Abiotik

Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
Langsung menyang: pandhu arah, pados
Abiotik

Abiotik inggih punika komponèn ing salebetipun alam semesta saking bendha-bendha boten gesang kadosta toya, udhara, suhu, lan watu.[1]

Komponèn abiotik[sunting | Owah sumber]

Arupi ékosistem kawontenan fisik ingkang nyarengi kagesangan organisme dados panggènan lan subtrat kagesangan. Komponèn abiotik nyarengi sedaya ingkang boten gesang sarta sacara langsung nggadhai gegayutan kaliyan wontenipun organisme. Ingkang kalebet wonten komponèn abiotik inggih punika: siti, toya, udhara, topografi, lan iklim. Komponèn abiotik ugi boten uwal saking gejala alam abiotik kados déné toya, oksigen, siti. Amargi toya punika salah satunggaling faktor ingkang paling wigatos kanggé pagesangan.[2]Siti madeg saking butiran-butiran siti ingkang ngandhut unsur hara utawi unsur anorganik lan bahan organik. Siti gembur ingkang kathah rongga udhara bakal nggampilaken oyot taneman nampi panganan. Kabetahan boten saking siti kémawon ananging ugi saking udhara ingkang ngandhut oksigen, nitrogèn, hidrogèn ing wangun uwap toya lan karbondioksida. Gas karbondioksida dipunginakaken taneman ing prosès fotosintèsis. Oksigèn ingkang dipunasilaken saking prosès menika dipunmedalaken ing udhara bébas kanggé rèspirasi makluk gesang.[3] Kususipun ulam (ingkang wonten akuarium utawi panggènan sanès), lan sampun kita mangertosi sedaya, menawi toya menika habitatipun ulam. Ulam ugi betah oksigèn kanggé ambegan, sebapipun wonten akuarium dipunbetahaken aerator ingkang nggadhahi fungsi kanggé mbiyantu prosès sirkulasi oksigèn ing toya. Aerator punika sanget dipunbetshaken déning ulam ing akuarium amargi aerator saged mbiyantu nyekapi kabetahan oksigèn ing toya ingkang wonten ing aquarium.[2]

Manéka komponen abiotik ing lingkungan[sunting | Owah sumber]

 • Siti nggadhahi peran wigatos kanggé tetanemam, kéwan, lan manungsa, dados panggènan kagesangan. Kondhisi siti dipuntemtokaken déning drajat kaaseman pH siti, tèkstur utawi komposisi siti ingkang mangaruhi kamampuan siti kaliyan panyerapan toya. Garam mineral lan nutrisi ingkang sanget wigatos kanggé taneman.
 • Toya, sedaya organisme ingkang gesang boten uwal saking katergantungan kaliyan toya. Toya menika dipunbetahaken organisme kanthi gunggung ingkang jumbuh kaliyan kabetahanipun, gumantung saking kamampuan ngirit anggèné ngginakaken toya menika. Kawontenan toya dipuntemtokaken déning faktor-faktor:
 1. Salinitas utawi kadhar uyah kanggé organisme ingkang gesang ing habitat toya, sanget daya pangaribawa.
 2. Curah jawah dipundayani jenising organisme ingkang gesang wonten satunggaling panggènan.
 3. Panguwapan dipundayani adhaptasi taneman wonten panggènan katamtu.
 • Udhara dipunbetahaken déning sedaya kagesangan organisme. Kondhisi udhara ing salah satunggaling pamggènan dipunpangaruhi déning perkawis:
 1. Cahya srengéngé wigatos kanggé prosès fotosintèsis taneman ijem kanggé nambah oksigèn ing pambuwangan.
 2. Kalembapan, kadhar toyanipun ingkang wonten ing udhara ngéwahi kacepetan panguwapan.
 3. Angin, gadhah pangaruh marang tetaneman salebetipun sistem pangoyotan lan panyerbukan taneman.
 • Topografi menika variasi satunggiling panggènan wonten ing lumahing bumi dipunpirsani saking kainggilan lumahing toya laut, garis bujur, lan garis lintang. Sebab bèntenipun topografi nyebapaken dhawahipun cahya srengéngé dados bènten, nyebabaken suhu, kalembaban lan tekanan udhara ugi bènten. Puniki ingkang mangaruhi pasebaran organisme.
 • Iklim arupi kombinasi saking manéka komponèn abiotik wonten ing panggènan katamtu, kadosdéné kalembaban udhara, suhu, cahya, lan curahipun jawah. Kombinasi abiotik menika gegayutan kaliyan kasuburan siti lan komunitas taneman ing satunggiling panggènan.[4]

Tuladha gejala abiotik[sunting | Owah sumber]

Habitat ulam temtu boten sami kaliyan semut, menawi ulam habitatipun wonten toya mila semut nggadhahi habitat piyambak inggih punika siti. Ananging boten sedaya jenis siti saged dipunginakaken semut kanggé panggènan utaminipun semut cemeng. Saben semut nggadhahi panggènan gesang lan bènten-bènten kaliyan titikan lan prasyaratipun ingkang dipunbetahaken déning semut. Oksigèn, toya, siti punika komponèn abiotik ingkang sanget dipunbetahaken déning ulam lan semut, ugi manungsa sarta sedaya makluk gesang. Oksigèn ugi saged dipunasilaken saking taneman hidrilla. Esthwaite suket toya utawi Hidrilla kagolong taneman toya genus ingkang saged ngasilaken oksigèn. Taneman punika tuwuh wonten ngandhap toya ingkang saged dipuntanem wonten lebet toya saking pinten-pinten sentimèter ngantos 20 mèter. Oksigèn, siti, toya punika gejala alam ingkang saged arupi gejala kabendhaan ingkang boten ketingal struktur wangunipun piyambak-piyambak. Ananging menawi sedanten wau kalebet géjala alam nanging oksigèn, toya, lan siti boten nggadhahi titikan kagesangan kadosta punapa ingkang dipungadhahi kéwan, taneman, lan manungsa. [2]

Cathetan suku[sunting | Owah sumber]

 1. ^ http://www.slideshare.net/AgungSayangElo/ppt-biotik-dan-abiotik-agung
 2. ^ a b c (id) Pangertosan Gejala Alam Abiotik lan Contonipun(dipunundhuh 20 September 2012)
 3. ^ (id)Winarsih,ani,dkk.IPA Terpadu untuk SMP/MTS VII.ISBN.Bengawan Ilmu.Semarang.(2008:293)
 4. ^ (id)Manéka komponèn abiotik ing lingkungan kita(Dipunundhuh: 20 September 2012)
Sumber artikel punika saking kaca situs web: "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Abiotik&oldid=863714"