Kurma (Hindu)

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna bébas abasa Jawa
Kurma Awatara

Wonten ing agama Hindhu, Kurma (basa Sanskerta: कुर्म; Kurma) inggih punika awatara (panjalmaning) dewa Wisnu ingkang angka kalih ingkang awujud bulus raksesa. Awatara punika njalma nalika jaman Satya yuga. Miturut kitab Adiparwa, bulus kasebut jejuluk Akupa.[1].

Dewa Wisnu, wonten ing inkarnasinipun ingkang angka kalih awujud bulus raksasa, nylametaken donya saking Ksirarnawa nalika para dewa kaliyan raksasa sami pados Amertha. Cariyos ingkang jangkep dipunandharaken wonten ing kitab Adiparwa bab IV.
[2]

Miturut maneka kitab Purana, Wisnu mundhut wujud bulus (kurma) saha ngapung wonten ing lautan susu (Kserasagara utawi Kserarnawa). Wonten ing dhasar laut kasebut konon wonten harta karun saha tirta amerta ingkang saged damel sinten ingkang ngunjuk saged gesang abadi. Para Dewa sarta Asura sami rebutan anggenipun pados tirta amerta. Kangge ngadhuk laut kasebut, mbetahaken pirantos kaliyan gunung ingkang gadhah nama Mandara dipun-ginakakenn kangge ngadhuk. Para Dewa saha para Asura ngiket gunung kasebut kanthi naga Wasuki saha muteraken gunung kasebut. "Kurma" nopang dhasar gunung kasebut migunakaken tempurungipun. Dewa Indra nyepeng puncak gunung kasebut supados boten kaangkat. Sampun sawetawis, tirta amerta saged dipuntemokaken déning para Dewa, sarta dipunpendhet alih déning Dewa Wisnu.[3].

Kurma ugi minangka nama saking salah satunggalin rsi, putra Gretsamada.[4]

Mitologi[besut | besut sumber]

Kacariyosaken wonten ing jaman Satyayuga, para Dewa saha asura (rakshasa)ngawontenaken sidang wonten ing puncak gunung Mahameru saperlu pirembagan babagan pados cara kangge nemokaken tirta amerta, inggih punika toya suci ingkang saged paring gesang abadi. Dewa Wisnu paring sabda, "Menawi pengin tirta amerta kasebut, adhuken laut Ksera (Kserasagara), amargi wonten ing salebeting laut punika wonten tirta amerta. awit saking punika, lakonana !".[5].

Sabibaripun mireng parébtah saking Dewa Wisnu, para dewa sarta asura sakliyan sami budhal tumuju ing laut Ksera. Wonten ing mrika wonten salah sawijining gunung, inggih punika Gunung Mandara (Mandaragiri) wonten ing Sangka Dwipa (Pulo Sangka), inggilipun antawis sewelas ewu yojana. Gunung kasebut dipuncabut déning Sang Anantabhoga. Sabibaripun angsal ijin saking Baruna, gunung Mandara dipundhawahaken ing laut Ksira minangka dados tombak kangge ngadhuk laut kasebut. Wonten bulus (kurma) raksasa ingkang kagungan nama Akupa ingang konon minangka awatara, dados dhasar pangkal gunung kasebut kangge nahan gunung supados boten kelem.[6]

Naga Basuki dipun-ginakaken dados tali, kangge ngiket léréng gunung kasebut. Dewa Indra lenggah wonten ing puncakipun, supados gunung kasebut boten kaangkat. nSasampunipun siap, para Dewa, rakshasa saha asura miwiwiti muter gunung Mandara kanthi migunakaken Naga Basuki minangka talinipun. Para Dewa nyepeng buntut, déné para asura kaliyan raksasa nyepeng sirahipun. Sedaya sami berjuang kanthi sakuat tenaginipun kanggé nemokaken tirta amerta saéngga laut orég. Gunung Mandara murub, Naga Basuki nyemburaken racun saéngga nyebabaken para asura kaliyan raksasa ngraosaken panas. Lajeng Dewa Indra paring dhawuh dhumateng para méga mendhung supados nyiramaken jawah. Lemak sadaya kéwan ing gunung Mandara sarta minyak kayu alasipun nyebabaken laut Ksira dados kenthel, anggénipun muter Gunung Mandara lajeng tambah sekti.[7].

Uga delengen[besut | besut sumber]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. ^ [1](dipunundhuh tanggal 2 November 2012)
  2. ^ I Ketut Sukartha, dkk. (2003). Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3. Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.
  3. ^ [2](dipunundhuh tanggal 2 November 2012)
  4. ^ Dharam Vir Singh (Alih Basa Déning I. G. A. Dewi Paramitha, S. S. (2006). Hinduisme Sebuah PengantarISBN 978-979-722-399-1. Surabaya: Penerbit Paramita.
  5. ^ [3](dipunundhuh tanggal 2 November 2012)
  6. ^ [4](dipunundhuh tanggal 2 November 2012)
  7. ^ [5](dipunundhuh tanggal 2 November 2012)
Kurma
Sebelumnya:
{{{sadurungé}}}
Awatara Wisnu
ke-2
Berikutnya:
{{{sawisé}}}
Awatara Wisnu HinduSwastika.svg
Matsya | Kurma | Waraha | Narasinga | Wamana | Parasurama | Rama | Kresna | Baladewa (Balarama) | Buddha | Kalki