Musiyum Radya Pustaka

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
(Kaelih saka Museum Radya Pustaka)
Musiyum Radya Pustaka
Museum Radyapustaka
Sisih ngarep musiyum mawa reca Ranggawarsita.
Sisih ngarep musiyum mawa reca Ranggawarsita.
Dikukuhaké28 Oktober 1890
PernahRatan Brigjen Slamet Riyadi 275, Sriwedari, Lawéyan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonésia
KolèksiSastra Jawa Kuna, wayang, murti
PangyasaSasradiningrat IV
Situs jaringanMuseum Rdyapustaka

Musiyum Radya Pustaka iku sawijining musiyum kang manggon ing Taman Sriwedari, Kutha Surakarta, Jawa Tengah.[1][2] Musiyum iki diadegaké déning Sasradiningrat IV nalika surya 28 Oktober 1890.[1][2] Kawitané, musiyum iki diadegaké ing Panti Wibawa sajeroning Kapatihan Surakarta.[3] Musiyum iki banjur dipindhah nalika surya 1 Januari 1913 menyang Loji Kadipala kang dienggo tekan sepréné.[3] Sajabaning gedhong musiyum iki ngadeg reca Ranggawarsita kang diresmèkaké déning Soekarno nalika surya 11 Nopèmber 1953.[4] Sanadyan ana kang ngarani musiyum iki minangka musiyum tuwa dhéwé ing Indonésia[2], musiyum iki tuwa dhéwé kapindho ing Indonésia sabaré Musiyum Nasional Indonésia kang ngadeg taun 1778.

Kolèksi[besut | besut sumber]

Musiyum iki duwé kolèksi barang-barang kuna kaya ta murti watu lan prunggu jaman Hindhu-Buda, keris lan manéka gaman tradhisional, saprangkat gamelan, wayang kulit lan wayang bèbèr, sarta keramik.[1][2] Wayang kang dadi kolèksiné musiyum iki ana wayang purwa, wayang gedhog, wayang golèk, wayang krucil, lan wayang topèng.[4] Dadi kolèksiné musiyum iki uga miniatur Masjid Agung Demak, miniatur gapura madérengga, lan miniatur astana ratu-ratu Mataram ing Imagiri.[4]

Sajeroning musiyum iki uga ana balé pustaka kang nyimpen buku-buku kawruh budaya, sajarah, seni, lan sastra Jawa Kuna sarta Walanda.[1][2] Ana udakara 2.000 buku ing balé pustaka iki kang akèh-akèhé sumbangan saka para pandarma.[4]

Katalog[besut | besut sumber]

Katalog naskah kuna koleksi Perpustakaan Radyapustaka [5]

NO KODE JUDUL NASKAH HALAMAN
1 RP1 Serat Sengkala Sumilir 342
2 RP2 Serat Sengkala Kedaton 135
3 RP3 Serat Tapel Adam, Babad Luhung 177
4 RP4 1. Serat Ambia 2. Suluk (Tapel Adam) 497
5 RP5 Serat Ambiya 808
6 RP6 Serat Ambiya Bahwi 178
7 RP7 Serat Manikmaya 273
8 RP8 Serat Manikmaya 400
9 RP9 Serat Babad Prambanan 236
10 RP10 Serat Baron Sekedher 207
11 RP11 Serat Babad Tanah Jawi : Galuh dumugi Mataram 573
12 RP12 Serat Nitik Warni – Warni Babad Majapait 191
13 RP13 Serat Babad Pajajaran 228
14 RP14 Serat Babad Pajajaran 174
15 RP15 Serat Pararaton – Ken Angrok 38
16 RP16 Serat Babad Gresik 66
17 RP17a Serat Walisana Syeh Maulana Ibrahim 106
18 RP17b Serat Walisana 232
19 RP18 Serat Babad Tanah Jawi I 188
20 RP19 Serat Babad Tanah Jawi II 190
21 RP20 Serat Babad Giyanti Serat Babad Mataram 265
22 RP21 Serat Bab Kyai Ageng Mangir 33
23 RP22 Babad NitikSultan Agungan 92
24 RP23 Serat Babad Mataram 678
25 RP24 Serat Babad Mataram Serat Babad Pakunegaran 197 + 252
26 RP25 Serat Babad Kartasura 344
27 RP26 Serat Babad Kartasura I 286
28 RP27 Serat Babad Kartasura II 134
29 RP28 Serat Babad Kartasura III 265
30 RP29 Serat Babad Kartasura IV 517
31 RP30 Serat Babad Kartasura 442
32 RP31 Serat Babad Tanah Jawi 341
33 RP32 Serat Babad Kartasura dumugi Giyanti 493
34 RP33 Serat Babad Kartasura bibar pacina dumugi Surakarta Jumenengipun Ingkang Pakubuwana Kaping III 473
35 RP34 Serat Babad Giyanti 394
36 RP35 Serat Babad Giyanti 284
37 RP36 Serat Babad nomer 8, awit prang Pajenar (Serat Babad Giyanti) 469
38 RP37 Serat Partakrama 562
39 RP38 Serat Babad Giyanti Dumugi Prayut (Babad Kartasura) 512
40 RP39 Serat babad Giyanti dumugi prayut 623
41 RP40 Serat Babad Giyanti dumugi Prayut 8+237
42 RP41 Serat Babad Prayut Serat Babad Giyanti Ongka IX 175
43 RP42 Serat Babad Prayut (Serat Babad Prayut X) 490
44 RP43 Serat Babad Giyanti dumugi Prayut 654
45 RP44 1. Serat Babad Ngayogyakarta 869 2. Penget Rerepipun Sekar Kawi utawi Sekar ageng 3. Pangetang saking Babad Momana tuwin bab Panjenenganing Ratu awiting Mamenang 4. Serat Wuwulang Dalem Ingkang Sinuhun (Kangjeng Sultan)kapisan 5. Ngrengreng Pustaka Jatisusena (Ingkang gadhah Bandara Raden Riya Danuasmara) 6. Gonda-sanggama ing pejah 869
46 RP45 Serat Babad Ngayogya Sultan Mangkubumi Sampun Jumeneng Ngayogya, Nomer I 207
47 RP46 Serat Babad Ngayogya Sultan Mangkubumi sampun jumeneng Ngayogya, nomer II 254
48 RP47a Serat Babad Ngayogya Sultan Mangkubumi sampun Jumeneng Ngayogya, nomer III 238
49 RP47b Serat Nitik Ngayogyakarta (Serat Babad Ngayogya/ Serat Pustakaraja ing Ngayogya) 428
50 RP48a Ngrangreng Serat Babad Surakarta I,II,III 645
51 RP48b Babad Nitik Mangkunegaran (Prajuri Carik Estri) ?
52 RP49 Serat Babad Ngayogya Geger Sepehi 728
53 RP50 Serat Babad Bedhahipun Karaton Ngayogyakarta 103+316
54 RP51 Serat Babad Surakarta Pakubuwana IV 442
55 RP52 Serat Suluk Aspiya tuwin Piwulang Darmawasita 113
56 RP53 1. Serat Suluk Aspiya (Serat Kiyahi Sayang) 2. Riwayatipun R.M.Ng. Harjadipraja 88
57 RP54 Serat Babad Pakubuwana ingkang kaping VI 180
58 RP55 Serat Nah Kuwi (Babadipun I.S.K.S. Pakubuwana) 108
59 RP56 Serat Babon Babad Madura 134
60 RP57 Serat Babad Madura 121
61 RP58 Serat Nitik Bayunan 18
62 RP59 Serat Babad Krama dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping sanga ing Nagari Surakarta-Adiningrat, awit penyengker dumugi ngaben sima 170+1
63 RP60 Serat Dhirilaksita 185
64 RP61 Palapuring Panitra nalika Dherek Pangarsa Thedak Madura 21
65 RP62 Serat Sajarah Urun Wijining Karaton 64
66 RP63 Serat Sajarah Urun Wijining Karaton 50
67 RP64 Serat Sajarah Urun Wijining Karaton 87
68 RP65 Serat Sajarah 134
69 RP66 Serat Sajarah Parisawuli 78
70 RP67 Serat Sajarah Parisawuli wiwit Raden Lembu-Peteng 47
71 RP68 Buku Sajarah-dalem ingkang Sinuhun Pakubuwana ingkang kapaing sakawan 24
72 RP69 Pethikan Serat Sajarah Putra-dalem Ingkang Sinuhun kaping IV 18
73 RP70 1. Serat Murtining Tunggal 2. Serat Sajarah-dalem Karaton Surakarta 87+7
74 RP71 Serat Sajarah Melik 128
75 RP72 Serat Sajarah Matahunan tuwin Surabaya 35+2
76 RP73 Serat Pambekanipun Nata Pinathara ing Tanah Jawi 187
77 RP74a Serat Raja Kapa-kapa 77
78 RP74b Serat Wadu Aji 176
79 RP75a Serat Tatakrama Ingkang Sinuhun Pakuuwana Kaping VII 16
80 RP75b Tatakrama PB VII (Bab Songsong) ?
81 RP76 Serat Wawaton Tatakrama Tembung Kadhaton 59
82 RP77 Serat Adhel 96
83 RP78 Serat Adhel 11+3+13
84 RP79 Pranatan Warni-warni tumrap para Abdi-dalem 93
85 RP80 1. Lampah-lampah Soyanipun Pepatihdalem (Tatakrama Kapatiyan) 2. Pemut Pranatan Karsa-dalem angangkat Pangeran Harya Yudangara dados Pepatih-dalem 3. Pranatan Lampah-lampahipun Jumeneng-dalem I.S.K.S.Pakubuwana X 4. Pangupadosipun Sekar Wijayakusuma 5. Serat Pustakaraja Puwara 39+99
86 RP81 Serat Nitik Kaprajan 177
87 RP82 Riwayat Kembang Wijayakusuma sarta labuhan pangageman tuwin Jakat-dalem Bokor Mas 23
88 RP83 Serat Memulen 10
89 RP84 Sadranan ing Karaton Surakarta 6
90 RP85 Gambar Songsong Karaton Surakarta, Mangkunegaran ?
91 RP86 Gambar Songsong Karaton Surakarta ?
92 RP87 Gambar Songsong Ganjaran Karaton ?
93 RP88 Gambar Songsong Abdinipun Kangjeng Gupermen ?
94 RP89 Gambar Songsong lan katrangan Warna-warni (Kalang) 378
95 RP90 Sadaya Kagungan-dalem Gongsa 122
96 RP91 Pengetan Yasan-dalem Para Nata 14
97 RP92 Kawontenanipun Yayasan-dalem para Panjenengan-dalem Nata wiwit Kartasura dumugi Surakarta 10
98 RP93 Pratelan wontenipun Candhi, Reca, Patilasanipun Padusan sasaminipun, ing Bawah Kitha Surakarta 320
99 RP94 Serat Tajusalatin Kina 396
100 RP95 Serat Tajusalatin 337
101 RP96 1.Serat Poncaniti 2. Serat Tajusalatin 3. Bausastra Kawi 957
102 RP97 1. Serat Nitisastra Kawi Jimarwa 2. Serat Bratayuda kawi Jinarwa 842+495+237
103 RP98 1. Serat Panitisastra 2. Serat Bratasunu 3. Serat Nitipraja 31+23+41
104 RP99 Serat Sruti sampun Kategesaken 92
105 RP100 1. Serat Surti Purwakanthi 2. Serat Piwulang 3. Serat Nitipraja 19+45+14
106 RP101 Serat Sasana Prabu 17
107 RP102 1. Serat Pepali Kyai Ageng Sela 2. Serat Piwulangipun Kyai Ageng Sela 3. Serat Parasipun Gusti Kangjeng Nabi Mukhamat 4. Serat Keratabasa 5. Serat Kawruh Islam 6. Serat Ciptan Waskitha 7. Serat Wulang Pambayunan 8. Serat Wulang Estri 9. Serat Jayeng Sastra 114
108 RP103 Serat Sastra Gendhing, Wirayat-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Agung ing Mataram 7
109 RP104 Serat Wulang-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping II 84
110 RP105 1. Serat Darmasurya 2. Serat Sanasunu (Tandhanagaran) 3. Serat Sajarah Tanah Jawi 4. Pratelan Losepremetselar 196
111 RP106a Serat Sewaka 105
112 RP106b Serat Wulang ?
113 RP107 Serat Wirit-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan kaping VIII tuwin kaping X 53
114 RP108 Serat Wulang-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana Ingkang kaping IX 140
115 RP109 Serat Wirawiyata 9
116 RP110 Buku Wedaprana 54
117 RP111 Serat Atmawiyata 40
118 RP112 Serat Piwulang Nitiwasita 26
119 RP113 Serat Nitimani 348
120 RP114 Serat Lakining Musthika utawi Tumangkaring Manusa 45
121 RP115 Serat Jugulmudha 29
122 RP116 Serat Jugulmudha 70
123 RP117 Serat Sultan Suryangalam 118
124 RP118 Kitab Jawan 131
125 RP119 Serat Prajangjiyan-dalem Nata 179
126 RP120 Buku Cariyos Ringkesan Babat Tanah Jawi, Jaman Karaton Surakarta-Adiningrat 162
127 RP121 Serat Angger-angger Karaton Surakarta 240
128 RP122 Serat Nawala Pradata 70
129 RP123 Serat Angger-anggeran 168
130 RP124 Angger-anggeran Gunung 110
131 RP125 Buku Isi Tedhakan Prananatan-dalem tuwin Serat Warni-warni tumrap ing Nagara Surakarta 334
132 RP126 Prangjangjiyan, Pranatan saha Undhang-undhang ing Nagara Surakarta 532
133 RP127 Pranatan saha Undhang-undhang punapadene Dhadhawuhan saha papacak ing Nagara Surakarta wiwit ing taun 1889 dumugi ing taun 1895 528
134 RP128 Serat Siti Dhusun 132
135 RP129 1. Pangrembag Ewah-éwahan Rarantaman arta ing taun 1925, karembag Dhésèmber 1924 2. Rancangan ingkang dipun-aturi uniga sarta kahaturan badhé palakinipun Raden Ajeng Sri Laksmitawahni 3. Gendhing wonten ing Padhalangan 30
136 RP130 Serat Cariyosipun Prabu Bonaparte 121
137 RP131 Serat Cariyos Napoleyon 392
138 RP132 1. Serat Babat Persi 2. Serat Cariyosipun Prabu Bagyubagsan 371
139 RP133 1. Cariyosipun Sultan Binathara ing Nagari Barbari 2. Bab Gambar Sorot 549
140 RP134 Serat Babad Hong Tya 419
141 RP135 Serat Babad Hong Tya 468
142 RP136 Serat Babad Hong Tya 517
143 RP137 Serat Babad Hong Tya 659
144 RP138 Serat Babad Hong Tya 466
145 RP139 Serat Babad Hong Tya 327
146 RP140 Serat Babad Sam Kok, Jilid I 408
147 RP141 Serat Babad Sam Kok, Jilid II 399
148 RP142 Serat Babad Sam Kok, Jilid III 304
149 RP143 Serat Babad Sam Kok, Jilid IV 394
150 RP144 Serat Babad Sam Kok, Jilid V 514
151 RP145 Serat Kalempaking Piwulang ingkang Kasebut ing Salebeting Serat Paramayoga sarta Pustakaraja 273
152 RP146 Serat Pustakaraja Purwa, ongka VII]] 187
153 RP147 Serat Pustakaraja Purwa II 187
154 RP148 Serat Pustakaraja Purwa III 182
155 RP149 Serat Pustakaraja Purwa IV 182
156 RP150 Serat Pustakaraja Purwa V 180
157 RP151 Serat Pustakaraja Purwa VII 205
158 RP152 Serat Pustakaraja Purwa VIII 193
159 RP153 Serat Pustakaraja Purwa 165
160 RP154 Serat Pustakaraja Purwa 205
161 RP155 Serat Pustakaraja Purwa 184
162 RP156 Serat Pustakaraja Purwa 209
163 RP157 Serat Pustakaraja Purwa 191
164 RP158 Serat Pustakaraja Purwa 247
165 RP159 Serat Pustakaraja Madya 186
166 RP160a Serat Pustakaraja Purwa 189
167 RP160b Serat Pustakaraja Purwa 442
168 RP160c Serat Pustakaraja Purwa 333
169 RP160d Serat Pustakaraja Purwa 150
170 RP161 Serat Pustakaraja Purwa: Serat Darmasarana 316
171 RP162 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Yudayana 286
172 RP163 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana 255
173 RP164 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Sariwahana 429
174 RP165 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Purusangkara 150
175 RP166 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Ajidarma 392
176 RP167 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Madyanaparta 687
177 RP168 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Daneswara II 76
178 RP169 Serat Pustakaraja Puwara 284
179 RP170 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Prabu Gendrayana 290
180 RP171 Serat Pustakaraja Puwara: serat Purwagnyana II 474
181 RP172 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Purwagnyana III 470
182 RP173 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Purwagnyana IV 478
183 RP174 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Dewatacengkar II, Widdhayaka tuwin Daneswara 478
184 RP175 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Daneswara II 126
185 RP176 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Daneswara III 150
186 RP177 Serat Pustakaraja Puwara: Daneswara IV 252
187 RP178 Serat Pustakaraja Puwara: Jayalengkara 160
188 RP179 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Caturpandaha 405
189 RP180 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana I 238
190 RP181 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana II 248
191 RP182 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana III 202
192 RP183 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana IV 236
193 RP184 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Buddhayana V 389
194 RP185 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Jayabaya I 384
195 RP186 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Jayabaya II 600
196 RP187 Serat Pustakaraja Puwara: Serat Jayabaya III 622
197 RP188 Serat Pustakaraja Puwara 432
198 RP189 Serat Pustakaraja Wasana: Serat Banjaransari I 379
199 RP190 Serat Pustakaraja Wasana: Serat Banjaransari II 331
200 RP191 Serat Pustakaraja Wasana: Serat Banjaransari III 338
201 RP192 Serat Pustakaraja Wasana: Serat Banjaransari IV 336
202 RP193 Serat Caturpandaha Serat Panji 324
203 RP194 Serat Caturpandaha Pustakaraja Madya 361
204 RP195 Ringkesanipun Pustakaraja Wasana: Pajajaran dumugi Majapait (Serat Raja Sundha) 141
205 RP196a Serat Pustakaraja Kano 328+1
206 RP196b Serat Suktinawyasa 40
207 RP196c Serat Arjunapati 188
208 RP197 Serat Anglingdarma 483
209 RP198 Serat Witaradya 282
210 RP199 Serat Jayalengkara Purwacarita 296
211 RP200 Serat Caturpandaha 331
212 RP201 Serat Panji Paniba 396
213 RP202 Serat Panji? (Serat Sunara) 249
214 RP203 Serat Panji Ngreni 713
215 RP204 Serat Ngrenaswara 437
216 RP205 Serat Panji Jayalengkara 308
217 RP206 Serat Panji Sekar 138
218 RP207 Serat Panji Raras 137
219 RP208 Serat Panji Dhadhap 201
220 RP209 Serat Panji Balitar 273
221 RP210 Serat Pranacitra 272
222 RP211 Serat Jaka Pangasih 242
223 RP212 Serat Cebolek 239
224 RP213 Serat Warni-warni 80
225 RP214 1. Serat Jongka Jayabaya 2. Serat Lambanging Nagari akaliyan Lambanging Para Ratu Satunggal-tunggal 29
226 RP215 1. Serat Hidayat Jati 2. Serat Jongka Mangkunegaran 3. Serat Laksita Candra Raja 4. Serat Condra Patya 5. Serat Agnyabrata 6.Serat Weddhabrata 7. Serat Laksita Condra Atma 8. Serat Condra Sutendra 175+29
227 RP216 Serat Kalatidha 7
228 RP217 Kawruh Empu (Saha Dhapuring Dhuwung) 80
229 RP218 Kawruh Empu 114
230 RP219 Serat Pratelan Wesi Aji Serat Parimbon Jati 61
231 RP220 Bab Pandameling Dhuwung 88
232 RP221 Serat Kawruh Mranggi 36+13
233 RP222 Kawruh Warni-warni Bab: Bathik, Sayang, Dhuwung, Warongka, Landheyan, kuningan 38+24+10
234 RP223a Conto Warni-warnipun Sinjang Bathik I ?
235 RP223b Conto Warni-warnipun Sinjang Bathik II ?
236 RP223c Conto Warni-warnipun Sinjang Bathik III ?
237 RP223d Conto Warni-warnipun Sinjang Bathik IV ?
238 RP224 Serat Racikan Boreh Saha Parem, Yasan-dalem Ingkang Sinuhun kaping IX 39
239 RP225 Serat Kawruh Kalang 26
240 RP226 Serat Katuranggan Kapal 50+2+5
241 RP227 Serat Katuranggan Kapal 63
242 RP228 Katedhakan Katuranggan Kapal Mawi Gambar saking gadhah-dalem Buku Sasono Poestoko 98 Ca 214
234 RP229 1.Serat Katuranggan Kapal 2. Serat Pakem Purwa, lampahan Kresna Sekar 88+27
244 RP230 Serat Katuranggan Kapal 183
245 RP231 Serat Cakrawati 128
246 RP232 Serat Pawarsakan 168
247 RP233 Serat Siddhawakya 432
248 RP234 Pawukon Mawi Gambar ?
249 RP235 Serat Titibyatara 177
250 RP236 Serat Primbon 72
251 RP237 Primbon Mangkuprajan 327
252 RP238 Serat Widyapraddhana 19
253 RP239 Serat Ajidarma tuwin Serat Ajinirmala 61
254 RP240 Serat Ong Ilaheng (Turuning Jawata) 39
255 RP241 Serat Sastramiruda 250
256 RP242 Kawruh Padhalangan (Pakem Ringgit Purwa) 68
257 RP243 Hal Wayang 19
258 RP244 Wandaning Ringgit Wacucal; Wanda Kaprinci Wontenipun 31
259 RP245 Princenipun Corekaning Ringgit Wacucal Sraduning Ringgit Purwa 60
260 RP246 Pincenipun Corekaning Ringgit Gedhog: Sranduning Ringgit Gedhog 76
261 RP247 Pakem Padhalangan Ringgit Purwa 482
262 RP248 1. Pakem Ringgit Purwa 2. Serat Nitibaya 3. Serat Manikmaya salajengipun dumugi Lalampahanipun Raden Daneswara 4. Serat Karaga Jawi (Babad Tanah Jawi: Pajajaran dumugi Majapahit) 5. Lampahan Ringgit Purwa Asmaradahana 6. Lampahan Ringgit Purwa Sudhamala 93
263 RP249 Pakem Ringgit Purwa 243
264 RP250 Pakem Ringgit Purwa 631
265 RP251 Pakem Ringgit Madya: 22 Lampahan 513
266 RP252 Serat Pakem Ringgit Gedhog 50
267 RP253 Pakem Padhalangan Jangkep: Lampahan Kresna Kembang 175
268 RP254 Pakem Padhalangan Ringgit Gedhog, Lampahan Jaka Sumilir 109
269 RP255 Serat Cariyos Purwa: 5 Lampahan 337
270 RP256 Serat Makutharama (Partawigena) 86
271 RP257 Serat Ringgit Purwa: Lampahan Bambang Danuasmara dhaup lawan Wisathawati 38
272 RP258 Serat Partakrama 289
273 RP259 Serat Srikandhi Maguru Manah 221
274 RP260 Serat Sumbadra Larung 111
275 RP261 Serat Pragiwa Pragiwati 532
276 RP262 Serat Pragiwa 277
277 RP263 Serat Partadewa 100
278 RP264 Serat Arjuna Jelur 632
279 RP265 Serat Jongkawahana 78+41
280 RP266 Pakem Gedhog: Lampahan Kadhihawan (Serat Kalasurya) 68
281 RP267 Pakem Gedhog: Lampahan Jayalengkara 60
282 RP268 Pakem Gedhog, ongka 6: Lampahan Subrata Sumawita 70
283 RP269 Pakem Gedhog, ongka 7: Lampahan Resi Gathayu 45
284 RP270 Pakem Gedhog: Lampahan Alap-alapan Dyah Ragil Pergiwongsa ing Jenggala 75
285 RP271 Serat Damarwulan 598
286 RP272 Kakawin Ramayana 587
287 RP273 Kakawin Ramayana 271
288 RP274 Serat Rama Sekar Ageng 332
289 RP275 Serat Rama Hindhu, Jilid III 339
290 RP276 Kekawin Bratayuda 299
291 RP277 Serat Mahabarata 42
292 RP278 Serat Bimasuci (Déwa Ruci), Sekar Ageng 104+2
293 RP279 Serat Wiwaha Jarwa 97
294 RP280 Serat Wiwaha Jarwa (Mintaraga) 128
295 RP281 Serat Wiwaha Jarwa 77
296 RP282 Kekawin Parthayajnya 62
297 RP283 Serat Kunjarakarna 29
298 RP284 Serat Smaradahana 142
299 RP285 Serat Cariyos Sewu Satunggal Dalu 281
300 RP286 Serat Cariyos Sewu Satunggal Dalu 678
301 RP287 Serat Werttasancaya 34
302 RP288 Serat kawi Bausastra ?
303 RP289 Serat Bausastra Jawi: “Ha”, “Na”, “Ca”, “Ra”, “Ka” 728
304 RP290 Serat Bausastra Jawi: ”Da”, “Ta”,”Sa”,”Wa”,”La” 569
305 RP291 Serat Bausastra Jawi:”Pa”,”Dha”,”Ja”,”Ya”,”Nya” 281
306 RP292 Serat Paramasastra 83
307 RP293 Serat Paramasastra 59
308 RP294 Serat Warnasari 128
309 RP295 Serat Warnabasa 94
310 RP296 Serat Aribasa: Paklempakaning Tembung ingkang kanggé Pawicantenan 111
311 RP297 Serat Saloka Paribasa ?
312 RP298 Serat Kusumawicitra 7
313 RP299 Panyeratipun sigeg “Ka” dumugi “Ba” 38
314 RP300 Serat Wasita Basa, Kala ing Kina Kawastanan Udaka Wimba (Serat Keratabasa/2-II-25) 27
315 RP301 Serat Kridhaksara 28
316 RP302 1. Urut-urutipun Pangkating Aksara Jawi 2. Katranganipun Aksara Sangskrit utawi Aksara Jawi Kina 22
317 RP303 Bab Babading Kasusastran 37
318 RP304 Suraosing Carita 57
319 RP305 Bauwarna Ha dumugi Ka ?
320 RP306 Bauwarna Da dumugi La ?
321 RP307 Serat Bauwarna: “Pa” dumugi “Nya” 425+1
322 RP308 Serat Bauwarna: “Ma” dumugi “Tha” 293
323 RP309 Kawruh Kamanungsan 42
324 RP310 Cariyos Lelampahanipun Ki Padmasusastra Dhateng Nagari Nederlan nalika taun masehi 1891 31
325 RP311 Serat Centhini I: Serat Cabolang (Suluk Tambangraras) 412
326 RP312 Serat Centhini II 303+4
327 RP313 Serat Centhini III: Serat Cabolang (Suluk Tambangraras) 374
328 RP314 Serat Centhini IV: Serat Cabolang (Suluk Tambangraras) 689
329 RP315 Serat Centhini II 462
330 RP316 Serat Centhini III 290
331 RP317 Serat Centhini IV 289
332 RP318 Serat Cenrhini V 421
333 RP319 Serat Centhini VI 226
334 RP320 Serat Centhini VII 219
335 RP321 Tedhakan Serat Centhini Tujungbang 33
336 RP322 Serat Centhini: Jurang Jangkung 507
337 RP323 Serat Centhini (Centhini Telamaya) 270
338 RP324 Serat Jatiswara 514
339 RP325 1. Serat Jatiswara, Jilid II 2. Pepalinipun Ki Ageng Sela 3. Serat she Tekawerdi 4. Piwulang Dalem I.S.K.S.Pakubuwana kaping VI 218
340 RP326 Serat Suluk Warni-warni (Suluk Kadis) 363
341 RP327 Serat Suluk Warni-warni (Suluk Bustam) 562
342 RP328 Serat Bustam 212
343 RP329 Suluk Sampurnaning Janmi (Serat Dewaruci) 144
344 RP330 1. Suluk Sida Nglamong 2. Suluk she Maulana 28
345 RP331 Suluk Dhudha 3
346 RP332 Serat Suluk Warni-warni (Suluk Musawaratan) 121
347 RP333 Serat Suluk Warni-warni (Serat Bayanmani) 472
348 RP334 Esmu: Waris saking Tuwan Seh Ngabdulrakub (Saha Sanes-sanèsipun) 109
349 RP335 Serat Sukmalelana ?
350 RP336 Serat Murtasiyah ?
351 RP337 Serat Darmagandhul ?
352 RP338 Serat Jayengbaya ?
353 RP339 Kur'an Kajawekaken 791
354 RP340 Kur'an Kajawekaken, Jilid ongka I 433
355 RP341 Kur'an Kajawekaken, Jilid ongka II 570
356 RP342 Kur'an Kajawekaken, Jilid ongka III 573
357 RP343 Cariyos Dajal / Kadis Kawandasa ?
358 RP344 Serat Pandhita Raib ?
359 RP345 Serat Sultan Ibrahim ?
360 RP346 Nawawi ?
361 RP347 Nawawi II ?
362 RP348 Kadis Rosul ?
363 RP349 Serat Joesoef ?
364 RP350 Serat Iskandar Iskandar ?
365 RP351 Serat Menak (Arab Pegon) ?
366 RP352 Menak Lare Menak Jobin ?
367 RP353 Serat Menak ?
368 RP354 Serat Menak ?
369 RP355 Serat Rengganis ?
370 RP356 Badru Alam jilid 1&2 ?
371 RP357 Serat Buda Gotama ?
372 RP358 Animisme: Sosorahipun Tuwan P.T. Dhaler 23-12 1933
373 RP359 Agama Hindu Sosorah 23-03-1933
374 RP360 Agama Bali: Sosorah Tjokorde Gde Raka 15-02-1933
375 RP361a Agama Yahudi: Sosorah 23-08-1933
376 RP361b Sosorah Bab Agami Rosul ?
377 RP362 Kar Tanah Jawi ?
378 RP363 Babading Kasusastran ?
379 RP364 Alip-alipipun Ilmu Alam (I +II) ?
380 RP365 Serat Urun Wijining Karaton ?
381 RP366 Serat Peklempakan Warna-warni ?
382 RP367 ? ?
383 RP368 Bundhelan Klempakan Serat-serat ?
384 RP369 Buku Bab Notulen Betsir Pergadring taun 1853 (Jawi) ?
385 RP370 Bundhel Tulisan Tangan Ronggawarsita ?
386 RPG1 Nut Gendhing 15
387 RPG2 Pelok Gangsal Gendhing 206
388 RPG3 Pelok Nem Gendhing 258
389 RPG4 Pelok Barang Gendhing 244
390 RPG5 Slendro Nem Gendhing 178
391 RPG6 Slendro Sanga Gendhing 232
392 RPG7 Slendro Menyura Gendhing 168
393 RPG8 Pelok Gangsal Ladrangan ?
394 RPG9 Pelok Nem Ladrangan ?
395 RPG10 Pelok Barang Ladrangan ?
396 RPG11 Slendro Nem Ladrangan ?
397 RPG12 Slendro Sanga Ladrangan ?
398 RPG13 Slendro Menyura Ladrangan ?
399 RPG14 Kawruh Nabuh Gongsa 26+3
400 RPG15 Serat Sindhen Badhaya 38
401 RPG16 Lapuran Gendhing Santiswara, Wulangan saking 35+2
402 RPG17 Nut Gendhing Santiswara 125+48
403 RPG18 Nut Gendhing Santiswara 84
404 RPG19 Apalan Gendhing Santiswara (Apalan Santiswara Slendro) 96
405 RPG20 Apalan Santiswara 9
406 RPG21 Serat Mardawalagu 21+1
407 RPG22 Serat Weddhataya ?

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. a b c d "Museum Radyapustaka". Museum Indonesia. Dibukak ing 19 November 2015.[pranala mati permanèn]
  2. a b c d e "Museum Radya Pustaka". Pamaréntah Kota Surakarta. Dibukak ing 19 November 2015.[pranala mati permanèn]
  3. a b "Sajarah Museum Radyapustaka". Museum Radyapustaka. Dibukak ing 19 November 2015.[pranala mati permanèn]
  4. a b c d Kurniawan, Daniel. "Ribuan Sajarah di Dalam Museum Radya Pustaka, Museum Tertua di Indonesia". PanduanWisata.id. Dibukak ing 19 November 2015.
  5. Perpustakaan Radya Pustaka