Malik bin Anas

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Mālik bin Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi
Imam maliki.jpg
Lair 711
Madinah, Arab
Pati 795
Madinah, Arab
Kala Zaman keemasan Islam
Tlatah Ahli hukum Islam
Aliran Sunni Maliki
Karsa pokok
Fiqh
Gantha misuwur
Evolusi Fiqh

Malik bin Anas ya iku sawijining ahli fikih lan ahli hadits kang banget ngormati hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasalam. Para ulama uga ngakoni dhèwèké ahli hadits kang tangguh. Menawa dhèwèké menehi hadits marang sapa wae, dhèwèké wudhu dhisik banjur lungguh ing dhuwur klasa kanggo salat kanthi khusyu' lan tawadhu'. Dhèwèké ora seneng menehi hadits sinambi ngadeg, ing tengah dalan utawa kesusu. Dhèwèké ora tau telat salat jamaah, aktif niliki kanca-kancane kang lagi nandhang lara, lan nglakoni kewajiban liya.[3]

Dhèwèké kawentar amarga kapinteran, kashalihan, kaluhuran budine, lan kamulyan akhlake.[4]


Nasab[besut | besut sumber]

 1. Al Ashbuhi; ya iku nisbah kanggo dzi ashbuh, saka Humair
 2. Al Madani; nisbah kanggo Madinah, negri kang dipanggoni.[5]

Jeneng jangkepe dhèwèké ya iku [[al-Imam Abu Ab-dillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits Dzu Ashbah bin Auf bin Ma-lik bin Zaid bin Syaddad bin Zur’ah Himyar al-Ashghar al-Himyari banjur al-Ashbahi al-Madani. Ibuke ya iku Aliyah bintu Syarik al-Azdiyyah.[4]


Dhèwèké dikandhut ibuke suwene 3 taun lan silsilahe sarujuk marang Ya’rub bin Al Qaththan Al Asbahi. Mbahe ya iku Abu ‘Umar, sawijining sahabat kang asring melu perang kang ana ing jaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kejaba perang Badar. Mbah kakunge ya iku sawijining tabi'in lan ahli fikih, lan salah siji saka 4 tabi'in kang jisime diusung dhéwé déning Khalifah Usman bin Affan menyang kuburan.[3]

Paman-pamanne ya iku Abu Suhail Nafi, Uwais, Ar Rabi, An Nadhar, sing sakabehane anake Abu Amr.[6]

Lair[besut | besut sumber]

Malik bin Anas lair taun 93 H ing Madinah.[4]


Jeneng Putrane[besut | besut sumber]

 • Yahya
 • Muhammad
 • Hammad.[3]

Gelar[besut | besut sumber]

Sifat-sifat[besut | besut sumber]

Malik bin Anas nduwèni praupan kang gagah,kulite putih semu abang, gedhé dhuwur, jenggote akeh, klambine resik lan seneng werna putih, manawa nganggo imamah sebagian didokokake ing sangisore janggute lan pucuke ing antarane pundak.[4]


Dhèwèké asring nganggo lenga wangi saka misik lan liya-liyane.[4]


Pendhidhikan[besut | besut sumber]

Dhèwèké ngangsu kawruh nalika isih umur welasan taun. Nalika umur 21 taun dhèwèké wis bisa menehi fatwa lan bermajelis. Akèh ulama kang njupuk ilmu riwayat saak dhèwèké nalika dhèwèké isih nom.[4]


Akeh kang ngangsu kawruh marang dhèwèké ing akhir kekhalifahane Abu Ja’far al-Manshur lan tambah akèh nalika jaman khilafah Harun ar-Rasyid tekan dhèwèké sedo.[4]


Guru-gurune[besut | besut sumber]


Murid-muride[besut | besut sumber]

Kang ngangsu kawaruh marang dhèwèké antara liya:


Murid-muride antarane:


Muride dhèwèké kang terakhir sedo ya iku perawi kitab al-Muwaththa’ Abu Hudzafah Ahmad bin Isma’i1 as-Sahmi, sing urip 80 taun sakwise al-Imam Malik.[4]


Hadits kang Nandhakake Kautamane Dhèwèké[besut | besut sumber]


 • Abdurrazaq bin Hammam ngendika:"Aku ndeleng dhèwèké ya iku Malik bin Anas (ya iku jroning sabdane Rasulullah Sholallahu alaihi wasalam: ... dhèwèké ora bakal ketemu wong alim kang luwih akèh ilmune dibandingake ulama Madinah.[4] • Abul Mughirah al-Makhzumi ngandhakake manawa makna hadits ing dhuwur ya iku saksuwene kaum muslimin ngangsu kawruh padha ora nemoni wong kang ilmune luwih akèh saka sawijining ulama ing Madinah.[4]Fiqh lan Kailmuane Dhèwèké[besut | besut sumber]


Al-Imam asy-Syafi’i uga ngendika: "Muhammad bin Hasan kancane Abu Hanifah:"Sapa kang luwih akèh ilmune jroning al-Qur’an, kanca kita (ya iku Abu Hanifah) utawa kancamu (ya iku Malik)?" Aku ngomong: Kanthi adil ? Dhèwèké ngendika: kancamu (ya iku Malik). Aku ngomong: Aku takon kanthi nyebut asma Alloh sapa kang luwih akèh ilmune jroning omongane para sahabat Rasulullah Sholallahu alaihi wasalam lan omongane para ulama mbiyen, sahabatku utawa sahabatmu? Dhèwèké ngomong: Sahabatmu (ya iku Malik):" Asy-Syafi’i ngendika: "Mula aku ngomong: Ora entek ilmune kejaba qiyas, qiyas ya iku analogi jroning pokok-pokok iki, wong kang ora mangerteni pokok-pokok iki, kanggo apa manawa arep dhèwèké ngiyasake?".[4]
Waspadhane marang menehi Fatwa[besut | besut sumber]

 • Abu Mush’ab ngendika: "Aku krungu Malik ngomong: "Aku ora menehi fatwa tekan 70 wong menehi seksi manawa aku sing patut menehi fatwa."[4]


 • Abdurrahman bin Mahdi ngendika: "Kita ana ing sisihe al-Imam Malik bin Anas, ujug-ujug ana wong teka karo ngendika: Aku teka saka jarak 6 wulan perdalanan. Wong-wong negeriku mrentah supaya aku nakokake sawijining masalah marang kowe. Al-Imam Malik ngendika: "Takonono!" Mula wong mau takon sawijining masalah. Al-Imam Malik njawab: "Aku ora bisa njawab." Wong mau kaget, kaya-kaya dhèwèké mbayangake manawa wis teka marang wong kang ngerti sakabehane, wong mau ngendika: "Banjur apa kang bakal tak kandhakake marang wong-wong sakbanjure aku bali saka kene?" Al-Imam Malik ngendika: "Ngomong wae manawa Malik ora bisa njawab."[4]


 • Khalid bin Khidasy ngendika: "Aku teka marang Malik kanthi nggawa 40 masalah, dhèwèké ora njawab kejaba mung 5 masalah."[4]


Malik bin Anas nggatekake marang Kitabullah[besut | besut sumber]

 • Khalid al-Aili ngendika: "Aku durung nate weruh wong kang nggatekake Kitabullah luwih gedhé saka Malik bin Anas."[4]


 • Abdullah bin Wahb ngendika: "Aku takon marang dulur wadone Malik bin Anas: "Apa kasibukane Malik ing omahe?" Dhèwèké njawab: "Mushaf lan tilawah."[4]


Akal lan Adab[besut | besut sumber]


 • Abu Mush’ab ngendika: "Aku durung nate weruh Malik akon wong-wong supaya ngadeg, dhèwèké mung ngendika: “Menawa kowe gelem, muliho”[4]Ittiba’[besut | besut sumber]


Ukara Hikmah[besut | besut sumber]

Al-Imam Malik ngendika: "Aja njupuk ilmu saka wong papat iku:

 1. Wong budheg kang ngetokake budhege sanajan dhèwèké paling akèh riwayate,
 2. Ahli bid’ah kang ngajak marang hawa nafsune,
 3. Wong kang biasa ngapusi nalika ngomong sanajan aku ora nudhuh dhèwèké ngapusi jroning hadits,
 4. Wong shalih kang akèh ngibadahe manawa dhèwèké ora apal hadits kang diriwayatke."[4]


 • Al-Imam asy-Syafi’i ngendika: "al-Imam Malik manawa ditekani déning ahli bid’ah, dhèwèké ngendika: "Aku ana ing sakdhuwure kajelasan saka agamaku, nanging kowe wong kang isih ragu, lunga lan debatana marang wong kang ragu kaya kowe!”[4]


 • Ja’far bin Abdullah ngendika: "Kita ing sisihe Malik, ujug-ujug ana wong ngomong: "Abu Abdillah, Alloh ana ing dhuwur ’Arsy, piye istiwa iku?" Malik nesu ngungkuli nesune marang pitakonan wong mau. Dhèwèké ndeleng lemah banjur dicocog nganggo kayu nganti kringete dleweran. Banjur dhèwèké njunjung sirahe lan mbuang kayu mau sinambi ngendika: "Kaifiyyat saka istiwa ora dimangerteni, istiwa dudu perkara kang majhul, iman marang istiwa hukume wajib, lan takon babagan kai-fiyyatnya hukume bid’ah, lan aku nduga kowe ahli bid’ah. "Mula wong mau ditokake saka majelis.[4]

Cobaan[besut | besut sumber]

 • Ibnu Jarir ngendika: "Malik nate dicambuk."
 • Muhammad bin Umar ngendika: "Sakwise kadaden iku, Malik sansaya munggah drajate ing ngarepe manungsa."
 • Adz-Dzahabi ngendika: "Iki woh saka ujian kang apik, bakal njunjung ing sisihe wong-wong kang ana imane."[4]


Pendhapat Ulama[besut | besut sumber]

Dhèwèké uga dikenal ulama kang keras jroning nyekel pendhapate kang diyakini bener. Dhèwèké nate diadu marang Khalifah Ja’far bin Sulaiman déning pamane Khalifah dhewe. Dhèwèké ditdhuh ora sarujuk pembaiatan marang Khalifah. Miturut Ibnu Al jauzi, dhèwèké disiksa kanthi diukum cambuk ping 70 nganti ros lengen kiwa dhuwur nggeser saka sendine. Siksa iki amarga fatwa dhèwèké ora pas karo kekarepane Khalifah. Siksa mau dlakoni déning Khalifah supaya dhèwèké sansaya dikurmati déning ahli ilmu.[3]

Al Muwaththa'[besut | besut sumber]

Kitab iki ditulis taun 144 Hijriyah saran saka Khalifah Ja’far Al Manshur nalika ketemu ing munggah kaji. Miturut panilitene Abu Bakar Al Abhari, jumlahe atsar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sahabat, lan tabi'in kang ana jroning Al Muwaththa' ana 1720, kanthi rincian: kang musnad ana 600, kang mursal 222, kang mauquf ana 613, lan kang maqthu’ ana 285.[7]


Tulisan-tulisan[besut | besut sumber]

Tulisan-tulisane ya iku:


Madzhab Maliki[besut | besut sumber]

Imam Malik uga marisi mazhab fikih ing kalangan Islam Sunni, ya iku Mazhab Maliki. Sakliyane fatwa Imam Malik lan Al Muwatta', kitab-kitab kaya Al Mudawwanah al Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karyane Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki (karyane Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik (karyane Shihabuddin al Baghdadi), lan Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik (karyane Syeikh Ahmad as Sawi), dadi rujukan utama mazhab Maliki.[8]


Mazhab iki uga kawentar amarga kemaslahatan jroning netepake hukum. Sumber hukum kang dikembangke jroning Mazhab Maliki ya iku Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, amalane sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al Madinah), qiyas (analogi), lan al maslahah al mursalah.[8]

Mazhab Maliki nate dadi mazhab resmi ing Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (Spanyol), Marokko, lan Sudan. Kejaba ing Andalusia (Spanyol), Marokko, lan Sudan mazhab Maliki sansaya ngurangi.[8]

Wafat[besut | besut sumber]

Al-Imam Malik sedo tanggal 14 Rabi’ul Awwal taun 179 H ing Madinah ing umur 89 taun.[4] Jisime dikubur ing kuburan Baqi.[6]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

 1. ^ MuslimHeritage.com - Topics
 2. ^ The Origins of Islamic Law: The Qurʼan, the Muwaṭṭaʼ dan Madinan ʻAmal, hal. 16
 3. ^ a b c d [1] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai [2] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)
 5. ^ [3] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)
 6. ^ a b c [4] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)
 7. ^ a b [5] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)
 8. ^ a b c [6] Malik bin Anas (diaksés tanggal 28 September 2011)