Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Sekolah Tinggi Ilmu Ékonomi Ahmad Dahlan ya iku asil salah siji STIE Muhammadiyah. STIE iki asil saka ngembangke Akademi Keuangan lan Perbankan Muhammadiyah (AKPM). Sadurungé AKPM jenenge Akademi Bank Muhammadiyah (ABM) kang ngadek taun 1968. Adhedhasar Akademi surat putusan, malihe Akademi Bank Muhammadiyah dadi Akademi Keuangan Perbankan Muhammadiyah nalika 1985 dhasaré Surat Dudutan Mendikbud Républik Indonésia Nomor: C331/0/1985 kanthi status akreditasi Disamakan.

Nalika tanggal 25 Pebruari 1998 AKPM Jakarta dadi Sekolah Tinggi Ilmu Ékonomi Ahmad Dahlan Jakarta. Malihe AKPM dadi STIE iki dhedhasar Surat Dudutan Dirjen Dikti Depdikbud Républik Indonésia Nomor 60/DIKTI/1998. STIE Ahmad Dahlan Jakarta wis olèh akreditasi saka Badan Akreditasi Nasional Departemen Pendidikan Nasional Républik Indonésia, kaya kang kapacak ing Surat Dudutan Badan Akreditasi Nasional Nomor: 019/BAN-PT/AK-IV/VII/2000.

STIE Ahmad Dahlan Jakarta ngerti yèn ngèlmu manajemen, keuangan, perbankan, lan akuntansi iku ngèlmu-ngèlmu kang mesthi diperlokake ing masarakat, ing sabendinane. Awit saka iku STIE Ahmad Dahlan Jakarta sengkut gumregut supaya bisa bantu masarakat mligi ing babagan ngèlmu ékonomi. Saikiumure STIE Ahmad Dahlan Jakarta wis punjul 40 taun, lan sasuwéné iku, STIE Ahmad Dahlan Jakarta mèlu nyengkuyung lan gawé masarakat Indonésia kang adil, gemah, ripah lohjinawi kanthi berkahing Gusti ingkang Akarya Jagad.

Awit madeke STIE Ahmad Dahlan Jakarta, wis ana kurang luwih 35.000 almuni kang wis rampung sekolah ing di STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Para alumnine ana kang kerja ing Bank-bank Pamaréntah, Bank-bank Swasta, Lembaga-lembaga Bisnis lan Keuangan, lan Perusahaan-perusahaan Nasional.

DESKRIPSI KURIKULUM[besut | besut sumber]

Struktur Kurikulum kang digunakaké STIE Ahmad Dahlan Jakarta manut Departemen Pendidikan Nasional mula Struktur Kurikulum ing STIE Ahmad Dahlan Jakarta dikelompokake kaya ing ngisor iki:

  • Kelompok MKP
  • Kelompok MKK
  • Kelompok MKB
  • Kelompok MPB
  • Kelompok MBB

Kelompok (a) MKP

Kelompok MKP kagolong saka mata kuliyah kang jumbuh karo apa kang dadi tujuan pengayaan wawasan,vnyinauni saya jero anggoné mudheng ln ngerteni MKP iki.

Kelompok (b) MKK

Kelompok MKK ing jerone ana mata kuliyah kanggo nguwatake anggoné nguwasani lan ngembangke ngèlmu lan kompetensi ngèlmu dhedhasar kaunggulan kompetitif lan komparatif.

Kelompok Ketiga (c) MKB

Kelompok MKB terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif seta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.

Kelompok Keempat (d) MPB

Golongan MPB isiné mata kuliah kang jumbuh lan tujuane kanggo nguatake lan ngrembakakake ngèlmu kang kanggo ing tengh-tengah masarakat ing saben program studi.

Kelompok Lima (e) MBB

Golongan MBB isiné mata kuliah kang jumbuh kanthi ngerteni lan nguwasani apa kang kanggo ing masarakat nasioan, global, kang ndadèkaké wates kekaryaane wong miturut kompetensi kang dikuwasai.

Program Studi S1 Manajemen[besut | besut sumber]

Beban Kredit lan Mata Kuliah

Cacahe pasinaonan kuliah saben semester 21 SKS, 8 pasinaon kuliah, saben pasinaonan 2 SKS, paling dhuwur 3 SKS, cacahé SKS kanggo S1 146 SKS, cuti paling suwé 2 semester.

Program Studi S1 Akuntansi[besut | besut sumber]

Beban Kredit Dalam Mata Kuliah

Cacahe SKS sasemester: 22 SKS. Cacahe kuliyah saben semester 9 MK. Paling sithik SKS saben semester: 2 SKS, paling dhuwur: 3 SKS. Cacahe SKS kanggo S1 147 SKS. Cuti paling suwé: 2 Semester

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

Beban Kredit Dalam Mata Kuliah

Cacahe SKS saben semester: 21 SKS. Cacahe paling sithik saben semester: 9 MK. Paling sithik saben mata kuliah semester: 2 SKS, paling dhuwur: 3 SKS. Kanggo D3 Akuntansi: 113 SKS. Cuti paling suwé: 2 Semestar

PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN PERBANKAN

Beban Kredit dalam Mata Kuliah

Saben semester cacahé SKS paling akèh kang bisa dijipuk 21 SKS, cacahé kuliah ana 7 mata mata kuliah. Saben mata kuliah paling sithik ana 2 SKS, paling akèh ana 4 SKS. Kanggo sarat lulus kudu lulus 116 SKS. Paling suwé cuti2 semester

'WAKTU KULIAH[besut | besut sumber]

STIE Ahmad Dahlan Jakarta mènèhi kalonggaran marang mahasiswane kanggo milih wektu kuliyah.

  1. Reguler Ésuk, Senin-Setu, 08.00-13.00 Wekdal Indonésia Iring Kilen
  2. Reguler wengi, Senin-Setu, 17.30-21.00 Wekdal Indonésia Iring Kilen
  3. Non Reguler, Setu-Minggu, 08.00-16.00 Wekdal Indonésia Iring Kilen
  4. Wektu kanggo mahasiswa kang wektu kerjane ora mesthi diatur kusus.

Pranala njaba[besut | besut sumber]