Rempèyèk kacang

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
peyek kacang

Rempèyèk kacang inggih punika salah satunggaling jinis nyamikan ingkang dipundamel saking campuran glepung ingkang dipundamel ajer lajeng dipuncampur kaliyan kacang. Peyek utawi saged dipunsebat rempèyèk punika sampun dados cemilan ingkang kathah dipunremeni déning masarakat wiyar. Peyek kacang punika éco dipundhahar minangka gantosipun krupuk utawi dipungadho kémawon, utawi saged ugi dipundadosaken lawuh dhahar, dipunjumbuhaken kaliyan menu rempèyekipun.

Bahan-bahanipun[besut | besut sumber]

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel peyek kacang punika inggih kados makaten:[1]

Déné bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel bumbunipun inggih kados makaten:[2]

Caranipun damel[besut | besut sumber]

Caranipun damel peyek kacang punika inggih prasaja sanget, ingkang badhé dipunandharaken kados makaten:[2]

  1. Miri, tumbar, bawang putih, kencur, saha sarem dipunuleg ngantos alus
  2. Salajengipun saged dipuncampur, bumbu alus kaliyan glepung beras, glepung sagu, santen, tigan, saha ron jeruk. Lajeng sadaya bahan kala wau dipunudhag ngantos rata sadaya
  3. Manawi sampun pas adonanipun lan sampun rata, saged dipunlebetaken kacang tholonipun, lajeng dipunudhak malih ngantos rata sadaya
  4. Ing nginggil kompor, saged dipunpanasi lisah klentik ing waja ingkang sampun dipunsamektakaken. Manawi sampun panas lisahipun, lajeng adonan peyek kacang saged dipunwujud sakedhik-sakedhik kanthi ngecuraken adonan ing pérangan pinggir waja rumiyin. Adonan samangke badhé langkung wiyar piyambak lan badhé mandhap ing pérangan tengah lisah piyambak
  5. Goreng sadaya adonan peyek kacang ngantos garing lan wernanipun sampun maleh dados jene radi emas. Manawi sampun mateng, peyek kacang saged dipunangkat lan dipuntus rumiyin supados lisahipun boten nemplek ing asiling gorengan kekathahen. Simpen peyek kacang ingkang sampun mateng wonten ing toples supados boten mlempem, lan peyek kacang sampun samekta dipunsajekaken. Asilipun kirang langkung setengah kilogram manawi ndhèrèk komposisi utawi takeran punika.

Cathetan suku[besut | besut sumber]

  1. [1] PEYEK KACANG TERI (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)
  2. a b [2] Resep Rempeyek Kacang (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)

[