Universitas Ahmad Dahlan

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Universitas Ahmad Dahlan
JenisSwasta
MottoIntegritas Moral dan Intelektual (Moral and Intellectual Integrity)
AfiliasiIslam
RektorDrs. H. Kasiyarno, M.Hum.
LokasiYogyakarta, Indhonésia
TeleponTelp.: (0274) 563515, 511829, 511830, 379418, 371120 Fax.: (0274) 564604
Situs webWebsite Resmi

Universitas Ahmad Dahlan ya iku salah siji universitas swasta kang ana ing Yogyakarta, Indonésia. Universitas Ahmad Dahlan ngembangaké keprigelan ing babagan tèknologi (technological sciences), babagan sosial, lan humaniora (social sciences).

Sajarah Singkat[besut | besut sumber]

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) iku ndhek biyené Institut Keguruan lan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Keguruan lan Ilmu Pnedidikan Muhammadiyah Yogyakarta minangka lembaga Pendhidhikan Tinggi iku asil saka FKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta ing Yogyakarta kang ngadek tanggal 18 November 1960. FKIP Muhamadiyah iku asil saka kursus BI Muhammadiyah ing Yogyakarta kang ngadek taun 1957, nalika wektu iku kursus BI duwé Jurusan Ilmu Mendidik, Civic Hukum lan Ékonomi.[1]

Nalika tanggal 19 Dhésèmber 1994 dhedhasar Surat Dudutan (SK) Mantri Pendhidhikan lan Kabudayan Républik Indonésia Nomor: 102 /D0/1994 IKIP Muhamadiyah Yogyakarta malih dadi Universitas Ahmad Dahlan.[1]

Sajarah Kepemimpinan[besut | besut sumber]

Kanthi pathokan marang Qo’idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah pramila nganti sprene ora ana prakara kang wigati ngenani gantine pamimpin ing universitas. Ing ngisor iki ana urutan gantine pimpinan universitas:

 • Taun 1960 tekan 1972 Rektor IKIP Muhammadiyah dijabat déning Prof. Faried Ma’roef
 • Taun 1972 tekan 1982 rektor dijabat déning H. Muhammad Wazil Azi, S.H.
 • Taun 1982 tekan 1984 rektor dijabat déning Rektorium kanthi ketuwa rektorium Drs. H. Ali Warsito.
 • Taun 1982 tekan 1990 rektor dijabat déning Prof. Drs.R.H.Sukirin.
 • Taun 1990 tekan 1995 IKIP Muhamaddiyah Yogyakarta dijabat déning Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir. Nalika pimpinan Prof. Dr. H. Noeng Muhajir IKIP Muhamadiyah wiwit malih dadi Universitas Ahmad Dahlan. Nalika tanggal 19 Dhésèmber 1994 kanthi resmi IKIP Muhammadiyah Yogyakarta dadi Universitas Ahmad Dahlan.
 • Taun 1995 tekan 1999 rektor Universitas Ahmad Dahlan dijabat déning Prof. Dr.H. Noeng Muhadjir.
 • Taun 1999 tekan 2007 (dua periode) Rektor Universitas Ahmad Dahlan dijabat déning Prof. Dr. H. Sugiyanto, S.U.,

Wiwit taun 2007 nganti 2011 Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. njabat Rektor Universitas Ahmad Dahlan.

Tujuan[besut | besut sumber]

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) duwé tujuan pendhidhikan kanthi dhasar Tujuan Pendidikan Nasional lan Tujuan Pendidikan Tinggili adhedasar Al-Qur'an lan As-Sunat.

a. Tujuan Pendhidhikan Nasional

Tujuan Pendhidhikan Nasional ya iku mencerdaskan panguripan bangsa dan mengembangkan manungsa Indonesia seutuhnya, ya iku manungsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kawruh dan keterampilan, keséhatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan swatantra sarta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Tujuan Pendidikan Tinggi

 • Nyiapke siswa supaya dadi warga masarakat kang duwé kaprigelan ing akadhemik/ utawa profésional kang bisa ngecake lan gawé ngèlmu, tèknologi lan kesenian.
 • Ngrembakakake lan nyebar ngèlmu kawruh lan tèknologi utawa kasenian kanthi cara lan tujuan supaya wong sakiwa tengene utawa kang ngecake bisa mundhakake panguripane warga lan njaga kabudayan nasional.

c. Tujuan Pendidikan UAD

 • Mendidik perserta didik untuk menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlaq mulia, yang mempunyai kemampuan akademik, profésional dan beramal menuju terwujudnya masarakat Islam yang sebenar–benarnya;
 • Membuat peserta didik menjadi kader pemimpin yang berkepribadian Muhammadiyah;
 • Mengembangkan dan menyebar luaskan ngèlmu kawruh, tèknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manungsa.

Tujuan Universitas kang nyata saka universitas ya iku ngrembakakake ngèlmu-ngèlmu mau kanthi dhedhasar aqidah Islam lan dhedhasar Pancasila.

Pola ilmiah Pokok Universitas ya iku integritas Iptek-Seni, antisipasi layanan kang akademik, kapemimpinan Islam lan anggoné ngembangke ngilmu dadi Islam (Integrity of Science-Tehnology-Arts, dynamic service anticipation, leadership, and scientific development based on Islam).

Fakultas[besut | besut sumber]

A. Fakultas Agama Islam (FAI)

1. Tapsir Hadits (S-1), Terakreditasi B

2. Basa lan Sastra Arab (S-1), Terakreditasi B

B. Fakultas Ékonomi (FE)

1. Ékonomi Pembangunan (S-1), Terakreditasi B

2. Manajemen (S-1), Terakreditasi B

3. Akuntansi (S-1), Terakreditasi B

C. Fakultas Farmasi (F Far)

1. Farmasi (S-1), Terakreditasi A

2. Program Profesi Apoteker

D. Fakultas Hukum (FH)

1. Ngelmu Hukum (S-1), Terakreditasi B

E. Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Bimbingan Konseling (S-1), Terakreditasi A

2. Pendhidhikan Basa lan Sastra Indonésia (S-1), Terakreditasi B

3. Pendhidhikan Basa Inggris (S-1), Terakreditasi B

4. Pendhidhikan Basa Inggris (D-3)

5. Pendhidhikan Matematika (S-1), Terakreditasi B

6. Pendhidhikan Fisika (S-1), Terakreditasi B

7. Pendhidhikan Biologi (S-1), Terakreditasi B

8. Pendhidhikan Pancasila lan Kewarganagaraan (S-1), Terakreditasi B

9. Pendhidhikan Guru Sekolah Dasar (PG SD)(S-1)

10.Pendhidhikan Guru Pendhidhikan Anak Usia Dini (PG PAUD)(S-1)

11. Ngélmu Komunikasi (S-1)

F. Fakultas Keséhatan Masarakat (FKM)

1. Ngélmu Keséhatan Masarakat (S-1), Terakreditasi B

G. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

1. Matematika (S-1), Terakreditasi B

2. Fisika (S-1), Terakreditasi C

3. Sistem Informasi (S-1), Terakreditasi B

4. Biologi (S-1), Terakreditasi B

H. Fakultas Psikologi (F Psi)

1. Psikologi (S-1), Terakreditasi A

I. Fakultas Sastra (FS)

1. Sastra Inggris (S-1), Terakreditasi B

2. Sastra Indonesia (S-1), Terakreditasi C

J. Fakultas Teknologi Industri (FTI)

1. Teknik Industri (S-1), Terakreditasi C

2. Teknik Informatika (S-1), Terakreditasi A

3. Teknik Kimia (S-1), Terakreditasi C

4. Teknik Elektro (S-1), Terakreditasi B

K. Program Pascasarjana (S 2)

1. Magister Pendidikan Fisika (S-2)

2. Magister Psikologi (S-2)

3. Magister Pendidikan Basa Inggris (S-2)

4. Magister Farmasi Klinik (S-2)

5. Magister Farmasi POKBA (S-2)

6. Magister Manajemen Pendidikan (S-2)

S-1 Pend. Guru Bertaraf Internasional

1. Pendidikan Fisika

2. Pendidikan Biologi

3. Pendidikan Matematika

Program Pendidikan[besut | besut sumber]

1. Jenjang lan Program Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan nganakake program pendhidhikan akadhemik lan program propesional ing sajerone ngèlmu kanthi dhedhasar aqidah Islam lan asas Pancasila. Program pendhidhikan kang dianakake kaya ta program pendhidhikan akadhemik Strata 1 (S-1), program profésional Diploma III (D-3), Program Profesi kanggo lulusan S1, lan Program Pascasarjana.

Program akadhemik Strata 1 (S-1) diarahake dadi lulusan kang duwé kwalifikasi kaya ing ngisor iki:

a. Isa ngecake ngèlmu lan kaprigelan tèknologi kang di duwé miturut kaprigalaen dhéwé-dhéwé ing masarakat.

b. Nguwasani dhasar-dhasar ilmiah lan ngèlmu sarta metodologi babagan keahlian tartemtu lan bisa nemtokake, mangerteni, njlentrehake lan ngrumusake cara anggoné ngrampungi prakara kang ana ing sakiwa tengene miturut kaprigelane.

c. Nguwasabi dhasar-dhasar ilmiah kang gawé mikir, tindak tanduk lan tumindak minangka ilmuwan.

d. Isa ngenut ngrembakaen ngèlmu lan tèknologi miturut kaprigelane.

Program profésional jenjang Diploma III (D-3) diarahke ing lulusan kang duwé kaprigelan ing papan kerja kang swatantra, bisa nglakoni pangawasan, lan bimbingan lan duwé ketrampilan manajerial.

Saiki UAD nganakake pendhidhikan profesi Apoteker. Pendhidhikan Profesi Apoteker mung kanggo lulusan S-1 Pro­gram Studi Farmasi.

2. Anggoné ngecakake Program

a. Wiwitane Ngleksanakake Pendhidhikan

Diwiwiti saka tes lumebu kanggo bakal mahasiswa anyar, kang pindhah program utawa pindhah jenjang saka Diploma III (D-3) ke Strata 1, kang dianakake ing sasi Mèi tekan Agustus saben taun.[2]

b. Taun Akademik

Taun Akadhemik diwiwiti sasi Septem­ber tekan sasi Juni dibagi rong semes­ter, semester gaanjil lan semester genep.[2]

c. Wujud Kegiatan Pendhidhikan

Pendhidhikan diwenehkae ing perkuliahan, kadhang uga ana ing seminar, praktik l;aboratorium, utawa praktik ing lapangan, utawa kegiyatan ilmiyah. Kabèh mau wis katata ing kurikulum, kusus kanggo mata kuliah AI Islam lan Kemuhammadiyahan dianakake kanthi wujud sertifikasi kang diwènèhake saben semester genep.[2]

Lokasi Kampus[besut | besut sumber]

 • KAMPUS I Jalan Kapas No.9, Semaki, Umbul Harjo Yogyakarta 55165 Fakultas: FAI, FPsikologi, FE
 • KAMPUS II Jalan Pramuka No.2, Sidikan, Umbul Harjo Yogyakarta 55161 Fakultas: FKIP, FH, FSastra
 • KAMPUS III Jalan. Prof. Dr. Soepomo, Janturan,Umbul Harjo Yogyakarta 55164 Fakultas: FTI, FMIPA, FFarmasi, FKM
 • KAMPUS IV Rusunawa Persada Jln. Ringroad Selatan
 • KAMPUS V Jalan wirosaban no.19

Situs Resmi[besut | besut sumber]

Situs Utama (HOME PAGE)

Situs Portal KRS dan Aji Mahasiswa

Situs PMB

Situs Fakultas Dan Prodi

Office Of International Affairs

Situs E-Learning (Pembelajaran On-line)

Situs Penjadwalan Dosen,Kuliah dan Ruang Kuliah

Perpustakaan Digital

Situs Lembaga Pengabdian Masarakat

Situs Blog Dosen,Karyawan dan Mahasiswa

Situs ISO,E-book dll

Situs repository

Situs Jurnal Ilmiah Universitas Ahmad Dahlan

Situs Alumni

Kemahasiswaan[besut | besut sumber]

Kelompok Studi Teknik Informatika

Rujukan[besut | besut sumber]