Badan Narkotika Nasional

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Cithakan:Infobox lembaga nonstruktural Indonésia

Badan Narkotika Nasional (ingkang asring dipuncekak BNN) inggih punika salah satunggaling lembaga pamaréntah nonkementerian (LPNK) Indonésia ingkang gadhah tugas kanggé nindakaken tugas pamaréntahan ing babagan nyegah lan mbrastha psikotropika, prekursor, lan bahan adiktif sanèsipun kejawi bahan adiktif kanggé tembakau lan alkohol ingkang dipun-ginakaken kanthi sakersanipun piyambak lan wonten ing peredaran gelap. BNN dipunpandhegani déning satungaling kepala ingkang gadhah tanggel jawab dhateng présidhèn kanthi ngawontenaken koordinasi kaliyanKepala Kepulisian Nagara Républik Indonésia. Dhasaring hukum BNN minangka LPNK inggih punika saking Peraturan Présidhèn Nomor 23 Tahun 2010. Saderengipun, BNN inggih lembaga nonstruktural ingkang dipunbentuk dhedhasar Dudutan Présidhèn Nomor 17 Tahun 2002, ingkang salajengipun dipun-gantos kanthi wontenipun Peraturan Présidhèn Nomor 83 Tahun 2007.[1][2]

Tugas lan Fungsinipun[besut | besut sumber]

Déné tugasipun BNN ing antawisipun inggih punika:

 1. Nyusun lan nindakaken kawicaksanan nasional ngengingi cara nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 2. Nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 3. Nindakaken koordinasi kaliyan Kepala Kepulisian Nagara Républik Indonésia kanggé nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika
 4. Ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi medis lan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, saé punika ingkang dipunadani déning pamaréntah utawi saking masarakat piyambak;
 5. Mberdhayakaken masarakat kanggé nyegah penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika
 6. Ningali, ngarahaken lan ningkataken kegiyatan masarakat kanggé nyegah penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan Psikotropika Narkotika;
 7. Kanthi wontenipun kerja sama bilateral lan multilateral, saé punika wonten ing lingkung regional utawi internasional, kanggé nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika lan prekursor narkotika;
 8. Ngrembakakaken laboratorium Narkotika lan Prekusor Narkotika; lan
 9. Ndamel laporan saben taun ngengingi lampahing tugas lan wewenang.

Kajawi saking tugas ing nginggil, BNN ugi gadhah tugas kanggé nyusun lan nindakaken kawicaksanan nasional ngengingig cara nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika, prekursor narkotika, lan bahan adiktip sanèsipun kejawi bahan adiktip kanggé sotong lan alkohol.

Fungsi: Kangge nindakaken tugasipun, BNN gadhah fungsi kados makaten:[3]

 1. Nyusun lan ngrumusaken kawicaksanan nasional ing babagan caranipun nyegah lan mbrastha penyalahgunnaan lan peredaran gelap Narokotika, psikotropika lan prekursor narkotika saha bahan adiktip sanèsipun kejawi bahan adiktip kanggé mbako lan alkohol ingkang salajengipun dipuncekak kanthi nama P4GN.
 2. Nyusun, ngrumusaken lan netepaken norma, standar, kriteria, lan prosedur P4GN.
 3. Nyusun, ngrencanakakne program lan anggaran BNN.
 4. Nyusun lan ngrumusaken kawicaksanan teknis kanggé nyegah, mberdhayakaken masarakat, mbrastha, rehabilitasi, hukum lan kerjasana ing babagan P4GN.
 5. Nindakaken kawicaksanan nasional lan kawicaksanan teknis P4GN ing babagan caranipun nyegah, mberdhayakaken masarakat, mbrastha, rehabilitasi, hukum lan kerja sama.
 6. Nindakaken pembinaan teknis ing babagan P4GN dhateng instansi vertikal ing lingkungan BNN.
 7. Nindakaken koordinasi dhateng instansi pamaréntah ingkang wonten gayutanipun lan komponèn masarakat kanggé nyusun lan ngrumusaken saha nindakaken kawicaksanan nasional ing babagan P4GN.
 8. Ngawontenaken pembinaan lan pelayanan administrasi ing lingkungan BNN.
 9. Ngawontenaken fasilitas lan nggordinasi wadhah peranipun masarakat.
 10. Nindakaken panyelidhikan lan penyidhikan penyalahgunaan lan peredaran gelap Narkotika lan Prekusor Narkotika
 11. Mutusaken jaringan tindak kriminan ingkang teroganisasi ing babagan narkotika, psikotropika lan prekusor saha bahan adiktip sanèsipun, kejawi bahan adiktip kanggé mbako lan alkohol.
 12. Nindakaken koordinasi dhateng instansi ingkang wonten gegayutanipun utawi kaliyan komponèn masarakat kanggé nindakaken rehabilitasi lan ndadosaken satunggal malih wonten ing masarakat saha perawatan lanjutan kanggé pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanèsipun kejawi ingkang kanggé mbako lan alkohol ing tingkat pusat lan laladan.
 13. Nindakaken koordinasi kanggé ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanèsipun, kejawi bahan adiktip kanggé mbako lan alkohol ingkang dipunadani déning pamaréntah lan masarakat
 14. Ningkataken kaprigelanipun lembaga rehabilitasi pecandu narkotika lan psikotropika saha bahan adiktip sanèsipun, kejawi bahan adiktip kanggé mbako lan alkohol berbasis komunitas terapeutik utawi métodhe sanèsipun ingkang sampun kauji kasunyatanipun.
 15. Nyusun, nliti, lan ngrumusaken peraturan perundhang-undhangan saha paring pambiyantu hukum ing bidahng P4GN.
 16. Nindakaken kerja sama regional, nasional, lan internasional ing babagan P4GN.
 17. Nindakaken pengawasan fungsional dhateng lampahing P4GN ing lingkungan BNN.

Struktur Organisasi[besut | besut sumber]

BNN ingkang dados lembaga pamaréntah non kementrian wiwit taun 2010 kapérang dados:

 • Kepala
 • Sekretariat Utama
 • Deputi Babagan Pencegahan
 • Deputi Babagan Pemberdayaan Masarakat
 • Deputi Babagan Pemberantasan
 • Deputi Babagan Rehabilitasi
 • Deputi Babagan Hukum dan Kerja Sama
 • Inspektorat Utama
 • Pusat
 • Instansi vertikal
  • BNN provinsi (BNNP)
  • BNN kabupatèn/kutha (BNNK)

Csthetan Suku[besut | besut sumber]

 1. Peraturan Presiden Républik Indonésia Nomor 23 Tahun 2010(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)
 2. Peraturan Presiden Républik Indonésia Nomor 83 Tahun 2007(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)
 3. Situs Resmi BNN(dipunundhuh tanggal 2 Pebruari 2013)