Badan Narkotika Nasional

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa

Cithakan:Infobox lembaga nonstruktural Indonésia

Badan Narkotika Nasional (ingkang asring dipuncekak BNN) inggih punika salah satunggaling lembaga pamaréntah nonkementerian (LPNK) Indonésia ingkang gadhah tugas kanggé nindakaken tugas pamarentahan ing bidhang nyegah lan mbrastha psikotropika, prekursor, lan bahan adiktif sanesipun kejawi bahan adiktif kangge tembakau lan alkohol ingkang dipunginakaken kanthi sakersanipun piyambak lan wonten ing peredaran gelap. BNN dipunpandhegani déning satungaling kepala ingkang gadhah tanggel jawab dhateng presiden kanthi ngawontenaken koordinasi kaliyanKepala Kepulisian Nagara Républik Indonésia. Dhasaring hukum BNN minangka LPNK inggih punika saking Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Saderengipun, BNN inggih lembaga nonstruktural ingkang dipunbentuk adhedhasar Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, ingkang salajengipun dipungantos kanthi wontenipun Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.[1][2]

Tugas lan Fungsinipun[besut | besut sumber]

Dene tugasipun BNN ing antawisipun inggih punika:

 1. Nyusun lan nindakaken kawicaksanan nasional ngengingi cara nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 2. Nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 3. Nindakaken koordinasi kaliyan Kepala Kepulisian Nagara Républik Indonésia kangge nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika
 4. Ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi medis lan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, sae punika ingkang dipunadani déning pamarentah utawi saking masarakat piyambak;
 5. Mberdhayakaken masarakat kangge nyegah penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika
 6. Ningali, ngarahaken lan ningkataken kegiyatan masarakat kangge nyegah penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan Psikotropika Narkotika;
 7. Kanthi wontenipun kerja sama bilateral lan multilateral, sae punika wonten ing lingkung regional utawi internasional, kangge nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 8. Ngrembakakaken laboratorium Narkotika lan Prekusor Narkotika; lan
 9. Ndamel laporan saben taun ngengingi lampahing tugas lan wewenang.

Kejawi saking tugas ing nginggil, BNN ugi gadhah tugas kangge nyusun lan nindakaken kawicaksanan nasional ngengingig cara nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika, prekursor narkotika, lan bahan adiktip sanesipun kejawi bahan adiktip kangge sotong lan alkohol.

Fungsi: Kangge nindakaken tugasipun, BNN gadhah fungsi kados mekaten:[3]

 1. Nyusun lan ngrumusaken kawicaksanan nasional ing bidhang caranipun nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika, psikotropika lan prekursor narkotika saha bahan adiktip sanesipun kejawi bahan adiktip kangge mbako lan alkohol ingkang salajengipun dipuncekak kanthi nama P4GN.
 2. Nyusun, ngrumusaken lan netepaken norma, standar, kriteria, lan prosedur P4GN.
 3. Nyusun, ngrencanakakne program lan anggaran BNN.
 4. Nyusun lan ngrumusaken kawicaksanan teknis kangge nyegah, mberdhayakaken masarakat, mbrastha, rehabilitasi, hukum lan kerjasana ing bidhang P4GN.
 5. Nindakaken kawicaksanan nasional lan kawicaksanan teknis P4GN ing bidhang caranipun nyegah, mberdhayakaken masarakat, mbrastha, rehabilitasi, hukum lan kerja sama.
 6. Nindakaken pembinaan teknis ing bidhang P4GN dhateng instansi vertikal ing lingkungan BNN.
 7. Nindakaken koordinasi dhateng instansi pamarentah ingkang wonten gayutanipun lan komponen masarakat kangge nyusun lan ngrumusaken saha nindakaken kawicaksanan nasional ing bidhang P4GN.
 8. Ngawontenaken pembinaan lan pelayanan administrasi ing lingkungan BNN.
 9. Ngawontenaken fasilitas lan nggordinasi wadhah peranipun masarakat.
 10. Nindakaken panyelidhikan lan penyidhikan penyalahgunaan lan peredaran gelap Narkotika lan Prekusor Narkotika
 11. Mutusaken jaringan tindak kriminan ingkang teroganisasi ing bidhang narkotika, psikotropika lan prekusor saha bahan adiktip sanesipun, kejawi bahan adiktip kangge mbako lan alkohol.
 12. Nindakaken koordinasi dhateng instansi ingkang wonten gegayutanipun utawi kaliyan komponen masarakat kangge nindakaken rehabilitasi lan ndadosaken setunggal malih wonten ing masarakat saha perawatan lanjutan kangge pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanesipun kejawi ingkang kangge mbako lan alkohol ing tingkat pusat lan laladan.
 13. Nindakaken koordinasi kangge ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanesipun, kejawi bahan adiktip kangge mbako lan alkohol ingkang dipunadani déning pamarentah lan masarakat
 14. Ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanesipun, kejawi bahan adiktip kangge mbako lan alkohol berbasis komunitas terapeutik utawi metode sanesipun ingkang sampun kauji kasunyatanipun.
 15. Nyusun, nliti, lan ngrumusaken peraturan perundhang- undhangan saha paring pambiyantu hukum ing bidahng P4GN.
 16. Nindakaken kerja sama regional, nasional, lan internasional ing bidhang P4GN.
 17. Nindakaken pengawasan fungsional dhateng lampahing P4GN ing lingkungan BNN.

Struktur Organisasi[besut | besut sumber]

BNN ingkang dados lembaga pamaréntah non kementrian wiwit taun 2010 kapérang dados:

 • Kepala
 • Sekretariat Utama
 • Deputi Bidang Pencegahan
 • Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 • Deputi Bidang Pemberantasan
 • Deputi Bidang Rehabilitasi
 • Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
 • Inspektorat Utama
 • Pusat
 • Instansi vertikal
  • BNN propinsi (BNNP)
  • BNN kabupatèn/kota (BNNK)

Csthetan Suku[besut | besut sumber]

 1. ^ Peraturan Presiden Républik Indonésia Nomor 23 Tahun 2010(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)
 2. ^ Peraturan Presiden Républik Indonésia Nomor 83 Tahun 2007(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)
 3. ^ Situs Resmi BNN(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)