Shikamaru Nara

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Shikamaru
Shikamaru Nara
Shikamaru Nara.jpg
Profil
UmurPart I: 12-13
Part II: 15-16
Wadon/LanangPria

Shikamaru Nara (奈良シカマル) inggih punika salah satunggaling tokoh protagonis wonten ing sérial manga lan anime Naruto. "Shika" artosipun rusa lan "maru" saged ngemu teges "bunderan" utawi "ngrembaka kanthi saé" nanging asring kaginakaken kanthi nama putra ingkang jaler. Nara inggih punika ugi salah satunggaling nama prefektur lan kutha ing Jepang ingkang gadhah taman ingkang kathah rusanipun.[1]

Latar belakang[besut | besut sumber]

Shikamaru inggih punika salah satunggaling putra saking klan Nara ingkang satunggal angkatan kaliyan Naruto. Piyambakipun punika tiyang ingkang males, nanging becik budinipun. Piyambakipun sesarengan kaliyan Naruto, Kiba, lan Chouji asring dipunaruh-aruhi kaliyan guru Iruka Umino. Sejatosipun Shikamaru punika laré ingkang pinter. Tingkat kecerdasanipun (IQ) saged dumugi 200. Kakiranganipun inggih punika remen tilem wanci siyang sinambi mirsani awan tinimbang gladhèn ninjutsu. Chouji ngantos ngucap bilih Shikamaru saged kemawon ngungkuli Sasuké.[2]

Sasampunipun lulus saking akademi, piyambakipun satunggal kelompok sesarengan kaliyan Chouji lan Ino wonten ing sangandhapipun bimbingan Asuma. Piyambakipun nyebut dirinipun piyambak punika minangka "penakut nomer satunggal" lan "paling jago melarikan diri," padahal piyambakipun boten badhé migunakaken kawegiganipun lan males manawi urusan kaliyan tiyang sanès, menapa malih toh nyawa. Shikamaru boten gadah gegayuhan ingkang inggil, piyambakipun namung kepéngin dados ninja biyasa. Piyambakipun mangarep-arep supados saged nikahan kaliyan tiyang èstri ingkang boten ayu nanging inggih boten awon ugi, lajeng gadah peputra kalih. Piyambakipun ugi ngarep-arep supados putra ingkang urut satunggal punika èstri, minangka putra ingkang urut ka;ih punika jaler. Lan piyambakipun rencana sasampunipun putra ingkang urut satunggal punika nikah, lajeng piyambakipun badhé pensiun saking donya ninja lajeng ambyur ing jagading tetanen.

Wonten ing Ujian Chuunin, piyambakipun kepanggih kaliyan Temari. Sanajan makaten, sajatosipun katingal wonten sesambetan ingkang aneh ing antawisipun kakalihipun. Piyambakipun naté matur bilih Temari inggih punika kenya ingkang manis nalikanipun misi ngoyak Sasuke. Minangka pangarsa tim, piyambakipun cocog sanget amargi saged menggalih kanthi rikat lan logis. Langkungipun satunggal punika asring nyelamataken piyambakipun lan ugi kanca-kancanipun saking kepaten. Piyambakipun ugi remen sanget shogi, lan asring ugi menang dolanan nglawan Asuma. Piyambakipun inggih punika satunggaling shinobi ingkang minggah dados chuunin ing ujian punika.

Karakteristik[besut | besut sumber]

Shikamaru rikmanipun lurus lan dipunkucir manginggil, kados samurai. Rikmanipun cemeng lan ing pérangan bathuk dipunkajengaken katingal. Mangangge anting ing kakalih talinganipun. Pelindung kepala ingkang dipunpasang ing lengen sisih kiwanipun. Pasuryanipun ingkang sanget dados cirinipun, males lan ugi cuek. Sasampunipun ujian chuunin piyambakipun nganggé jaket pelindung saking désa ingkang minangka panggantos jaketipun ingkang lami. Piyambakipun nganggé clana 3/4 awarni ijem. Sasampunipun naruto II, piyambakipun nganggé klambi lengen dawa lan clana dawa awarni cemeng. Piyambakipun boten pati inggil, meh sami kaliyan Naruto.[3]

Cathetan suku[besut | besut sumber]