Guy Maito

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Guy Maito
Guy Maito
Profil
Umur26-27 di Naruto
29 in Naruto Shippuden
KulawargaRock Lee
Kakashi Hatake
Tenten
Neji Hyuga.

Might Guy, utawing asring sinebut Maito Gai utawi Guy Maito, inggih punika karakter fiksi saking anime lan manga Naruto.

Sipatipun punika asring semangat lan héroik ingkang nyebabakên piyambakipun dipunparingi gêlar Might. Tembung "Might" piyambak asalipun saking salah satunggaling humor ingkang minangka ngécé dhumateng "pahlawan ingkang semangat" ingkang katingal wonten ing pinten-pinten cariyossuperhero. Minangka dados tuladha, salah satunggal robot saking animé Might Gaine, Yuusha Tokkyuu Might Gaine, angsal nama kasebat amargi sikepipun ingkang mesti semangat lan ugi katingal "norak".[1]

Perkawis wingking[besut | besut sumber]

Karakteristik[besut | besut sumber]

Guy punika pawakanipun kuru kanthi otot ingkang ageng, memper kaliyan Bruce Lee. Piyambakipun inggih punika minangka sainganipun ingkang paling awrat dhumateng Kakashi lan mimpin tim ingkang anggotanipun Neji Hyuga, Rock Lee lan Tenten ingkang asring dipunbandhingaken kaliyan tim 7 ingkang dipunasuh kaliyan Kakashi. Piyambakipun ugi ingkang(mungkin) maringaken éwah-éwahan ingkang ageng tumraping penampilan utawi sipat dhateng Lee. Rikmanipun ingkang super nge-bob inggih dipuntiru ugi kaliyan Lee. Piyambakipun ugi gadhah ciri khas pose lelaki sajati ingkang ndamel piyambakipun katingal èksèntrik. Nanging kados ta makaten, piyambakipun saged kaingal serius.[2]

Kemampuan[besut | besut sumber]

Kawegiganipun minangka ninja kathah fokus wonten ing taijutsu. Obahipun rikat sanget kados ingkang katingal nalika shinobi Suna Nyerbu dhateng Konoha. Jutsu-jutsu taijutsu kados ta omoto renge, Konoha senpuu lan urarenge dipungladhi kaliyan piyambakipun. Piyambakipun ugi gadhah gaman ingkang nama nunchaku. Kawegigan fisikipun ageng sanget, kados ta nalika piyambakipun nahan seranganipun kisame, ingkang notabene mawi tenaga monster. Jurus ingkang paling kiyat ngantos dumugi sapunika ingkang katingal inggih punika 'Morning Peacock(utawi woten basa jepang inggih punika Asa Kujaku). Jurus punika ndamel anteman ingkang dipunwedalaken pangginanipun saged ngobong targetipun ngantus dumugi gosong kanthi anteman ingkang makaping-kaping. Guy inggih ugi saged mbikak wolung gerbang hyomon ngantos dumugi gerbang kaenem tanpa alangan satunggal menapa, bertolak belakang kaliyan Lee ingkang awrat sanget kanggé mbikak gerbang ka-lima.[3]

Naruto[besut | besut sumber]

Ujian Chuunin[besut | besut sumber]

Nalika katingalipun kapisan Guy inggih nalikanipun ujian chuunin. Nalika Lee ingkang wekdal samanten nantang sasuke tarung satunggal lawan satunggal, piyambakipun dumugi lajeng ngintervensi pertarungan wau. mula bukanipun ingkang medal namung satunggal kura-kura ingkang ngagetaken dipunundhang minangka guru kaliyan Lee. Nanging guru ingkang sajatosipun inggih punika maito Guy punika. Piyambakipun medal minangka tiyang ingkang ngaku-aku minangka rival ingkang paling awrat kanggenipun kakashi.

Nalika ujian babak kapisan saweg mlampah, piyambakipun ngidinaken Lee kanggé nguculi bobot ingkang wonten ing sukunipun. Piyambakipun ugi ngginakaken jurus ingkang mbebayani, Urarenge. Nalika Lee badhé dipunpejahi kaliyan Gaara, piyambakipun nylametaken Lee, ingkang ndamel Gaara soyok amargi boten ngenal raos tresna wiwit alitipun. Nalika para shinobi Suna lan Oto nyerbu Konoha, piyambakipun lan jounin-jounin konoha sanèsipun ndhèrèk mbiyantu nglawan para panyerbu. Piyambakipun ngatingalaken kawegigan taijutsunipun ingkang boten kalah kaliyan Lee.

Cathetan suku[besut | besut sumber]