Menyang kontèn

Itachi Uchiha

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Itachi
Itachi Uchiha
Profil
Umur17-18 (serial Naruto)
21 (meninggal) (serial Naruto Shippuuden)
Wadon/LanangLaki-laki
KelasS-Rank
Nuke-nin (Ninja Buronan)

Itachi Uchiha (うちはイタチ Uchiha Itachi?) inggih punika salah satunggaling karakter fiksi wonten ing serial anime lan manga Naruto karyanipun Masashi Kishimoto. Piyambakipun minangka kakang kandung saking Sasuke Uchiha lan minangka salah satunggaling mantan pangarsa ANBU Konohagakure saking Klan Uchiha. Piyambakipun tanggung jawab ing atasipun Pembantaian Klan Uchiha ingkang ndamel piyambakipun dados salah satunggaling ninja buronan tingkat S. Piyambakipun ugi minangka salah satunggaling anggota Akatsuki sesarengan kaliyan kancanipun, Kisame Hoshigaki.[1]

Latar Belakang[besut | besut sumber]

Itachi ingkang miyos saking Klan Uchiha, ngrembaka dados salah satunggaling bombong kanggé klanipun, amargi kasagedanipun ingkang wiyar sanget. Piyambakipun dipunremeni kaliyan tiyang-tiyang minangka ingkang langkung saé saking generasinipun, lan dipunakèni minangka salah satunggaling tiyang jènius ingkang langkung inggil tinimbang tiyang sasanèsipun. Malah bilih manawi katandhingaken kaliyan standar kemampuan bertarung Klan Uchiha, Itachi langkung tebih ngungkuli saking standar punika.Kasagedan punika boten namung dipunakèni kaliyan kulawarga, kanca, utawi ara-araipun, nanging kaliyan sadaya para masarakat désa. Nalikanipun Itachi taksih umur 4 taun, Itachi mirsani piyambak kathahipun cacah kurban nyawa wonten ing Perang Dunia Shinobi Ka-tiga, kekejeman perang, lan panalangsanipun ing atasing perang punika. Tragedi punika ndamel piyambakipun ngalami trauma mental ingkang ampuh sanget, lan ndamel piyambakipun dados salah satunggaling tiyang ingkang namung mentingaken kepentingan désa lan raos damai tinimbang kepentingan sasanesipun. Nalika umur 7 taun, Itachi lulus saking Akademi namung wonten ing antawisipun 1 taun, kanthi biji ingkang inggil sanget tinimbang sasanesipun. Nalika umur 8 taun, Itachi sampun saged nguwaosi Sharingan, lulus Ujian Chunin nalika umuripun taksih 10 taun, lan lajeng dados pangarsa ANBU wonten umur ingkang taksih enem, inggih punika 13 taun.[2]

Ramanipun, Fugaku Uchiha, ingkang minangka Pangarsa / Pemimpin Klan Uchiha nalika samanten, boten dipunremehaken malih, sampun ampuh sanget lan bangga sanget dhateng putra sulungipun punika. Fugaku menggalih bilih ing mangsa ngajeng Klan Uchiha badhé saé wonten ing tangan putranipun, Itachi. Bab punika ndamel Fugaku maringi kawigaten ingkang langkung dhumateng Itachi tinimbang putranipun ingkang pungkasan, Sasuke Uchiha. Sasuke malah asring boten dipun-gantos babar psan kaliyan ramanipun, nanging déné makaten, taksih wonten salah satunggal tiyang ingkang tamtu paring sih-tresna ingkang ageng dhateng Sasuke. tiyang punika inggih Itachi, kakangipun piyambak. Itachi ugi mbujuk ramanipun supados rawuh wonten ing upacara nampi murid énggal Akademi kanggé Sasuke, ingkang malah sampun kesupen.[3]

Nalikanipun Klan Uchiha miwiti rencana pengkhianatan dhateng Konoha, Itachi, minangka pangarsa ANBU, ingkang gadhah kebebasan lan keleluasaan kanggé obah, dados mata-mata Klan Uchiha dhateng Konoha. mangertosi bilih kudeta Klan Uchiha punika namung badhé nuwuhaken paprangan. Ingkang punika namung saged mbeta sakathahipun panalangsan, Itachi lajeng mbalik dados mata-mata Konoha dhateng Klan Uchiha, kanthi masrahaken seserepan babagan Klan Uchiha kaliyan Hokage Ka-tiga, lan para petinggi Konoha (Homura, Koharu, dan Danzo). Nalika sadangunipun punika, Itachi miwiti gadah solah bawa ingkang aneh, wiwit saking boten ngrawuhi rapat ingkang wigati tumrapipun Klan, ngendika ingkang awon babagan Klan kanthi sora lan nentang, ngantos dumugi dipuntudhuh minangka rajapati kanca raketipun piyambak, Shisui.[4]

serial Naruto Shippuden[besut | besut sumber]

Trivia[besut | besut sumber]

~ Elemen: Katon (Api), dan Suiton (Air)
~ Cita-cita  : Tarung kaliyan adhi kandungipun, Sasuke Uchiha
~ Hobi  : Mampir wonten ing warung tradhisional Jepang
~ Panganan Favorit  : Onigiri, lan Kubis / Kol
~ Panganan ingkang Dibenci  : Bistik / Steak (daging)
~ Misi ingkang sampun rampung: 340 misi

  • 53 D-rank,
  • 152 C-rank,
  • 134 B-rank,
  • 0 A-rank, dan
  • 1 S-rank

~ Tembung Favorit  : "Kedamaian" (平和, heiwa)

Cathetan suku[besut | besut sumber]

siapa ?