Menyang kontèn

Asuma Sarutobi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Asuma
Asuma Sarutobi
Profil
Umur27-28 wonten ing serial Naruto
wonten ing serial Naruto Shippuden (tewas)
KulawargaHiruzen Sarutobi (ayah)
Kurenai Yuhi (istri)
Konohamaru (keponakan)

Asuma Sarutobi (猿飛アスマ Sarutobi Asuma?) inggih punika nama salah satunggaling karakter fiksi saking serial anime lan manga Naruto. Piyambakipun inggih punika pangarsa lan ugi guru ingkang mbimbing tim 10, mangarsani Shikamaru Nara, Choji Akimichi, lan Ino Yamanaka. piyambakipun tansah ngisep rokok lan biyasa nelasaken kalih bungkus rokok saben dintenipun, nanging ugi kadhang kala piyambakipun ngendhegaken pakulinan punika bilih wonten kadadosan utawi prakawis ingkang ngganggu penggalihipun. Wonten ing serial Naruto Shippuden, dipunmangertosi bilih Asuma inggih punika putra saking Hiruzen Sarutobi, lan ugi minangka pakdhé saking Konohamaru.

Latar belakang[besut | besut sumber]

Asuma naté dados satunggal saking 12 Ninja Penjaga Api, ninja-ninja ingkang kapilih lan kalatih sanget ingkang tugasipun anjagi pangarsa Pulau Api, sadèrèngipun pungkasanaipun mbalik malih ngabdi dados Jonin ing Konoha.

Asuma asring nguwatiraken kondisi tim ingkang piyambakipun pangarsani, ingkang (kados dipunngendikakaken piyambakipun) kapérang saking "tukang mangan" (Choji), "tukang ngécé" (Ino), lan satunggal "tiyang ingkang males" (Shikamaru). Asuma gadah sesambetan ingkang caket sanget kaliyan timipun nanging ugi piyambakipun rumaos bilih sipat-sipat tiyang punika ndamel titiyang punika awrat kanggé saged kerjasama kaliyan piyambakipun. Kanggé ngakali, Asuma asring "nyuap" utawi "ngapusi" timipun supados nglaksanakaken kados ingkang piyambakipn parentahaken. Minangka tuladha, piyambakipun asring mbujuk Choji nganggé janji panganan bilih Choji saged ngrampungaken pakaryanipun. Piyambakipun inggih naté maringaken semacam puzzle kanggé Shikamaru ingkang minangka pados pangertosan sepinten pinteripun kanggé gantos tes I.Q. sinerat, amargi piyambakipun mangertosi bilih Shikamaru boten badhé ndhèrèk tes I.Q. sinerat amargi sipatipun ingkang males. Wonten tes I.Q. kasebat, piyambakipun mangertosi bilih Shikamaru inggih tiyang ingkang jenius kanthi I.Q. ingkang langkung saking 200.

Asuma migunakaken trench knives kanggé tarung, ingkang piyambakipun dipunkiyataken kanggé chakranipun satemah sanjata kasebat langkung mbebayani bilih katandhingaken kaliyan sanjata biyasa. Wonten ing serial Naruto Shippuden, piyambakipun nedahaken kawegiganipun kanggé ndhawakaken sanjatanipun wau. Nalikanipun piyambakipun ndemonstrasikaken chakra elemen angin dhumateng Naruto Uzumaki, Asuma njelasaken bilih sanjata-berchakra gadahipun piyambakipun kiyat sanget saéngga saged kanggé ngremukaken watu ingkang atos. Kombinasi sanjata-berchakra kaliyan kawegigan taijutsu tingkat nginggil gadahipun piyambakipun ndadosaken Asuma minangka salah satunggaling petarung hebat ing Konoha.

Kanthi sinedhem, Asuma dipuncariyosaken gadah sesambetan trena kaliyan Kurenai Yuhi. Kakalihipun asring katingal rumaket, lan pernyataan tokoh cariyos sanèsipun langkung ngiyataken bilih kakalihipun punika gadah sesambetan tresna. Nalikanipun Kakashi Hatake kepethuk kaliyan titiyang punika, Kakashi paring pitakenan menapa panjenengan kakalih saweg pacaran, Asuma ngrespon kanthi rikat lan nggantos topik wawan pangandikan. Wonten satunggal cariyos kilas-balik, Asuma dipuncariyosaken tumbas satunggal kembang kanggé satunggal tiyang ingkang boten dipunsebataken namanipun. Nalika Asuma tarung kaliyan Hidan, Kurenai dipuntedahaken kanthi cekak ing pinten-pinten pérangan, nggambaraken kekhawatiran Kurenai kaliyan piyambakipun. Boten antawis dangu, nalikanipun Kurenai saweg nyirami kembang, satunggal kelopak dhawah sinarengan sareng kaliyan tiwasipun Asuma wonten ing pertarungan. Nalikanipun Kurenai dipunparing pangertosan bilih Asuma punika sampun séda, piyambakipun katingal sedhih, lan salajengipun ndelehaken karangan bunga wonten ing upacara sedanipun Asuma. Sesambetan antawisipun punika boten dipuntedahaken kanthi cetha ing serial Naruto Shippuden, dipuntedahaken Kurenai ingkang saweg ngandhut mengandung putra kasilipun sesambetan kaliyan Asuma.