Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Logo Komnas HAM
Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Artikel iki bagéyan saka seri:
Pulitik lan pamaréntahan
IndonésiaPamaréntahan
Negara liya · Atlas
 Portal pulitik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia utawi ingkang asring dipuncekak Komnas HAM inggih punikaslah satunggaling lembaga mandhiri ing Indonésia ingkang kedhudhukanipun sak tingkat kaliyan lembaga nagara sanèsipun ingkan gadhah fungsi kanggé nindakaken kajian, perlindhungan, panaliten, penyuluhan, pemantauan, investigasi, lan mediasi dhateng prakawis-prakawis ingkang ngengingi hak asasi manungsa. Komisi punika madeg ing taun 1993 dhedhasar Dudutan Présidhèn Nomor 50 Tahun 1993, ngèngingi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM gadhah kelengkapan ingkang kapérang saking Sidang paripurna lan sub komisi. Kajawi punika, Komnas HAM gadhah Sekretariat Jenderal minangka unsur pelayanan. Ing wekdal sapunika, Komnas HAM dipunpandhegani déning Ifdhal Kasim.[1]

Ancasipun Komnas HAM[besut | besut sumber]

Ancasipun Komnas HAM inggih punika kados makaten:

 1. Ngrembakakaken kaanan ingkang kondusif kanggé nindakaken hak asasi manungsa kados ingkang sampun kaserat wonten ing Pancasila, UUD 1945, lan Piagam PBB saha Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
 2. Ningkataken perlindhungan lan negakaken hak asasi manungsa kanggé ngrembakakaken pribadi manungsa Indonésia kanthi wetah lan kaprigelanipun nindakaken partispasi wonten ing sapérangan babagan pagesangan.

Visi dan Misi Komnas HAM[besut | besut sumber]

Visi[besut | besut sumber]

Mujudaken perlindhungan lan negakaken Hak Asasi Manungsa kanggé sedayanipun.

Misi[besut | besut sumber]

 1. Ningkatken tata cara makarya Komnas HAM dados lembaga ingkang propesional, gadhah wibawa, lan dipunpitados déning masarakat ing tingkat lokal, nasional, lan internasional.
 2. Nyipta kaanan ingkang kondusip kanggé mujudaken perlindhungan lan negakaken HAM kanggé ngrembakakaken pribadi manungsa Indonésia ingkang wetah wonten ing masarakat ingkang kaintegrasi supados saged partisipasi ing manéka warna babagan pagesangan.
 3. Ngrembakakaken jaringan kerja sama kanthi nyepeng kapintengan stakeholders kanggé nglindhungi lan negakaken HAM.

Landhasan hukum Komnas HAM[besut | besut sumber]

Kangge nindakaken fungsi, tugas, lan wewenangipun kanggé nggayuh punapa ingkang dados ancasipun Komnas HAM ngginakaken acuan instrumen- instrumen ingkang gayut kaliyan HAM, saking punika ing tingkat nasional utawi internasional.

 • Instrumen nasional:
 1. UUD 1945 beserta amendemennya;
 2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
 3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 4. UU No 26 taun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
 5. UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 6. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
 7. Keppres No. 50 taun 1993 Tentang Komnas HAM.
 8. Keppres No. 181 taun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan
 • Instrumen Internasional:
 1. Piagam PBB, 1945;
 2. Deklarasi Universal HAM 1948;
 3. Instrumen internasional sanèsipun ngengingi HAM ingkang sampun dipunsahaken lan dipuntampi déning Indonésia.

Periode 1993-1998[besut | besut sumber]

[2] Ing tanggal 7 Juni 1993, Présidhèn Republik Indonesia ing wekdal punika, inggih Soeharto, kanthi wontenipun Dudutan Présidhèn No. 50 Tahun 1993, mbentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lan ing wekdal ingkang sami, nunjuk pensiunan Mahkamah Agung RI, Ali Said kanggé nyusun komisi kasebat lan milih parra angotanipun. Dudutan Présidhèn punika inggih wujud tindak lanjut saking rekomendasi Lokakarya ngengingi Hak Asasi Manungsa ingkang dipunwiwiti déning Departemen Luar Negeri RI lan PBB ingakng dipunadani ing Jakarta tanggal 22 Januari 1991. Lan salajengipun, ing tanggal 7 Dhésèmber 1993, pikantuk 25 nama ingkang sedayanipun inggih figur nasional lan dipuntunjuk dados anggota Komnas HAM. Adhedhasar Keppres No. 455/M Tahun 1993, ke-25 nama kasebat inggih punika:

 1. Ali Said (Ketua)
 2. Miriam Budiardjo (Wakil Ketua 1)
 3. Marzuki Darusman (Wakil Ketua 2)
 4. Baharuddin Lopa (Sekjen)
 5. Charles Himawan
 6. Nurcholis Madjid
 7. Roekmini Koesoemo Astoeti
 8. Hasan Basri
 9. Soegiri
 10. Soetandyo W
 11. Sri Soemantri M
 12. Munawir Sjadzali
 13. Djoko Sugianto
 14. Satjipto Rahardjo
 15. Aisyah Aminy
 16. Albert Hasibuan
 17. Djoko Moeljono
 18. A.H.S. Attamimi
 19. Arnold Achmad Baramuli
 20. Bambang W. Soeharto
 21. Muljadi
 22. Gani Djemat
 23. Clementino Dos Reis Amaral
 24. BN Marbun
 25. Asmara Nababan

Periode 1998-2002[besut | besut sumber]

[3]

 1. Djoko Soegianto (Ketua)
 2. Saparinah Sadli (Wakil Ketua 1)
 3. Bambang W. Soeharto (Wakil Ketua 2)
 4. Asmara Nababan (Sekjen)
 5. Charles Himawan
 6. Emil Salim
 7. Soetandyo Wignjosoebroto
 8. Soelistyowati Soegondo
 9. Saafroedin Bahar
 10. Harbrinderjit Singh Dillon
 11. Satjipto Rahardjo
 12. Albert Hasibuan
 13. B.N. Marbun
 14. Mohammad Salim
 15. Soegiri
 16. Samsudin
 17. Aisyah Amini
 18. Benjamin Mangkoedilaga
 19. Koesparmono Irsah
 20. Miriam Budiarjo
 21. Sri Soemantri
 22. Munawir Sjadzali

Periode 2002-2007[besut | besut sumber]

[4]

 1. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua)
 2. Zumrotin K. Susilo (Wakil Ketua)
 3. Amidhan
 4. Anshari Thayib
 5. M. Habib Chirzin
 6. Saafroedin Bahar
 7. Achmad Ali
 8. Soelistyowati Sugondo
 9. M. Said Nizar
 10. Samsudin
 11. Enny Soeprapto
 12. Chandra Setiawan
 13. Hasto Atmodjo Surojo
 14. MM. Billah
 15. Ruswiati Suryasaputra
 16. M. Farid
 17. Djoko Soegianto
 18. Koesparmono Irsan
 19. Hasballah M. Saad
 20. Taheri Noor

Periode 2007-2012[besut | besut sumber]

[5]

 1. Ifdhal Kasim (Ketua)
 2. Yosep Adiprasetyo (Wakil Ketua Babagan Internal)
 3. Nur Kholis (Wakil Ketua Babagan Eksternal)
 4. Ahmad Baso (Komisoner Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian)
 5. Abdul Munir Mulkhan (Komisoner Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian)
 6. Hesti Armiwulan (Komisoner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan)
 7. Saharuddin Daming (Komisoner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan)
 8. Kabul Supriadi (Komisoner Sub Pemantauan)
 9. Jhony Nelson Simanjuntak (Komisoner Sub Komisi Pemantauan)
 10. Syafrudin Gulma Simelue (Komisoner Sub Komisi Mediasi)
 11. M. Ridha Saleh (Komisoner Sub Komisi Mediasi)

Cathetan suku[besut | besut sumber]