Thengklèng

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
thengkleng

Thengklèng inggih punika salah satunggaling tetedhan ingkang dipundamel saking daging utawi cethanipun endhas wedhus.[1] Thengklèng wedhus inggih kalebet tetedhan khas Sala, Jawa Tengah inggih punika salah satunggaling jinis olahan daging menda ingkang dipunmasak mawi santen. Raosipun éca sanget saha saged damel tiyang ketagihan mlih kanggé dhahar thengkleng punika. Wujudipun thengklèng punika radi sami kaliyan gule, ingkang bedakaken inggih punika saking wujudipun santen, manawi gule santenipun kenthel sanget, nanging manawi thengkleng punika santenipun boten patiya kenthel kados gule.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel thengkleng inggih punika kados makaten:[2]

Bumbu-bumbunipun[besut | besut sumber]

Bumbu-bumbu ingkang dipunbetahaken kanggé damel thengkleng punika ing antawisipun inggih kados makaten:[3]

Caranipun ndamel[besut | besut sumber]

Manawi panjenengan kepéngin damel thengkleng punika sajatosipun boten gampil sanget nanging kedah gadhah pangraos ingkang saé manawi badhé damel thengkleng kanthi raos ingkang éco. Déné caranipun damel thengkleng inggih kados makaten:[1]

  1. Ingkang sapisan, lisah dipunpanasaken rumiyin kanggé numis sadaya bumbu ingkang sampun dipunuleg ngantos alus
  2. Cengkeh, kayu legi, kapulaga, ugi klabet saged dipuncampuraken ing bumbu ingkang nembé dipunmasak, lan dipunudhak ngantos gandanipun sedhep
  3. Daging menda ingkang sampun dipuniris-iris saged dipunlebetaken ugi ngantos dagingipun kaku saha wernanipun sampun éwah
  4. Manawi sampun malih weranipun, daging saged dipunangkat lajeng dipunlebetaken wonten ing panci lan dipunsukani santen èncèr
  5. Serèh saha ron jeruk purut ugi saged dipunlebetaken ing masakan. Lajeng daging, bumbu, saha santen kala wau dipunmasak malih mawi geni alit lan dipuntengga ngantos umub saha dagingipun sampun empuk
  6. Manawi sampun empuk dagingipun saged dipunsukani santen ingkang kenthel saha toya asem. Lajeng dipunmasak malih ngantos lisahipun medal lan sadaya dagingipun mateng.
  7. Manawi sampun mateng saged dipunsajèkaken kanthi saé, lan badhé langkung éco malih manawi dipunsajèkaken nalika taksih anget thengklèngipun

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. a b [1] Resep Tengkleng Kambing (dipunundhuh tanggal 22 Dhésèmber 2012)
  2. [2] Resep Daging: Tengkleng (dipunundhuh tanggal 22 Dhésèmber 2012)
  3. [3] Resep Tengkleng (dipunundhuh tanggal 22 Dhésèmber 2012)