Khadijah binti Khuwailid

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Sarasilah leluhur Siti Khadijah lan Kanjeng Nabi Muhammad Saw
Bagian dari serial Islam

Ummu al-Mu'minin
Para istri Muhammad

Khadijah binti Khuwailid

Sawdah binti Zam'ah

Aisyah binti Abu Bakar

Hafshah binti Umar

Zaynab binti Khuzaymah

Hindun binti Abi Umayyah

Zaynab binti Jahsy

Juwayriyah binti Harits

Ramlah binti Abu Sufyan

Shafiyah binti Huyay

Maymunah binti al-Harits

Maria binti Syama’un

Khadijah binti Khuwailid (Basa Arab:خديجة, Khadijah al-Kubra[1]) (watara taun 555/565/570 – 619/623) yaiku garwane Kanjeng Nabi Muhammad Saw kang sepisanan. Khadijah yaiku sakbagus-bagusé wanita ahli swarga kaya kang disabdakake dening Rasulullah, “ sakbagus-bagusé wanita ahli swarga yaiku Maryam binti Imran lan Khadijah binti Khuwailid.” [1] Khadijah yaiku wanita kapisan kang atine kesiram keimanan lan didhawuhake Gusti Allah kanggo mènèhi keturunan kanggo Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Dhèwèké wanita kapisan kang dadi Ummahatul Mukminin, sarta mèlu ngrasakake pirang-pirang kesusahan lan kasangsaran nalika jaman wiwitaning jihad nyebarake agama Allah kanggo para manungsa.[2]

Jeneng[besut | besut sumber]

Jeneng jangkepé yaiku Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai.

Kulawarga[besut | besut sumber]

Khadijah al-Kubra iku putrane Khuwailid bin Asad lan garwané kang jenenge Fatimah binti Za’idah, saka kabilah Bani Asad saka suku Quraisy. Dhèwèké minangka salah siji sakaas-Sabiqun al-Awwalun.[2]

Khadijah digulawenthah ing lingkungan Suku Quraisy lan lair saka kulawarga kajèn 15 taun sadurungé Taun Gajah, saéngga akèh nom-noman Quraisy kang kepéngin nglamar. Sadurungé dhaup karo Rasulullah, Khadijah satemene wis naté rabi ping pindho. Garwa kapisan Khadijah yaiku Abu Halah at-Tamimi, kang sedo kanthi ninggal bandha akèh, uga jaringan dedagangan kang amba lan tumuwuh. Garwa sing kepindho yaiku Atiq bin Aidz bin Makhzum, kang sedo uga kanthi ninggali bandha akèh lan dedagangan. Kabèh mau ndadèkaké Khadijah wong paling sugih nderbala ing suku Quraisy.

Wanita Kang Suci[besut | besut sumber]

Sayyidah Khadijah kaloka kanthi paraban wanita suci sakawit dhaupe karo Abu Halah lan Atiq bin Aidz amarga kautaman akhlak lan sipate kang pinuji. Amarga iku, mokal yen Khadijah dikurmati lan diajeni kalangan Quraisy.

Bandha akèh ndadèkaké Khadijah tetep nindakake pakaryane bakul. Nanging, Khadijah merlokake pitulungan saka wong liya. Amarga ora bakal bisa yen dhèwèké kudu lunga nggawa barang dagangan tumuju ing tlatah Yaman ing mangsa adhem lan tlatah Syam ing mangsa panas. Kaanan mau kang anjalari Khadijah golèki wong kang bisa njaga amanah kanggo nulungi anggone dedagang utawa bakul. Wong mau bakal digaji kang trep. Kanthi modal kapinterané kang jinurung dening kawruh dhasar babagan bisnis lan makarya, Khadijah bisa milih wong-wong kang bisa dijak bisnis. Saka iku, Khadijah bisa dadi bakul kang sukses.

Dhaup kang Kaping Telu[besut | besut sumber]

Khadijah dhaup karo Kanjeng Nabi Muhammad ing yuswa 40 taun. Banjur nalika yuswa 43 taun, saka bebrayanane marang Kanjeng Nabi, Khadijah nglairake putra kang sepisanan yaiku Qasim ibnu Muhammad, disusul Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, lan Abdullah (nalika umuré Khadijah 56 taun.[3]

Seda[besut | besut sumber]

Khadijah séda nalika yuswa 65 taun lan wektu iku Rasulullah yuswane 50 taun. [4] Suwene 13 taun nglakoni panguripan bareng Kanjeng Nabi.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. www.shalihah.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  2. a b blog-indonesia.com Archived 2010-03-31 at the Wayback Machine., diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  3. kini2u.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.
  4. cahayamuslimah.com, diaksés tanggal 17 Juli 2011.