Kakashi Hatake

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kakashi
Kakashi Hatake
Karakter Naruto
Panampilan kapisan Naruto manga chapter 4
Pangisi swara Japanese
Kazuhiko Inoue[1]
English
Dave Wittenberg[2]
Ninja rank Jonin[3]
Ninja team Team 7

Kakashi Hatake (はたけカカシ Hatake Kakashi?) inggih punika salah satunggaling tokoh fiktif ing manga lan anime Naruto. Dipuncariyosaken, Kakashi minangka guru saking Naruto, Sasuke, lan Sakura. Piyambakipun ugi dipunkenal minangka "Kakashi si ninja peniru", lan konon jumlah jurus ingkang sampun dipuntiru dumugi setunggal ewu jurus. Nama Kakashi ateges tiyang-tiyangan sawah.[4]

Profil[besut | besut sumber]

Karaktêristik[besut | besut sumber]

Kakashi punika sagêd dipun titiki saking nétranipun ingkang sayu, rikma ingkang awarni pethak, netra ingkang sisih kiwa punika dipun tutup ngangge tutup mata ingkang wonten lambangipun konoha, lan ugi mesthi mbeta buku novel diwasa "Icha-Icha Paradise" ingkang minangka anggitanipun Jiraiya. Miturut Sakura, Kakashi punika pasuryanipun asring katingal boten semanak satemah katingal boten gadah wibawa. Ananging malah wonten panjagi ujian chunnin ingkang remen kaliyan piyambakipun.inggih punika Anko Mitarashi.[5]

Bab ingkang mirunggan ingkang dipun gadahi kaliyan Kakashi inggih punika lambe saha irungipun ingkang boten nate dipun pirsakaken. Padatanipun ingkang nganyelaken kangge Naruto lan kanca-kancanipun inggih punika padatanipun Kakashi ingkang kerep sanget dugi boten tepat waktu (telat udakara 3 ngantos dumugi 12 jam) kanthi alesan ingkang boten dipunpitadosi kadosta "Kula tersesat wonten ing margi ingkang nama pagesangan," utawi "Wontening margi kula kepethuk wanita tua,".[6]

Ananging wonten ing kasunyatan, piyambakipun gadah masa lalu ingkang pait. Piyambaikpun ugi pinter nata ukara. Salah satunggal kalimat inggih punika ukara: "ninja ingkang nglanggar aturan punika dipunsebut sampah, ananging ninja ingkang boten preduli kaliyan kancanipun langkung saking sampah". Piyambakipun asring ngucap punika amargi piyambakipun sampun dipunsadharaken kaliyan kancanipun ingkang pejah nalika ngayahi jejibahan, Obito Uchiha. Saderengipun, piyambakipun inggih punika tiyang ingkangsanget nggatekaken aturan.

Kakasi Hatake dipunparingi sharingan déning Obito Uchiha, inggih punika kancanipun wonten grup. Piyambakipun dipunjuluki "Sharingan no Kakashi" lan "Copy Ninja Kakashi" amargi kasagedanipun anggenipun niru jurus tiyang sanes ngangge Sharinganipun.[7]

Kemampuan[besut | besut sumber]

Kakashi dipun kenal kanthi minangka ninja paniru (copy ninja). Kasagedan punika dipunangsal saking sharingan wonten ing netra sisih kiwanipun. Nétra punika saged maos ewah-ewahan ngantos tigang detik saderengipun kadadosan. Saged ugi minangka media Doujutsu utawi jutsa ingkang migunakaken netranipun inggih punika Sharingan. Kabaripun Kakashi saged niru 1000 jurus ingkang dipun angge musuh ngagem kasagedan punika.

Piyambakipun ugi gadah kasagedan kangge manipulasi chakra. Minangka tuladhanipun, kanthi ngempalaken chakra ing tanganipun, piyambakipun saged ndamel tangan kiwanipun dipun aliri chakra ingkang awujud kados petir kangge nyerang musuhipun. Teknik punika asring sinebat Chidori utawi Raikiri. Chidori artosipun "pangocehipun 1000 peksi", amargi rerungonan ingkang dipunsababaken kaliyan jutsu punika amargi jutsu punika memper ngocehipun peksi. manawi raikiri punika artosipun panugel blêdhèg, amargi Kakashi punika saged nugel bledheg kanthi jutsu punika.

Sapunika Kakashi sampun nyingkat wekdal pangginaan segel jutsunipun. Tuladhanipun nalika piyambakipun migunakaken jurus Suiton : Suiryuudan no Jutsu ingkang punika mbetahaken 42 segel jutsu, piyambakipun namung migunakaken wekdal sekawan detik.

Sapunika, piyambakipun ugi saged ngaktifaken Mangekyou Sharingan (kakiyatan netra tingkat nginggil ingkang saged mindahaken sawiji punapa saking dimensi awal tumuju maring dimensi akhir), ingkang dipunginakaken kangge nguncalaken tangan Deidara lan jeblukan jutsu Deidara tumuju maring donya sanes.

Kakashi ugi saged migunakaken sedayanipun elemen chakara inggih punika Lemah (Doton), Banyu (Suiton), Angin ( Fuuton ), Geni (Katon) lan elemen Bledheg (Raiton). Piyambakipun ugi saged migunakaken Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, lan piyambakipun ugi nggadahi kasagedan nyegel (Seal Knowledge). Kakashi punika minangka Jounin ingkang paling sae wonten ing Konohagakure.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ Studio Pierrot (October 17, 2002). "宿敵!?サスケとサクラ". Naruto. Èpisod 3. TV Tokyo. 
  2. ^ Studio Pierrot (September 17, 2005). "Sasuke and Sakura: Friends or Foes?". Naruto. Èpisod 3. Cartoon Network. 
  3. ^ Kishimoto, Masashi (2008). Naruto Character Official Data Book Hiden Sha no Sho. Shueisha. k. 133. ISBN 978-4-08-874247-2. 
  4. ^ [1]
  5. ^ [2]
  6. ^ [3]
  7. ^ [4]