Menyang kontèn

ꦧꦼꦫꦸꦏ꧀

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
     
ꦧꦼꦫꦸꦏ꧀

ꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦪꦆꦏꦸꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶꦏꦁꦒꦺꦴꦚ꧀ꦗꦸꦥꦸꦏ꧀ꦧꦚꦸꦈꦠꦮꦧꦼꦫꦱ꧀ꦏꦁꦄꦤꦆꦁꦠ꧀ꦭꦠꦃꦗꦮ꧉ꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦏꦒꦮꦺꦱꦏꦧꦛꦺꦴꦏ꧀ꦏ꧀ꦭꦥꦏꦁꦮꦸꦠꦸꦃꦭꦤ꧀ꦝꦶꦏꦿꦺꦴꦮꦺꦴꦏꦶꦈꦠꦮꦣꦶꦧꦺꦴꦭꦺꦴꦔꦶꦤ꧀ꦝꦸꦮꦸꦫꦺꦭꦤ꧀ꦄꦤꦣꦔꦤꦤꦺꦏꦁꦫꦕꦏꦺꦣꦔꦤꦤꦺꦱꦏꦏꦪꦸ꧉ꦩꦸꦩ꧀ꦥꦔꦠꦏꦺꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦭꦶꦪꦤꦺꦄꦤꦆꦁꦠ꧀ꦭꦠꦃꦗꦮꦧꦶꦱꦈꦒꦣꦶꦪꦁꦒꦺꦴꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶꦏꦁꦒꦺꦴꦈꦥꦕꦏꦮꦶꦤꦤ꧀ꦆꦁꦧꦧꦒ꧀ꦤ꧀ꦱꦶꦫꦩꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦈꦒꦧꦼꦫꦸꦏ꧀ꦈꦒꦧꦶꦱꦣꦶꦩꦸꦩ꧀ꦥꦔꦠꦏꦺꦏꦁꦒꦺꦴꦢꦺꦴꦭꦤꦤ꧀ꦗꦭꦁꦏꦸꦁ