Pulo Ambon

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Pulo Ambon
Pulo Ambon
Geografi
Negara

Pulo Ambon inggih punika pulo ingkang dunungipun wonten ing Kapuloan Maluku, ing kidul Pulau Seram. Sapunika, kota Ambon minangka kutha krajan saking propinsi Maluku.[1]

Geografis[besut | besut sumber]

Saking geografis kasungsun saking kalih Jazirah, Lei Hitu saha Lei Timur. Kanthi wates-watesipun inggih punika:

Sajarah[besut | besut sumber]

Nalika jaman VOC, Pulo Ambon misuwur ing tlatah Indonésia ugi ing mancanagara minangka salah satunggaling pusat pengasil rempah-rempah ing Nuswantara. Saderengipun Portugal njajah Timor Leste saha saderengipun Batavia dados pusat VOC, 2 kekiyatan ageng inggih punika Portugal saha VOC kagungan pusata ing kutha Ambon.[3] delengen ugi AMBON masa kini.

Dinten lair utawi dinten dadosipun kota Ambon sampun dipun tetepaken ing tanggal 7 September 1575 wonten ing sawijining seminar ing Kota Ambon. Panemtuan punika sakingb pamanggihipun Walikotamadya Kepala Laladan Tingkat II Ambon Almarhum Letnan Kolonel Laut Matheos H. Manuputty (Walikota ingkang angka 9).

Saperlu punika wonten Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Laladan tingkat II Ambon kanthi tanggal 10 Juli 1972 nomor 25/KPTS/1972 ingkang dipun ewahi ing tanggal 16 Agustus 1972, ingkang wosipun babagan pembentukan Panitia Khusus Sajarah Kota Ambon kanthi tugas saperlu nemtokaken dinten pengetan pahargyan kota Ambon. Lajeng kanthi surat ingkang tanggal 24 Oktober 1972 nomor PK. I/4168 minangka Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon masrahaken tugasipun dhumateng Fakultas Keguruan Universitas Pattimura saperlu ngawontenaken sawijining seminar ilmiah saperlu nemtokakaken pahargyan Kota Ambon.

Salajengipun ing tanggal 26 Oktober 1972 Pimpinan Fakultas Keguruan ngawontenaken rapat kanthi pimpinan Jurusan Sejarah lan kasilipun inggih punika dipun terbitaken Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan Universitas pattimura kanthi tanggal 1 Nopember 1972 nomor 4/1972 babagan pembentukan Panitia Seminar Sejarah Kota Ambon. Seminar sejarah punika dipun adani saking tanggal 14 dumugi 17 Nopember 1972, ingkang dipun rawuhi kirang langkung kalih atus tiyang ingkang kasungsun saking unsur-unsur akademis, Tokoh Masyarakat lan Tokoh adat sarta aparat Pamaréntah Kodya Ambon saha Propinsi Maluku.[4]

Kependudukan[besut | besut sumber]

Suku bangsa Alifuru inggih punika punduduk asli Maluku saha Pulo Ambon, sapunika penduduk Ambon kathah ingkang agamanipun Islam saha Kristen Protestan, kejawi penduduk asli wonten ugi saking suku-suku sanes ing Indonésia ingkang puluhan taun manggoen ing Maluku kadosta suku Buton saking Sulawesi Tenggara, suku Minang saha Melayu saking Sumatera saha suku Bugis,Toraja saha Makassar saking Sulawesi Selatan pagesangan ing mriki kathah ingkang tetanen ing pegunungan saha dados pedagan ing wewengkon pesisir.

Saperangan ageng penduduk ingkang agama Islam manggen ing Pulo Ambon bageyan Ler (Lei Hitu) saha saperangan ageng penduduk mawi agama Kristen utaminipun Protestan manggen ing pulo Ambon bageyan kidul (Lei Timur).[5]

Administrasi wewengkon[besut | besut sumber]

Saking administrasi wonten ing pamarentahan inggih punika propinsi Maluku, Pulo Ambon kaperang dados kalih bageyan, ing pundi bageyan ler kasebut Lei Hitu mlebet ing administrasi Kabupatèn Maluku Tengah saha bageyan kidul Lei Timur mlebet ing administrasi Kota Ambon.

Cathetan suku[besut | besut sumber]