Requiem bagi Rocker

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Requiem bagi Rocker
Requiem bagi Rocker.JPG
Sesirah asliSeri Dokumentasi Sastra Antologi Puisi Pendhapa 14
Juru samakAzzagrafika
BasaIndonésia Indonésia
GènrePuisi
PangecapanPemerintah Provinsi Jawa Tengah
Taman Budaya Jawa Tengah
Kala babar
Cetakan 1, April 2012
Kaca128 halaman
ISBN978-979-185-366-8

Requiem bagi Rocker inggih punika buku saking sèri dhokumentasi sastra kempalan geguritan Pendhapa 14 ingkang kababar déning Pamaréntah Provinsi Jawa Tengah miyos Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Jawa Tengah, taun 2012. Buku kanthi nomer ISBN 978-979-185-366-8 punika wujud pisungsung pangormatan kanggé Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Murtidjono, ingkang sampun ngabekti wonten ing lembaga kesenian kagunganipun pamaréntah punika, langkung saking selangkung taun (1981 dumugi 2007). Sawenèh panggurit ingkang nyengkuyung wonten kempalan geguritan punika antawisipun Sosiawan Leak, Wijang Wharek, Eko Tunas, Dharmadi, lan sanèsipun.[1][2][3][4]

Latar wingking[besut | besut sumber]

Kempalan geguritan Requiem bagi Rocker kababar minangka wujud pisungsung pangormatan dhumateng Kepala Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Murtidjono, ingkang sampun mangabekti langkung saking selangkung taun. Buku kempalan geguritan punika ngandhut geguritan saking 128 panggurit Indonesia. Wondéné geguritan ingkang kaserat, kathah-kathahipun wujud pèngetan salaminipun sesrawungan kaliyan Murtidjono, mliginipun pra panggurit ingkang naté nggelar pakaryanipun wonten TBJT. Sédanipun Murtidjono tanggal 3 Januari 2012, ndadosaken para panggurit kélangan satunggalipun tiyang ingkang lembah mana, prigel ngemunah pusating kesenian kagunganipun nagari kanthi profésional, tanpa nilaraken kabijaksanan minangka seniman, saéngga nuwuhaken regengipun kasusastran ing Indonesia. Pramila, awit saking punika, Wijang Wharek minangka Kepala Divisi Sastra Taman Budaya Jawa Tengah ingkang ngayahi jejibahan minangka unit pelaksana tèknis babagan seni-budaya Pamaréntah Provinsi Jawa Tengah, sesarengan kaliyan Forum Sastra Surakarta mbabar buku kempalan geguritan punika, lan ngawontenaken adicara pambabarannipun tanggal 21 April 2012 kanthi tajuk Panggung Sastra Indonesia: Murtidjono, Chairil Anwar, dan Kebebasan Ekspresi. Kajawi pambabaran buku, adicara punika ugi ngawontenaken dhiskusi, pagelaran pamaosan geguritan, lan ziarah dhumateng saréanipun Murtidjono.

Murtidjono[besut | besut sumber]

Murtidjono lair ing Kutha Salatiga, nanging lajeng manggèn wonten Kutha Surakarta, Jawa Tengah awit taksih setengah taun. Piyambakipun inggih punika putra saking Sri Hunon kaliyan Murdiyo Djungkung, Tentara Pelajar mangka punika. Murtidjono sinau pendhidhikan dhasar lan manengah wonten Surakarta. Salajengipun, kuliyah ing Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Taun 1982, piyambakipun sesémahan kaliyan Ningsri Sadiarti, saking Surakarta, dipunparingi tiga putra. Murtidjono miwiti pedamelanipun saking golongan 3A punggawa nagari sipil (PNS) taun 1979 ing Akademi Seni Karawitan Indonésia minangka pamucal Filsafat Seni, lan mungkasi ing golongan 4A minangka Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Awit saking katrésnanipun dhumateng jagatipun seni, pamikiran sarta pangabektènipun, taun 1994 Murtidjono nampèni kabangsawan saking Sri Susuhunan Pakubuwono XIII inggih punika Kanjeng Raden Tumenggung Sujonopuro. Sakpérangan pakaryan Murtidjono antawisipun Umpatan-Tuyul, Cermin Buram, sesarengan Sosiawan Leak, lan album musik kanthi sesirah Rock Gaek.[5][6]

Ugi pirsani[besut | besut sumber]

Rujukan[besut | besut sumber]

  1. Fathul Qorib: Requiem bagi Rocker, kapundhut 26 Fèbruari 2017
  2. Mus Ismail: Requiem bagi Rocker, kapundhut 26 Fèbruari 2017
  3. Mengenang Murtidjono, kapundhut 5 Maret 2015
  4. The Jakarta Post, kapundhut 5 Maret 2015
  5. Budayawan Murtidjono dimakamkan, kapundhut 5 Maret 2015
  6. Selamat jalan, Murtidjono, kapundhut 5 Maret 2015