Menyang kontèn

Taman Balékambang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Taman Balékambang inggih menika salah satunggaling wewengkon wana kitha ingkang dipundadosaken papan pariwisata. Taman Balékambang manggèn wonten ing Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kutha Surakarta. Menawi Kasunanan Surakarta gadhah Taman Sriwedari, mangka Kadipatèn Mangkunagaran gadhah Taman Balékambang. Kekalih taman menika anggadhahi piguna ingkang sami inggih menika dipundadosaken papan kanggé kèndel saha lelipur kulawarga keprabon[1].

Nalika wiwitaning dipunadegaken, taman ingkang lerem saha asri menika dèrèng dipunwastani Balékambang. Wonten kalih wasta ingkang dipun-gadhahaken taman menika, amargi wonten ing dalemipun inggih wonten kalih babagan. Ingkang kaping setunggal inggih menika Partini Tuin utawi Taman Toya Partini, ingkang kaping kalih inggih menika Partinah Bosch utawi Wana Partinah[1]. Wonten ing tengahing botrawi Partini Tuin, jumeneng recanipun GRAy Partini saha ing sisih sanèsipun botrawi jumeneng satunggal Balai Apung (Balé Kambang) ingkang dipuntingali saking tebih katingal kados kumambang. Saking kadadosan menika dipunwastani Taman Balékambang[2].

Kawontean[besut | besut sumber]

Partini Tuin saha Partinah Bosch dipunadegaken nalikanipun jumenenging KGPAA Mangkunagara VII (1916-1944) ing tanggal 26 Oktober 1921. Taman menika dipundadosaken pawèwèh kangge kekalih putrinipun inggih menika GRAy Partini Husein Djajadiningrat saha GRAy Partinah Sukanta. Kekalih nama putri menika dipundadosaken minangka namanipun taman Partini Tuin saha Partinah Bosch[1].

Nalika yasa kekalih taman ingkang awiyar 9,8 héktar menika, KGPAA Mangkunagara VII gamblokaken cèngkok Jawa saha Eropah kanthi nglimbang babagan kaèndahan saha lestantuning pakawisan. Partini Tuin dipun-ginakaken minangka papan tadhah toya kanggé reresik regeding uwuh daleming kitha, wondénipun Partinah Bosch dipun-ginakaken minangka reseping toya saha paruning kitha[1].

Wonten ing Partini Tuin, mapan satunggal botrawi kang ageng saha satunggal blumbang kanggé nglangi kanthi kalih balé kang cumawis. Balé ingkang kaping satunggal dipunwastani Balé Kambang (Balai Apung). Nalika wiwit dipunadegaken, balé menika dipun-ginakaken kanggé kèndel saha makempaling para kulawarga Mangkunagaran. Balé menika ugi ingkang dados alasan naminipun Balékambang. Amargi dumunung wonten ing inggilipun botrawi, menawi dipuntingali saking tebih balé menika katingal kados kumambang. Lajeng balé ingkang kaping kalih dipunwastani Balé Tirtayasa. Ing kala semanten balé menika dipun-ginakaken minangka papan kangge gantos sandhangan menawi kulawarga Mangkunegaran wonten ingkang badhe langi. Wonten ing ngajengipun balé menika wonten satunggal blumbang kangge nglangi[1].

Pérangan taman sanèsipun inggih menika Partinah Bosch minangka taman éndah ingkang nyinggahaken kathah tetaneman ingkang awis, kados ta waringin pethak, waringin sungsang, kenari, saha apel soklat. Wonten ing taman menika sato kéwan gesang kanthi mardika, kados ta banyak saha sangsam[1]. Wisatawan saged nyukani panganan kanggé para sangsam arupa jejanganan. Wonten ing keteling wit-witan, jumeneng reca GRAy Partinah, tiyang ingkang namanipun dipundadosaken namaning wana kitha menika[2].

Taman Balékambang ingkang sadèrèngipun namung dipun-ginakaken kanggé kulawarga Mangkunagaran kemawon, nalika pamaréntahaning KGPAA Mangkunagara VIII milai dipunbikak kanggé rékréasi masarakat umum. Lajeng kathah sanget pagelaran krawit rakyat, kados ta kethoprak saha ringgit tiyang. Wonten ing taun 1970-an, panglipuran Srimulat ugi asring tampil wonten ing panggung pagelaran Taman Balékambang[1].

Wiwitan pambikakaning Taman Balékambang kanggé masarakat umum, kathah tiyang ingkang dugi. Ananging amargi pangawasan ingkang boten kiyat, taman menika kapernah dados taman ingkang boten kaurus. Taman menika dados zona merah amargi kawontenaning papan pijet plus-plus saha dados susuhing prostitusi. Kahananipun inggih reged amargi kathah gegriya semi-permanèn kawangun ing daleming taman[2].

Wonten ing pamaréntahaning Joko Widodo minangka Walikutha Surakarta, Taman Balékambang dipuntata supados saged wangsul malih kados ta wiwitanipun. Panatan menika sampun kalampahan saha badhe dipunsedya malih supados Taman Balékambang saged dados pusering kabudayan Jawa[2].

Jujugan[besut | besut sumber]

Taman Balékambang mapan wonten ing Margi Balékambang No. 1 Kecamatan Banjarsari, Kutha Surakarta, Jawa Tengah. Dunungipun wonten ing tengahing kitha, inggih menikan wonten ing wingkingipun Stadion Manahan. Menawi wisatawan tedhak saking Yogyakarta utawi Semarang, mangka kedah miturut margining bus kemawon. Mangke wonten ing tengening margi saged katingal Taman Balékambang[3].

Menawi wisatawan tedhak saking Surabaya, mangka saged miturut margining bus ingkang badhe dhateng Terminal Tirtanadi. Saking terminal mangke lurus satebihing 400 mèter ing kiwaning margi wonten seratan Taman Balékambang[3].

Wahana Pariwisata[besut | besut sumber]

Taman Balékambang inggih menika salah satunggaling pariwisata alam ingkang anggadhahi kathah wahana, kados ta papan kangge makempal sesarengan, botrawi, papan dolanan, saha sanèsipun. Pariwisata alam menika inggih wonten kathah wit-witan ingkang ketel, ugi wonten wit ingkang kagolong awis saha gadhah yuswa ngantos atusan[4]. Boten wonten tikèt menawi badhe dugi dhateng Taman Balékambang, wisatawan namung kedah mbayar béaya parkir gunggunging 5.000 rupiyah kanggé kréta saha 2.000 rupiyah kangge pit motor[5]. Wahana sanèsipun ingkang wonten ing Taman Balékambang inggih menika[6]:

 1. Taman Rèptil
 2. Partini Tuin/Taman Toya Partini
 3. Partinah Bosch/Wana Partinah
 4. Taman Truwèlu
 5. Balé Kambang (Balé Apung)
 6. Balé Tirtayasa

Wonten ing Taman Balékambang ugi sampun cumawis fasilitas ingkang saged dipun-ginakaken déning para wisatawan, kados ta pakiwan, papan parkir ingkang wiyar, hotspot area, ugi asring dipungelaraken fèstival dhaharan, budaya, saha sanèsipun.

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. a b c d e f g Mangkunegaran (2018-03-01). "Keindahan Taman Balekambang Mangkunegaran". Puro Mangkunegaran (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Diarsip saka sing asli ing 2023-09-27. Dibukak ing 2023-09-16.
 2. a b c d Nugraha, Maulana Adhi (2022-07-02). "Taman Balekambang: Lebih dari Sekadar Wujud Kasih Sayang". Terminal Mojok (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2023-09-16.
 3. a b "Taman Balekambang, Tempat Wisata Keluarga Wong Solo". www.nativeindonesia.com (ing basa Indonesia). 2021-06-19. Dibukak ing 2023-09-16.
 4. Borobudur, Badan Otorita (2021-03-20). "Keindahan Taman Balekambang Surakarta". Badan Otorita Borobudur (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2023-09-16.
 5. digsa.id. "Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Destinasi Wisata | TAMAN BALEKAMBANG". visitjawatengah.jatengprov.go.id (ing basa Inggris). Dibukak ing 2023-09-16.
 6. "Taman Balekambang Surakarta, Ruang Terbuka Favorit Warga Solo". www.orami.co.id (ing basa Indonesia). 2022-07-20. Dibukak ing 2023-09-16.