Dhalang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Dhalang lagi nyabet

Dhalang ing donya pawayangan iku wong sing nggadhahi kaprigelan kusus mainaké wayang utawa sing pinter ndalang. Mbiyèn, ketrampilan iki diwarisaké turun-tumurun.

Dhalang duwé fungsi dadi sutradara, penulis lakon, narator, pemain karakter, penyusun iringan, pesinden, penata panggung, penari lan liyané dadi nduwé kemampuan akèh kanggo mimpin pagelaran.

Ana uga istilah dhalang jemblung sing ora nganggo perangkat wayang kanggo sarana carita ing nganggo tuturan kaya ta nuturaké dongeng.

Istilah[besut | besut sumber]

Tembung dhalang asalé saking Dahyang sing tegesé mèmper karo tabib. Ing tlatah Jawa tembung iki uga duwé makna ngudal piwulang utawa ambeberaken elmu, aweh pencerahan kanggo pemirsane.

Dhalang Wayang Kulit uga kalebet pawongan ingkang anggadhahi kaprigelan pamijén (khusus) babagan andhalang. Dhalang bisa carita sedalu natas ingkang dipun sekuyung déning pengrawit, pesinden, ngginakaken gamelan, wayang, soundsystem, lan panggung.

Pakem carita ingkang kagelar estunipun kathah sanget ing antawisipun Ramayana lan Mahabarata saha carita asli Indonésia antawisipun Dewa Ruci, Sudamala lan sanesipun.

Ing sajroning pagelaran Dhalang uga anggadhahi-gadhahi kuwajiban (peran) ingkang kathah ing antawisipun dados aktor tunggal, pranata gendhing, sutradara, paraga (pemain), pranata sabet (gerak), pranata panggung, pranata keseniyan pagelaran, lan sanesipun.

Ing jaman kina Dhalang ugi sinebat Dhahyang ingkang ngemu werdi pawongan pinunjul ing babagan kebatosan utawi tembungipun sanès tabib, lan dados sesepuh ing bebrayan, sanak-dulur, tangga tepalih. Malah ing jaman kina Dhalang boten namung Mayang, nangging ugi laku darma paring pitulungan dhumateng sanggya ingkang mbetahaken, lan ugi dados panggenan mundut seserepan babagan ruwet rentenging kulawarga menapa dene bab bebrayan agung.

Ing babagan ruwet renteng kulawarga Dhalang asring dipun suwuni pamangih menggah kawetahanipun tiyang sesomahan. Bab bebrayan agung saged katitik saking tradisi Dhalang mupu anak. Liripun keyakinan bebrayan (masarakat) rumiyin menawi wonten bayi lahir mangka ing désanipun wonten Dhalang ingkang nembé mayang, pramila bayi enggal kasusulaken dateng panggung lan dipun pangku Ki Dhalang saha kaparingan asma. Ing wanci dewasanipun lare punika dados anak angkatipun Dhalang, saha Dalang gadhah kuwajiban moral ndhèrèk anggulawenthan lare punika ngantos diwasa.

Sekolah dhalang[besut | besut sumber]

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]