Jakarta Hati

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Jakarta Hati
230px
DisutradaraniSalman Aristo
DiprodhuseriLavesh M Samtani
Manoj K Samtani
DibintangiSlamet Rahardjo
Andhika Pratama
Roy Marten
Dwi Sasono
Agni Pratistha
Dion Wiyoko
Shahnaz Haque
Framly Nainggolan
Surya Saputra
Asmirandah
Dibabar déning13 Entertainment
Tanggal metu
8 November 2012
Suwéné
... menit
NagaraIndhonésia Indonésia

Jakarta Hati inggih punika filem Indonésia ingkang dipunrilis wonten ing 8 November 2012.[1] Filem punika dipunsutradarai déning Salman Aristo sarta dipunparagani Slamet Rahardjo, Andhika Pratama, Roy Marten, Dwi Sasono, Agni Pratistha, Dion Wiyoko, Shahnaz Haque, Framly Nainggolan, Surya Saputra, saha Asmirandah.[1]

Segmen filem[besut | besut sumber]

Taksih Wonten[besut | besut sumber]

Plot Tiyang jaler radi sepuh nganggé safari saweg gela dhumateng sopiripun. Wonten ing griya kang wiyar, mobilipun rusak. Mobil sanèsipun dipunagem sémahipun ing salon wiwit fajar. Wonten gathering.[2] Mobil putranipun déréng wangsul wiwit ndalu. Wondéné piyambakipun kedah ing Senayan sadéréngipun tabuh 11 siyang.[2] Nyariosaken lelampahaning anggota dewan ing Jakarta,ing antawis nguda raosipun warga babagan kuthanipun: ing astanipun wonten tas ulah raga kang ngawrat arta semilyar asil bagi-bagi korupsi ugi saking laré alit ingkang dipunpukul amargi konangan nyolong tempe.[2]

Warta Becik[besut | besut sumber]

Plot Ing kantor pulisi, pulisi adep-adepan kaliyan tiyang jaler radi sepuh ingkang katingal gagah saweg ngisiberkas BAP. Kasus apus krama tiyang jaler punika nglibataken kathah tiyang éstri(amargi kasus arisan).[2] Tiyang jaler punika ramanipun pulisi kalawau. Sampun gangsal taun ical. Ibunipun taksih nengga amargi tresna sanget. Nanging tiyang jaler radi sepuh punika ngendikan manawi pulisi punika gadhah rayi yuswanipun 5 taun kang dinten punika saweg ambal warsa. Pulisi ragu, amargi ramanipun tukang tipu kelas kakap.[2]

Bebungah[besut | besut sumber]

Plot Panitra saweg sibug dipuntilphun réncangipun kanggé mundhut proyek, nyerat filem komedi seks kacangan. Panitra pancen saweg ngalami kaanan kauangan kang kritis Rp. 50 èwu ingkang nembé kémawon dipunagem kanggé ngisi pulsa éléktronik kang déréng mlebet, wondéné langkungkipun kanggé gesang dinten punika. Réncang ingkang niyat mbiyantu terus ndhesak supados tilphun prodhuser punika. Putra jaleripun, 8 taun, nyuwun supados dugi ing ambal warsa rencang ingkang caket kaliyan dalemipun, kang pungkasan sadayanipun tindak ing mall kang caket, mundhut bebungah palsu sendal karét awis saha wangsul kanthi mlampah amargi ngirit ongkos. Dluwang kado ugi boten tumbas, sasampunipun dugi, panitra nembé nyadar manawi pestanipun tiyang sugih, piyambakipun kedah nampi paningalan sinis saking tiyang sepuh sanèsipun kang wangi saha kinclong.[2]

Wonten ing Petheng[besut | besut sumber]

Plot Sampun mahrib,dumadakan satunggal tlatah ing Jakarta mati lampu. Kados déné kena pamadaman bergilir. Pasangan suami istri ugi kena dampakipun. Piyambakipun kedah wicara satunggal kaliyan sanèsipun. Biyasanipun manawi lampu nyala, sadayanipun sibuk piyambak-piyambak. Ingkang satunggal maos novèl, satunggalipun mirsani télévisi, utawa kagiyatan sanèsipun. Sapunika wonten ing petheng. Gegayutan sadayanipun ingkang sampung garing dipuntaruhaken: ekspektasi, perselingkuhan kang sadéréngipun ing kaanan padhang saling kéndel, lsp.

Tiyang Sanés[besut | besut sumber]

Plot Tiyang jaler, kinten-kinten yuswanipun 30 taunan saweg nggoyangaken gelas ingkang ngewrat alkohol ing méja bar. Lajeng piyambakipun mésem nyemplungaken sesupé kawin wonten ing gelas. Saking gelas punika, piyambakipun ningali wonten gadhis ayu yuswa 20an caket sanget. Gadhis punika mbikak gineman" Sémah panjenengan selingkuh kaliyan kangmas kula".[2] Salajengipun, sadaya lelampahan ing Jakarta, mitakonaken sinten ingkang dados tiyang katiga saking gayutan kang kléntu punika? Piyambakipun utawi pasanganipun kang selingkuh? Nyaketi fajar, piyambakipun mundhut kaputusan.

Darling Fatimah[besut | besut sumber]

Plot Wonten ing Pasar Senen, tiyang éstri katurunan Pakistan kang réwél saweg nglayani para panumbas. Ayunipun ing yuswa 40an. Lajeng dugi pemudi katurunan Cina yuswa 20an, broker pamesanan roti. Kalih tiyang punika gulet kanthi medalaken tetembungan kang kasar, kang boten asring keprungu ing talingan msarakat Jakarta. Nanging, piyambakipun ngendikan babagan angeting katresnan, mbabar gayutan kang wonten pinten-pinten raos, wiwit cemburu, kepenginan kanggé garwa, kados pundi nangani bakal ipar,lsp. Ngantos mundhut kaputusan.[2]

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. a b Jakarta Hati (dipununduh 16 Novèmber 2012)
  2. a b c d e f g h [filemindonesia.or.id/movie/title/lf-j011-12-577718_jakarta-hati#.UKUZ9FL6fMw Sinopsis](dipununduh 16 Novèmber 2012)

Pranala njaba[besut | besut sumber]