salah sijiné bagéyan Perjanjian Baru ing Alkitab Kristen). Ana bab-bab tartemtu ing Alkitab sing jenengé Markus ditulis Yohanes uga disebut Markus. Markus dilambangaké kanthi wujud singa[1]

Markus

Pirang taun sawisé Petrus bisa ucul saka bui, Barnabas lan Saulus (sing sawisé iku kawentar dadi Paulus) mangkat saka Yerusalem bali ing Antiokhia, sawisé ngrampungaké tugas pelayanan, Paulus lan Barnabas nggawa Markus. Roh Kudus ngutus Barnabas lan Saulus mangkat mara ing Seleukia, lan saka kono kabèh mau banjur numpak kapal tumuju Siprus. Tekan Salamis kabèh mau padha mbritakaké firman Allah ing omah-omah ibadat wong Yahudi. Lan MarkuS melu ngrewangi Paulus lan Barnabas. Kabèh pada muteri pulau nganti tekan Pafos. Ning kono Paulus mbutakaké mripaté Elimas lan nggawé Sergius Paulus, gubernur pulau Siprus, percaya karo Injil Kristus. Paulus lan kanca-kancané mau ninggalaké Pafos lan numpak kapal tumuju Perga ing Pamfilia; nanging Markus ninggalaké Paulus lan Barnabas balik ing Yerusalem.

Miturut Eusebius saka Kaisarea, sawise ucul saka tahanan raja Herodes Agrippa, Petrus lunga menyang Antiokhia lan sempet ketemu karo Paulus ing kono kaya sing ditulisaké ing Surat Galatia 2:11-14, lan sawise iku nerusaké perjalanan ing Asia Kecil, nekani gréja-gréja ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Provinsi (Romawi) Asia, lan Bitinia, kaya sing katulis ing Surat 1 Petrus 1:1. Eusebius nyathet yèn Petrus tekan Roma taun ka-2 Kaisar Claudius (taun 42 M). Markus melu ndampingi Petrus ing perjalanan iku dadi penerjemah. Gaweyané Petrus kasil banget ing kono dadi pendhudhuk ngurmati nganggo patung sing digawé padha kaya Petrus. Panyuwuné jemaat nggawé Markus nulisaké khutbah-khutbah Petrus dadi Injil [2]

Perkiraan periodé antarané taun 62-68 M Markus mangkat menyang Roma. Ing kono Markus ketemu Paulus, njaluk ngapura lan ngancani Paulus ing bui, kaya sing ditulis Paulus ing suraté kanggo jemaat ing Kolose: "Salam kanggo kowé ing Aristarkhus, kancaku sapakunjara lan saka Markus, duluré Barnabas--bab awaké Markus kowe wis nampa pesen; nampa dhéwéké, yèn Markus tekani kowé--" lan ing suraté kanggo Filemon: "saka Markus, Aristarkhus, Demas lan Lukas, kanca-kanca sapagawéyanku."

Ing surat pungkasané kanggo Timotius, Paulus ngentèkaké dina-dina pungkasané sadurungé diukum mati, ditinggal dhéwéan bareng karo Lukas, amarga kanca-kanca liyané saka papan panggonan liyané utawa ninggalaké gawéyan Yesus, dadiné Paulus njaluk Timotius: "Petuk Markus lan gawa mréné, amarga pelayanané penting kanggoku."

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Senior, Donald P. (1998), "Mark", di dalam Ferguson, Everett, Encyclopedia of Early Christianity (edisi ke-2nd), New York and London: Garland Publishing, Inc., hlm. 720, ISBN 0-8153-3319-6.
  2. ^ ^ Eusebius, Eccl. Hist. 15-16


Rasul Yesus Kristus
Panginjil: Yohanes | Matius | Markus | Lukas
Sanèsipun: Petrus | Andreas | Yakobus | Filipus | Bartolomeus | Tomas/Didimus
Yakobus anak Alfeus | Simon tiyang Zelot | Yudas Tadeus | Yudas Iskariot ingkang dipungantos déning Matias