Soewarsih Djojopoespito

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Suwarsih Djojopuspito

Suwarsih Djojopuspito ingkang miyos wonten ing Cibatok, Bogor tanggal 20 April 1912 lan séda ing Yogyakarta tanggal 24 Agustus 1977 inggih punika salah satunggaling pujangga wanita Indonésia (saking suku Sunda) ingkang nyerat karyanipun wonten ing tigang basa, inggih punika, basa Walanda, Sunda, saha Indonésia.[1]

Riwayat Pendhidhikan[besut | besut sumber]

Suwarsih Djojopuspito gadhah nama alit Tjitjih ingkang miyos saking kulawarga tani, kanthi namanipun bapakipun inggih punika Radèn Bagoes Noersaid Djajapuspito, ingkang piyambakipun buta aksara nanging saged dados dhalang wayang kulit wonten ing tigang basa inggih punika basa Jawa, basa Sunda, saha basa Indonésia. Piyambakipun sekolah ingkang sapisan wonten ing Katini School (sekolah Dasar ingkang dangunipun 7 taun]] wonten ing Bogor saking taun 19191926, lajeng nerasaken sekolah wonten ing MULO (SMP jaman Walanda]] taun 19271929 wonten ing Bogor, lan ingkang kaping pungkasan sekolah wonten ing Europeesche Kweekschool (Sekolah Guru Atas Walanda), ingkang muridipun ingkang asli tiyang pribumi namung kalih saking 28 muridipun, ing Surabaya nalika taun 19301932.

Biografi[besut | besut sumber]

Jaman Kebangkitan Nasional (1928 – 1942)[besut | besut sumber]

Sasampunipun lulus sekolah Guru, lajng uwarsih pindhah dhateng Bandung lan dados guru ing SR Pasundan, sanajan ta piyambakipun gadhah ijazah dados guru sekolah Walanda ingkang kedahipun piyambakipun mucal ing sekolah Walanda, nanging langkung milih perguruan pribumi saha aktip wonten ing Perkoempoelan Perempoean Soenda dados anggotanipun. Ing taun 1934, Suwarsih nikah kaliyan Sugondo Djojopuspito. Déné mbakyunipun, Suwarni dados nganten kaliyan Mr. A.K. Pringgodigdo.

Jaman Jajahan Jepang (19431945)[besut | besut sumber]

Nalika jaman jajahan Jepang ingkang dipunpandhegani déning Dai Nippon, mèh sadaya bangsa Indonésia makarya kaliyan pamarèntahanipun Dai Nippon, lan Suwarsih makarya dados guru ing Sekolah Guru Kepandaian Putri ing Pasar Baru.

Jaman Repolusi Fisik (1945 – 1949)=[besut | besut sumber]

Nalika jaman repolusi fisik, margi piyambakipun kedah pindhah-pindhah dalemipun saking Jakarta, Cirebon, Purworejo, saha Yogyakarta, mila piyambakipun boten sempat malih nyerat novèl, amargi ndhèrèk garwanipun ingkang dados anggota BP-KNIP ing Jakarta saha Purworejo.

Jaman Kamardikan sasampunipun RIS (sasampunipun taun 1949)=[besut | besut sumber]

Ing taun 1949, Suwarsih ndhèrèk garwanipun Sugondo Djojopuspito, ingkang dumunung wonten ing Yogyakarta lan wiwit nyerat saha damel pertalan buku-bukunipun saking basa Pranis, Walanda, basa Jerman, utawi basa Inggris amargi nguwaosi sadaya basa punika. Piyambakipun séda ing tanggal 24 Agustus 1977 saha pikantuk gelar kehormatan dipunsarѐkaken ing Pemakaman Tamansiswa Taman Wijayabrata ing Celeban, Umbulharjo, Yogyakarta.

Karya Novèl[besut | besut sumber]

Karya Novèl ingkang sampun dipunwedalaken[besut | besut sumber]

Namung satunggal roman ingkang sagd dipunasilken ing jaman sadérengipun jaman kamardikan ing taun (1933), déné karya sanèsipun kasil dipunwedalaken sabibaripun RIS. (1949)[1]

 • 1. Buiten het gareel, De Haan Uitgevery, Utrecht, 1940. Dengan tembung pengantar dari E. du Perron, Cetakan ke-dua Amsterdam, 1946 [2] Archived 2008-05-28 at the Wayback Machine.
 • 2. Tudjuh tjeritera pendek, Pustaka Rakjat-Jakarta, 1951.
 • 3. Empat serangkai. Kumpulan tjerita pendek. Pustaka Rakyat-Jakarta, 1954.
 • 4. Riwayat hidup Muhammad Bulan Bintang-Jakarta, 1956 (cithakan kaping kalih 1976)
 • 5. Marjanah. Balai Pustaka (1959)-Jakarta, 1959. Novèl mawi basa Sunda.
 • 6. Siluman Karangkobar. Pangyasa-Jakarta, 1963.
 • 7. Hati wanita. Pangyasa-Jakarta, 1964.
 • 8. Manusia bébas. Djambatan-Jakarta, 1975. Seratan ulang: Buiten het gareel.
 • 9. Maryati. Pustaka Jaya-Jakarta, 1982.

Artikel ingkang sampun naté dipunserat[besut | besut sumber]

Tingali Levensbericht Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1978-1979.

 • 1. "De Indonesische vrouw en het passief kiesrecht". wonten ing Algemeen, Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift I 1938, kaca 75-76 (Fragment)
 • 2. "De Indonesische vrouw van Morgen". wonten ing Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift I, 1938, kaca 145-147
 • 3. "Onze moslim-zusters in en buiten Indonesië". wonten ing Algemeen, Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrif I 1938, kaca 279-280
 • 3. "De taal der Soendanese jongeren". wonten ing Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift I l939, kaca 348-350.
 • 4. "In memoriam E. du Perron". wonten ing Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift 3, l940, kaca l92-l93
 • 5. "In de schaduw van de Leider". wonten ing Onafhankelijk en Vooruitstrevend Indisch Tijdschrift 4, l941, kaca 191-l92
 • 6. "In memoriam E. du Perron". wonten ing Criterium 4, 1946, kaca 386-388
 • 7. "Ontmoeting met E. du Perron". wonten ing Vrij Nederland, 14 december 1946
 • 8. "Eddy du Perron, de vriend die nooit gestorven is". wonten ing Tirade 17, 1973, kaca 68-70
 • 9. "De thuiskomst van een oud-strijder". wonten ing Tirade 21, 1977, kaca 38-47

Artikel ingkang boten dipunwedalaken:[besut | besut sumber]

 • 1. Eddy Du Perron, de vriend die nooit gestorven is'. Typoscript uit 1971, 7 pag. Door Soewarsih Djojopoespito aan Rob Nieuwenhuys gegeven tijdens zijn verblijf in Indonesië in oktober 1971. Aanwezig in het HISDOC van het KITLV, signatuur D H 1019a. Welwillend afgestaan voor transscriptie aan het Damescompartiment.

Ulasan pujangga Walanda[besut | besut sumber]

 1. "Buiten het gareel". Oleh Rob Nieuwenhuys wonten ing kalawarta Oost-Indische Spiegel, edisi 1978, kaca 401-404
 2. "Soewarsih Djojopoespito, Cibatok 20 april 1912--Yogyakarta 24 augustus 1977" olèh Gerard Termorshuizen wonten ing Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Yaarboek di Leiden 1978-1979, kaca 39-48.
 3. "Een leven buiten het gareel" olèh Gerard Termorshuizen wonten ing Engelbewaarder Winterboek 1979, kaca 109-122
 4. "Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron dan novèl Buiten het gareel" olèh Robert-Henk Zuidinga wonten ing Indische Letteren, 1986, kaca 158 e.v.
 5. "Maryanah, Novèl Sunda dari Soewarsih Djojopoespito{" olèh 5. J. Noorduyn wonten ing Indisch-Nederlande Literatuur dengan redaksi Reggie Baay dan Peter van Zonneveld, Utrecht, 1988, kaca 232-242
 6. "A life free from trammels: Soewarsih Djojopoespito and her novèl Buiten het gareel" wonten ing Canadian Journal of Netherlandic Studies Vol. XII, no. ii (Spring 1991)
 7. "Bij de dood van een vriendin" olèh Beb Vuyck wonten ing NRC, 2 september 1977

Kulawarga[besut | besut sumber]

 • Sugondo Djojopuspito, (1904-1978), garwanipun, taun 1928 dados Ketua Konggrès Pemuda 1928, anggota BP-KNIP 1945-1948, Mantri Pangyasa Masarakat RI (Kabinet Dr. Halim, 1949), mendapat anugrah Bintang Jasa Utama
 • Sunartini Djanan Chudori, SH (swargi, 1935-1996), putra ingkang kaping pisan, aktivis LBH Yogyakarta
 • Sunarindrati Tjahyono, SH, (22 Fèbruari 1937, tanggal kelahiran sami kaliyan bapaknya), putra angka kalih, pensiunan Bank Indonésia, sapunika makarya dados Direktur Bank Mizuho Jakarta
 • Ir. Sunaryo Joyopuspito, M.Eng. (lhr 1939), putra kaping tiga, pensiunan Departemen Perhubungan, sapunika dados guru musik ing Jakarta (piano saha piyul)

Rujukan[besut | besut sumber]

 1. Biografi Suwarsih Djojopuspito, Encyclopadia Indonésia, 3 Volume

Pranala njawi[besut | besut sumber]

 • 1. Soewarsih Djojopoespito (1912-1977) [3]
 • 2. Postkolonialisme Indonésia, Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU-Pustaka Pelajar, Fèbruari 2008. 497 kaca [4] Archived 2008-05-29 at the Wayback Machine.
 • 3. Buiten het gareel muhammad.html ya iku novèl yang aslinya berbasa Sunda kemudian dibuat basa Walanda, karena pernah ditolak untuk diterbitkan olèh Balai Pustaka [5] Archived 2008-05-28 at the Wayback Machine.
 • 4. Relevansi Sastra dalam Memahami Kolonialisasi di Indonésia [6] Archived 2008-05-29 at the Wayback Machine.
 • 5. Pratélan Penulis Wanita [7]