Menyang kontèn

Wikipédia:Angkringan Basa/Arsip 2020–2029

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

ꦏꦕ ꦔꦁꦒꦺ ꦲꦏ꧀ꦱꦫ ꦕꦫꦏꦤ꧀

ꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈ ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦢꦶꦪ ꦧꦱ ꦗꦮ ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ ꦔꦁꦒꦺ ꦲꦤꦕꦫꦏ? ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ ꦢꦩꦼꦭ꧀ ꦕꦶꦛꦏꦤ꧀ ꦏꦁꦒꦺ ꦔꦭꦶꦃ ꦏꦕ ꦏꦁ ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦕꦫꦏꦤ꧀꧉

{{user:aris riyanto/sandbox/1}}

ꦕꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦴꦃ ꦏꦕ ꦏꦁ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦕꦫꦏꦤ꧀: Wotgali, Plèrèd, Cirebon

ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ ꦏꦕ ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦢꦶꦪ ꦧꦱ ꦗꦮ ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦔꦁꦒꦺꦴ 2 ꦲꦏ꧀ꦱꦫ꧈ ꦭꦠꦶꦤ꧀ ꦭꦤ꧀ ꦲꦤꦕꦫꦏ꧉

Aris riyanto (rembugan) 20 Oktober 2019 03.11 (UTC)

@Aris riyanto: Mantep, Mas. Boten sampéyan dèkèkné ing mandhala aran cithakan mawon? — Labdajiwa (rembugan) 27 Oktober 2020 11.28 (UTC)

Help with translation

(I apologize for posting in English ): Dear colleagues, We are organizing a project called WPWP that focus on the use of images collected as part of various contest and photowalks on Wikipedia articles across all languages and our team needs your help with translations into the language of this community. Here is the translation link: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Pages+Wanting+Photos&language=en&action=page&filter= I am sorry if I post in the won't venue. Thanks in anticipation. T Cells (rembugan) 13 April 2020 19.23 (UTC)

Têtêmbungan Jawi

Sugêng têpang sadherek sadantên! Kula salah satunggal pangagêm Wikipedhiyah ingkang rêmên ndamêl têtêmbungan ngagêm basa Jawi kagêm têmbung mañca supados basa Jawi têtêp kapirêng Jawi lan enggal 'intuitif' kagêm para pamaos nalila maos utawi ngagêm basa Jawi. Manawi para sadherek ingkang tinrêsnan krêsa rêrêmbagan prakawis punika, sumangga kula aturi pinarak... Maturnuwun. Wong Asor 123 (rembugan)•

Pratelan Têtêmbungan Jawi

Manawi parêng, kula badhe ngaturakên usul. Têtêmbungan Jawi utaminipun ananging mbotên kawatês têmbung-têmbung pligi (istilah) sagêd sami kita klêmpakaên wontên angkringan supados para pangagêm sami mangrêtosi ugi supados sami ngenggali nyerat têtêmbungan ingkang enggal sami lan 'seragam'. Maturnuwun saderengipun. Wong Asor 123 (rembugan) 26 Juni 2020 11.45 (UTC)

 • Sarujuk Wiwik P 27 Juni 2020 11.27 (UTC)

Usulan tembung

 • Carabasa = dialek
 • Basawangsa = kulawarganing basa
 • Nagarabasa = basa nasional
 • Ganagara (gana + nagara, hindi: ganarajya) = republik
 • Aksara Kan = Aksara Han
 • Gagrag = versi, modhel(an)
 • Pratalawimba = geografi
 • Parisaba (saba: society, lunga, dolan) = sosial, -o
 • Tetembungan = kosakata
 • Tetembungan pligi = terminologi, istilah (khusus)
 • Mulatembung = etimologi
 • Aksara = huruf, karakter berupa huruf, abjad, alfabet, dalam makna umum

Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 27 Juni 2020 10.02 (UTC)

 • Sarujuk Wiwik P 27 Juni 2020 11.26 (UTC)

Nyeluk mas @WirjadisastraLabdajiwa (rembugan) 29 Juni 2020 04.16 (UTC)

@Wong Asor 123: Miturut pamanggih kula, urutaning tembung langkung gampil dipunmangertosi yèn nganggé urutan ingkang kalumrah ing basa Jawi. Wonten tembung ing inggil ingkang urutanipun Sanskrit saèstu.

 • Basawangsa = Wangsa basa
 • Nagarabasa = Basa nagara/praja

Wirjadisastra (rembugan) 5 Juli 2020 02.05 (UTC)

@Wirjadisastra: inggih maturnuwun andum idhêpipun. Wong Asor 123 (rembugan) 11 September 2020 20.59 (UTC)

Jarwa Têmbung

Manawi para rencang (kanca) ngrêsakakên têmbung manca ingkang radi sisah jarwi Jawinipun mangga kula aturi dipunrêmbug sasarêngan wontên ing mriki nggih. Bisa saking basa Inggris, basa Indhonesiyah, napa basa punapa kemawon. Supados, Wikipedhiyah Jawa inggih saestu kathah têmbung Jawinipun. Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 11 Sèptèmber 2020 14.04 (UTC)

@Wong Asor 123: miturut panjenengan tembung punika prayoganipun dipunjarwèkaken punapa boten?

 • Nasional
  • Bahasa nasional
  • Bendera nasional
  • Lagu nasional
 • Internasional
  • Organisasi internasional
  • Hubungan internasional
 • Tradisional
  • Makanan tradisional
  • Permainan tradisional

Wirjadisastra (rembugan) 11 Sèptèmber 2020 14.10 (UTC)

@Wirjadisastra: Miturut pamanggih kula mbok bilih:

 • Nasional = nation = nagara/wangsa
  • Nagarabasa = bahasa nasional
  • Nagaragandera = bendera nasional
  • Nagaragita = lagu nasional
 • Internasional = banyak/antar bangsa/negara = baunagara/nagarantara
  • Organisasi = organise = tata = Patatan, pratatan, lsp (jinis paguyuban?)
  • Patatan baunagara/nagarantara = organisasi internasional
  • Gagathukan baunagara/nagarantara = hubungan internasional
 • Tradisional = tradisi = budaya, adat
  • Panganan adat/budaya = makanan tradisional
  • Dolanan adat/budaya = permainan tradisional

Maturnuwun. Wong Asor 123 (rembugan) 11 September 2020 14.10 (UTC)

Inggih, kula radi sarujuk kaliyan usulipun mas Wirjadisastra. Nanging napa boten diwalik dados "basa nagara", "antara nagara", "gendera nagara", lsp. mawon nggih? Ugi tembung "Organisasi", manut pamawas kula kadosipun saged dipunjarwakaken "Bebadan". Tembung puniki kula manggihi wonten ing kamus Indonesia-Jawa, Sutrisno Sastro Utomo. Maturnuwun. FarisJamal (rembugan) 12 Sèptèmber 2020 13.25 (UTC)

@FarisJamal: Inggih manawi dipundamêl cara jawi (basa nagara, gendera nagara) inggih saged. Manawi dados tetembungan pligi (terminologi) ngagem cara sangsekreta inggih saged. Manawi organisasi saha jinisipun kathah kadosta lembaga lsp. mangga saged diklempkaken sasarengan supados saged dipunbentenaken tetembungamipun manawi dipunpanggalih prelu. Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 13 September 2020 08.35 (UTC)

Dados: Pakumpulan/paklumpukan Babadan Paguyuban (...)

Ind: Lembaga, Organisasi, Komunitas,Yayasan, Perhimpunan, perkumpulan, institusi, instansi, lsp. ingkang kinten-kinten nggadhahi teges ingkang benten lan kedah kapunbentenaken jarwa jawinipun. Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 13 Sèptèmber 2020 08.36 (UTC)

Jawawut apa Jelai?

Aku rada bingung, ing id.wiki, id:jelai iku Hordeum vulgare lan id:jawawut iku Setaria italica, nanging ing kene, jawawut itu Hordeum vulgare. Sing bener sing endi? Bennylin (ꦒꦸꦤꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀) 15 Sèptèmber 2020 00.05 (UTC)

@Bennylin:

 • Ojed
  • 1 : jawawut 734:7 millet (Panicum italicum), a grain of millet
 • Sealang Indonesia
  • jawawut millet (Panicum viride)
  • Jelai = barley; Job's tears
 • Itis
  • Accepted name: Setaria italica
  • Synonym: Panicum viride subsp. italicum ; Panicum viride var. italicum

Dados, miturut pamanggih kula kapunserat Setaria italica (Dasanama: ... ; ...). Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 15 Sèptèmber 2020 01.02 (UTC)

Podheng lan pudhing

Miturut Javanese-English Dictionary (Horne [1974]; Robson [2002]) lan Bausastra Jawa (Poerwadarminta [1939]), padanané pudding iku podhêng. Nanging isih akèh sing nganggo tembung pudhing/puding ing sawatara artikel. Apa bisa artikel-artikel kasebut dilih lan diganti kanthi massal? — Labdajiwa (rembugan) 4 Novèmber 2020 06.44 (UTC)

Catur Sagotra lan Catur Sagatra

Aku arep takon antarané rong tembung iku sing endi sing bener, soalé ing id:Wangsa Mataram ana naraguna bola-bali nganyari nganggo tembung sagotra. Ing twit-é akun Twitter Wikipédia Jawa, adminé nganggo tembung sagatra, nanging tembung kasebut ora ana ing sumber-sumber bausastra sing diklumpukaké déning Sastra.org. Miturut Bausastra Jawa (1939), sagotra nduwéni teges sakula-warga. Dadi sing bener sing endi ya? — Labdajiwa (rembugan) 14 Novèmber 2020 05.51 (UTC)

@Labdajiwa: Inggih, cobi napa sampun ugi dipunpriksa wontên ing OJED? Kula inggih nate mangrêtosi kakalih têmbung wau. Mbok bilih têmbung Sangskrêta kapisan inggih punika: Catur sagotra. Ananging, catur sagatra inggih asring kagêm tiyang-tiyang. Dados hawatêgêsipun (konteks) kedah dipunpriksa. Manawi kula priyambak maos, Catur sagatra = papat ananging tunggal gatra. Lan manawi sagotra = kulawarga mangka catur sagotra = papat kulawarga. Sumangga, maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 25 Novèmber 2020 06.14 (UTC)

Têmbung Nawabrawit 25 Nov 2020

Pariobah = aktivitas Prubêng (lingga: ubêng) = siklus, daur

 • bisa juga udêr (priksani OJED)

Cêcêk srêngenge = sunspot

 • Ubalalad srêngenge (lingga: ubal, alad) = solar flare

Prasor (lingga: asor) = minimum, paling sithik

 • Prapêntog (lingga: pêntog) = maksimum, mêntog, pol

-Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 25 Novèmber 2020 06.20 (UTC)

Têmbung Nawabrawit 28 Okt 2020

Basa laras = tonal language

 • Laras(-ing) basa = language tone

Sandhangan laras = tone mark

 • Parilaras = harmony

Parilaras (aksara) swara = vowel harmony

 • Wyanjana = konsonan

(aksara) swara = (huruf) vokal

 • Tatatulis = ortografi

Maturnuwun Wong Asor 123 (rembugan) 28 Novèmber 2020 06.13 (UTC)

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab Pajeg

Pertalan Jawa-Inggris-Indonesia bab pajeg sing sawatara tembungé daktemu ing Javanese-English Dictionary déning Horne (1974), déné sawatara liyané dakréka dhéwé. Bokmanawa bisa migunani tumrap liyan.

 • pajeg = pajak (id); tax (en, Horne 1974)
 • tarikan = pungutan (id); charge (en)
 • warga pajeg = wajib pajak (id); taxpayer (en, Horne 1974)
 • sawongan = individual (en)
 • bebadan ukum = legal entity (en)
 • blanjaning nagara = government spending (en)
 • butuhing warga = public expenditures (en)
 • mingkuh saka mbayar pajeg = evasion to taxation (en)
 • pajeg sanalika = direct tax (en)
 • pajeg ora sanalika = indirect tax (en)
 • tata pajeg = tax system (en)
 • angka persènan rata = flat percentage rate (en)
 • pikolèh taunan = annual income (en)
 • pikolèh sawongan = individual income (en)
 • pikolèh bebadan = corporate income (en)
 • pajeg bandhan = wealth tax (en)
 • pajeg warisan = inheritance tax (en)
 • pajeg palemahan = estate tax (en)
 • pajeg bebungahan = gift tax (en)
 • pajeg darbèn = property tax (en)
 • pajeg adolan = sales tax (en)
 • pajeg opahan = payroll tax (en, Horne 1974)
 • angslah/panarikan pajeg = taxation (en, Horne 1974)
 • tuwuhing ékonomi = economic growth (en)
 • karaharjan ékonomi = economic welfare (en)
 • kinukum = dihukum (id)
 • kawiyak = terungkap (id)
 • balé-wisma = rumah tangga (id); household (en)
 • jejer = topik (id); topic (en)

Wirjadisastra (rembugan) 24 Januari 2021 09.01 (UTC)

Pertalan Jawa-Indonesia saka artikel Perang Jawa (1741–1743)

Iki sawatara tembung kang daktemu ing bausastra nalika mertal artikel Perang Jawa (1741–1743) saka basa Indonésia menyang basa Jawa. Tembung sing dakréka dhéwé daktengeri *.

 • bandhanganing perang = rampasan perang
 • bebantheng = pejuang
 • bubrah = jatuh; hancur (kekuasaan, bangunan)
 • bulu bekti = upeti
 • cengkah = konflik
 • dalan gladhagan* = jalan angkutan barang
 • dalan playu = jalan melarikan diri
 • darah = keturunan
 • dilurahi = dipimpin
 • diprajaya = dibunuh (assasinated)
 • dirèh = diperintah
 • (ge)gaman = senjata, bersenjata
 • garningson = garnisun
 • ing bawah = dalam kekuasaan, komando
 • jejuluk = bergelar, gelar
 • kabutuh = darurat
 • kabuwang adoh = diasingkan
 • kacidra = dikhianati
 • katundhung = diusir
 • kasebrataké = dikucilkan
 • kori = gerbang
 • kraman = pemberontakan
 • kukuh = bertahan
 • lelayaran = berlayar
 • maluyakaké = merestorasi, memperbaiki (bangunan)
 • mbeskup = menyita
 • mbléngkrahi = mencerai-beraikan
 • mbudidaya = berusaha
 • mburuhaké = mempekerjakan
 • mimis = peluru
 • lumayu (ninggal palagan) = melarikan diri (meninggalkan peperangan)
 • mujangan = tawanan
 • ngejègi = menduduki
 • ngener = menuju
 • ngerigaké = mengerahkan
 • nglepasi mimis = melepaskan tembakan
 • ngrangsang = menyerang
 • ngukuhi = mempertahankan
 • njarah-rayah = menjarah
 • numpes = membantai
 • nyubriyani = mencurigakan
 • obat mimis = amunisi
 • padunungan = pemukiman
 • panempuh = penyergapan
 • pangarep = pemimpin
 • pangayom = perlindungan
 • pangepung = pengepungan
 • pangéran pati = putera mahkota
 • panglurug = ekspedisi militer
 • pangrangsang = serangan
 • pangrèh = pemerintah
 • panumpes = pembantaian
 • panunggalan = unit/kesatuan
 • para/wong kraman = pemberontak
 • parepatan = rapat, pertemuan
 • pasrah = menyerah
 • réka = taktik
 • sekuthon = bersekutu, persekutuan
 • serik = tersinggung
 • sesidheman/dhedhemitan = secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
 • sesulih = pengganti
 • tanpa tandhing = tanpa perlawanan
 • telik-sandi = mata-mata
 • teluk = takluk, kalah
 • wadyabala = tentara

– tanggepan tanpa tapak asta déning Wirjadisastra (rp) ing 22 Fèbruari 2021 05.56‎ (UTC).

Têmbung Nawabrawit 25 Marêt 2021

Kula nuwun, kula nyuwun idin badhe urun rêmbag angênani têmbung Nawabrawit Jawi wontên sangandhap punika.

 • 1. Parigawe (kegiatan, activity)
 • 2. Parilulut (domestifikasi, domestification)
 • 3. Golongan (kategori, category)
 • 4. Cepak (tersedia)
 • 5. Guna (fungsi, function; utawa uga manfaat, benefit)
 • 6. Mupangat (dasanama guna; manfaat, benefit)
 • 7. Laladan (lokal, tempatan, local)
 • 8. Papligi (spesies, species)
 • 9. Bagapapligi (subspesies, subspecies)
 • 10. Anglewer (menjuntai)
 • 11. Anggêr (asalkan, asal, if)
 • 12. Rêrênggan (hias)
 • 13. Iwak (daging, meat)
 • 14. Iwak loh (ikan konsumsi)
 • 15. Bêleh utawa bêlehan (pedaging).

Maturnuwun. Wong Asor 123 (rembugan) 25 Maret 2021 09.03 (UTC)

Embassy

Nèk miturut aku sih istilah Jawané sing pas "Kadutan" utawa "Duta" waé. Mbokmenawa tembung "Caraka" uga apik :-) Meursault2004ngobrol 16:17, 27 Januari 2008 (UTC)

Wis tak cèk ing Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) anggitan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, kasilé kaya mangkéné:
 • dhuta, ora ana
 • duta, caraka tegesé padha yakuwi utusan, kongkonan
 • Tembung Indonesia kedutaan, ora ana dasanamané.
Kamangka yèn nganggo tembung "duta" utawa "caraka" tegesé wong-é, dudu papan panggonané (kantor), yèn nganggo tembung "wisma duta" kuwi rak omah dinesé pak Dubes. Manawa sing paling cedhak ya "kadutan" kuwi mau mas. Nanging ana sawetara konotasi yakuwi: tembung "kadut" tegesé karung, dadi nèk "kadutan" aja nganti dianggep "karungan".
Sajroning wiki iki sing dikarepaké rak duta bahasa, piyé nèk ing wiki jv iki sauntara nganggo tembung "duta-basa", kanggo kantor lan wongé sisan?, bèn ora padha karo "duta" sing tenanan. Matur sembah nuwun. Prastitip pesen
Supaya wong-wong ora padha salah tampa, kepriyé nèk tembungé diganti dadi 'kacarakan'? Kaya papané wong-wong dhines sing kawuwuhan ater-ater ka- lan panambang -an kaya déné kalurahan, kacamatan, lsp. Uga tembung 'caraka' iku sak orané lumayan lumrah merga tembung kuwi ana ing panagram aksara Jawa lan diajaraké ing sekolahan. — Labdajiwa (rembugan) 14 Juli 2021 15.51 (UTC)
Bisa waé Mas yèn arep nganggo tembung "Kacarakan". Wirjadisastra (rembugan) 15 Juli 2021 07.26 (UTC)
Oké. Kacané wis daklih menyang Wikipedia:Kacarakan. — Labdajiwa (rembugan) 15 Juli 2021 11.30 (UTC)
Kadutan iki ora ana Bahasa Indonesiané yå? Empu rembugan 13:57, 4 April 2011 (UTC)

(Sebelumnya mohon maklum karena saya menggunakan bahasa Indonesia.)

Saya sarankan artikel tersebut dipindahkan ke judul baru: besar.

Pengalaman saya mengunjungi Gunungkidul, masyarakat lokal menyebutnya 'besar'. Dan berdasarkan pencarian di internet sekitaran Jawa Tengah mengunakan nama dengan variasi itu.

Atau mungkin pengguna lain mempunyai informasi tambahan.

FYI, WBI menggunakan judul 'bebesaran'.

Rex AurōrumDisputātiō 19 Agustus 2021 09.45 (UTC)

@Rex Aurorum: Saya malah baru dengar nama tersebut. Kalau di daerah saya orang-orang pada menyebutnya dengan nama murbéi. Kata "Besar" biasanya hanya merujuk pada nama bulan dalam kalendar Jawa. Menurut Bausastra Jawa karya W.J.S. Poerwadarminta, buah tersebut dinamai "besaran". — Labdajiwa (rembugan) 19 Agustus 2021 16.00 (UTC)
Yang saya maksud 'besar' dan variannya: 'besaran', 'bebesaran'. ―Rex AurōrumDisputātiō 20 Agustus 2021 00.18 (UTC)
Menurut Kawi - Indonesia (1977) oleh Wojowasito, sepertinya "besar" termasuk kosakata Kawi & "murbei" termasuk kosakata Indonesia. Dengan dasar itu, artikel saya pindahkan ke "besar" sebagai nama tumbuhannya. Nama buahnya "besaran", merujuk ke Bausastra Jawa di atas. Wirjadisastra (rembugan) 20 Agustus 2021 03.33 (UTC)
Besaran sudah termasuk tumbuhan beserta buahnya, Mas. "bêsaran: I kn. ar. wit sarta woh". — Labdajiwa (rembugan) 20 Agustus 2021 04.45 (UTC)

Babrayan Basa lan Aksara Jawa

 • Kula ing mriki saking Ngomong Nulis Basa Jawa badhe atur sakedhik manawi kapareng nggih. Basa Jawi ing jaman punika kathah tetembungan ingkang samsaya ical lan andadosaken basa Jawi dumados basa kreol ing basa dintenan ing jaman sapunika (saniki). Lajeng, kathah pakempalan basa Jawi ingkang lumampah priyambakan lan boten makarya kanthi babarengan. Pitujuning saben pakempalan benten-benten lan kula dereng pirsa pakempalan ingkang satunggal kagem koordhinasi upaya-upaya prakawis Basa lan Aksara Jawi punika. Mesthi saben pakempalan prinsipipun wonten ingkang benten punika limrah. Ananging, manawi boten anyawiji, mangke basa Jawi dumados kirang efektif anggenipun kapunrevitalisasi saha kapunagem ing madyaning tiyang anem. Manawi basa Jawi boten dipunagem ing sadanten 'bidang' mangke basa Jawi naming dumados basa niche dening pamocapipun priyambak. Sadanten basa punika basa ingkang mardika (indenpenden). Manawi basa punika pejah utawi gesang gumantung dening pamocapipun priyambak. Manawi badhe rembagan ingkang langkung kathah, sumangga saged DM ing twitter ipun NNBJ. Manawi kagem tetembungan basa Jawi, punika ugi wonten proyek kagem anjarwekaken tetembungan saking level A1-C2 basa Inggris. Manawi wonten ingkang 'tertarik' lan badhe makarya babarengan sumangga. Manawi tiyang Jawi makarya babarengan kagem Basa lan Aksara Jawi, mesthi kasilipun enggal efektif lan sae. Maturnuwun saderengipun sampun amaos nggih. Wong Asor 123 (rembugan) 15 Mèi 2022 08.13 (UTC)

Kuwalitas artikel > gunggung artikel

Kula nuwun. Aku nduwé pangudarasa ngenani tuwuhing artikel ing Wikipédia Jawa iki. Aku kerep patroli ing owahan anyar lan kaca anyar. Ing kana aku sangsaya kangèlan matroli jalaran ana panggawéan massal artikel-artikel setatsiyun. Artikel massal iki kalebu artikel cendhek, ora ana dhiakritiké, lan kadhangkala rujukané. Gaya panulisan artikelé kuwi akèh-akèh kaya ngéné: "Setatsiyun $x yaiku setatsiyun sepur ing $y, dioperasikake dening $z." Coba yèn artikel kaya ngono kuwi cacah 100.000 nuli bandhingna karo siji artikel dawa (umpamané Barabudhur, Balèt Ramayana Prambanan, utawa Drumblèk). Artikel dawa mawa kuwalitas apik kaya telung artikel mau luwih akèh manfaat lan èlmuné tinimbang 100.000 artikel setatsiyun. Wiki iki kan kontributoré mung sathithik, nggawé artikel aja kanthi massal ta cah cah, babar pisan yèn dijarna pirang-pirang taun. Nggawé artikel rintisan olèh, artikel dawa ya olèh, sing penting kuwalitasé apik: artikelé rapi, ana rujukané, lan apik paramasastrané. Ora usah ngejar targèt gunggunging artikel ing Wikipédia Jawa iki, ora usah ngejar ranking Wikipédia basa dhaérah ngendi sing paling akèh artikelé ing Indonésia iki. Ngaya sing arep ndandaniné. — Labdajiwa (rembugan) 11 Novèmber 2022 07.15 (UTC)

Gelar kehormatan Melayu

Halo, aku iki Badak jawa saka Wikipedia basa Indonesia, aku arep takon. Apa ana artikel babagan gelar kehormatan Melayu? Aku pengin ngubungake artikel ing Wikidata. Matur nuwun Badak Jawa (rembugan) 2 Dhésèmber 2022 13.48 (UTC)

@Badak Jawa: Kula padosi boten wonten (saya cari tidak ada). — Labdajiwa (rembugan) 3 Dhésèmber 2022 03.30 (UTC)
Banjur aku bisa nggawe artikel Mas? Badak Jawa (rembugan) 3 Dhésèmber 2022 12.52 (UTC)
@Badak Jawa: Nggih, mangga, Mas. Sing penting basané apik lan rujukané mitayani. :) — Labdajiwa (rembugan) 3 Dhésèmber 2022 13.15 (UTC)